THOUSANDS OF FREE BLOGGER TEMPLATES

Tuesday, February 15, 2011

KITA DAN SEJARAH UMMAH


(a) Definasi tajuk
(b) Apa yang ingin kita perolehi daripada sejarah ummah?
(c) Manhaj seorang Muslim terhadap pengkajian sejarah
(d) Sejarah ringkas ummah dari dulu hingga sekarang
(e) Pembahagian periode sejarah ummah dari dahulu hingga sekarang
(f) Masa depan umat Islam


[D] Sejarah ringkas ummah dari dulu sehingga sekarang

[1] Dakwah Islam dan Pembentukan Daulah Islam Pertama (612-632M)

[2] Khulafa` al-Rasyidun                                                                    (11-40H/632-661M)

[3] Khulafa` al-Umawiyun                                                                  (40-132H/661-750M)

[4] Khulafa` al-Abbasiyun:
                (a) zaman keemasan                                         :               (132-193H/750-809M)
                (b) zaman lahirnya wilayah kecil                     :               (193-656H/809-1258M)

[5] Era Pemerintahan Kesultanan Kecil (Kurun 10-16)

(a) Mesir dan Syam
- Al Hamdaniyun (Halab)                                                                   kurun ke 10
- Al Toloniyun (Mesir)                                                                         868-905M
- Al Ikhsyidiyun (Mesir)                                                                       935-969M
- Al Fatimiyun (Mesir dan Syam)                                                      909-1171M
- Al Ayubiyun (Mesir dan Syam)                                                       1171-1250M
- Al Mamalik al Bahriyun                                                                    1254-1382M
- Al Mamalik al Burjiyun                                                                     1382-1517M

(b) Umawiyun di Andalus
- Al Imarah                                                                                            656-929M
- Al Khilafah                                                                                          929-1031M
- Muluk al Tawaif                                                                                 1031-1091M
- Al Murabitun                                                                                       1056-1147M
- Al Muwahhidun                                                                                 1121-1269M
- Bani Nasir                                                                                           1235-1492M

(c) Maghrib
- Al Idrisiah (Fas)                                                                                 788-974M
- Al Rustumiyun (Tahart)                                                                    761-911M
- Al Aghalibah (Qairawan)                                                                 800-909M
- Al Zairiyun                                                                                          971-1167M
- Al Murabitun                                                                                       1056-1147M
- Bani Hammad                                                                                   1014-1152M
- Al Muwahhidun                                                                                 1147-1269M        
- Al Mariniyun                                                                                       1248-1465M
- Bani Abdul Wad                                                                                                1235-1554M
- Al Hafsiyun (Tunis)                                                                           1228-1574M
- Al Watasiyun                                                                                      1465-1553M

(d) Iraq, Iran dan juga Asia Kecil
- Bani Tahir  (Khurasan)                                                                     820-872M
- Al Safariyun (Iraq dan Khurasan)                                                  872-902M
- Al Buwaihiyun al Fars (Iraq dan Iran)                                            932-1055M
- Al Samaniyun al Fars (Khurasan Turkistan)                                                902-1004M
- Al Ghazniyun al Atrak (Afghanistan India)                                   962-1187M
- Al Ghawriyun al Fars  (Afghanistan India)                                   1148-1215M                        
- Al Salajiqah al Atrak
  (Iraq, Asia kecil, Karmen dan Syam)                                                             1037-1300M        
- Al Monggol (Asia Kecil)                                                                   1300-1405M
- Ilkhaniah al Monggol (Iran)                                                                             1256-1336M
- Jalair Monggol (Iraq dan Azerbaijan)                                           1339-1411M
- Qrah Quwaiwunli Atrak
  (Iraq Iran Azerbaijan)                                                                        1375-1468M
- Arq Quwaiwunlli (Dir Bakar dan Tibriz)                                        1402-1502M

(e) India
- Al Ghazniyun al Atrak (Lahore)                                                      962-1187M
- Al Ghawriyun al Fars                                                                        1148-1215M
- Khalji al Atrak (Delhi)                                                                       1290-1320M
- Taghlaq al Atrak  (Delhi)                                                                  1321-1412M
- Bahman (al-Dakn)                                                                            1347-1527M
- Khalji (Malwah)                                                                                 1436-1531M

[6] Sejarah Moden (Kurun 15-19)

(a)  Timur Jauh, Mesir, Afrika Utara, Asia Kecil dan Balkan
- Turki Uthmaniah                                                                                               1516-1918M
- Keturunan Muhammad Ali (Mesir)                                                                1805-1952M

(b) Maghrib
- Al Sa`diyun (Maraqesh dan Fas)                                                   1554-1659M
- Al Alawiyun                                                                                        1666-sekarang

(c) Iran
- Al Taimuriyun Monggol                                                                   1405-1502M
- Al Safawiyun                                                                                      1502-1736M
- Al Qajar                                                                                               1779-1925M

(d) India
- Monggol India                                                                                    1526-1856M
- Adil Syah (Peshawar)                                                                      1489-1686M
- Nizam Syah (Selatan India)                                                            1490-1633M
- Barid Syahi (Selatan India)                                                             1492-1619M
- Qutb Syahi (al Dakn)                                                                        1512-1678M

(e) Asia Tenggara
- Empayar Islam Melaka
- Kerajaan Pasai

[7] Kedatangan Penjahan Barat (abad 14-19)
- Tunis
- Maghribi
- Algeria
- Syam
- Mesir
- Sudan
- India
- Indonesia
- Malaysia

[8]  Kejatuhan Khilafah Islamiah 1924


[E] Pembahagian periode ummah Islam

                [i] Maududi
                                (a) Permulaan Era Islam
                                                - pembentukan kerajaan Islam Madinah
                                                - tersebarnya Islam ke serata tempat

                                (b) Zaman Bermulanya Sistem Monarki
                                                - hilangnya kesatuan tampuk pimpinan
                                                - munculnya semangat perkauman
                                                - sikap mementingkan diri sendiri
                                               
                                (c) Zaman Penjajahan Dan Kesan Buruknya Terhadap Ummah
                                                - peralihan tampuk kepimpinan
                                                - lahirnya gerakan pembebasan
                                               
                                (d) Zaman Kemerdekaan
                                                - penderitaan moden
                                                - halangan utama

                [ii] Ali al Nadawi
                                (a) Era Kepimpinan Islam
                                                - revolusi total terhadap kehidupan manusia
                                                - kesan iman terhadap akhlak dan cita rasa
                                                - kepimpinan Islam serta kesannya terhadap umum
                                                - kepimpinan Islam dan kesannya kepada kemanusian

                                (b) Bermulanya Kemunduran Dalam Kehidupan Ummah
                                                - teori mengenai sebab kebangkitan ummah
                                                - faktor kemunduran ummah
                                                                - pimpinan ditangan yang kurang berkelayakan
                                                                - pemalsuan kehidupan Islam yang sebenar
                                                                - pemisahan antara agama dan politik
                                                                - jahiliyah mencengkam golongan pemerintah
                                                                - kegagalan mereka menampilkan Islam tulen
                                                                - kurangnya perhatian terhadap ilmu praktikal
                                                                - kemungkaran serta bid`ah yang berleluasa
                                                                - sikap ummah yang semakin menjauh dari agama
               
                                (c) Peralihan Kepimpinan Ummah Ke Tangan Uthmaniyun
                                                - pembahagian marhalah kerajaan Islam Uthmaniah
                                                                - zaman permulaan
                                                                - zaman keemasan
                                                                - zaman kemerosotan
                                                                - zaman kehancuran
                                                - faktor kejatuhan mereka;
                                                                - jumud di dalam segenap sektor kehidupan

                                (d) Zaman Penjajahan Dan Kesan Buruknya Terhadap Ummmah
                                                - sejarah perkembangan kuasa Eropah moden
                                                - kesan penjajahan kepada ummah
                                                                - kurangnya sensitiviti terhadap agama
                                                                - gejolak kebendaan
                                                                - akhlak masyarakat yang muflis

0 comments:

Post a Comment