THOUSANDS OF FREE BLOGGER TEMPLATES

Sunday, September 25, 2011

Duhai hati, optimislah dengan Allah !

aku belajar bahawa..
tidak selamanya hidup itu indah..
kadang..
Allah membelokkan rencanaku..
namun..
aku tahu...
bahawa Allah tidak pernah meninggalkanku..
oleh itu..
aku akan menghadapi hidup ini dengan bersyukur..
aku belajar bahawa..
ujian pasti datang dalam hidupku..
kerana aku tahu bahawa semua itu tidak melampaui kekuatanku..
maka aku akan belajar menghadapinya dengan tabah dan sabar..
aku belajar bahawa tidak ada kejadian yang harus disesali dan ditangisi kerana semua rancanganNya indah bagiku..
maka aku akan menghadapinya dengan bersyukur..
Ya Allah, tuntuni langkah ini dengan redhaMU...
Jikalau kamu tidak menolongnya (Muhammad) maka sesungguhnya Allah telah menolongnya (yaitu) ketika orang-orang kafir (musyrikin Makkah) mengeluarkannya (dari Makkah) sedang Dia salah seorang dari dua orang ketika keduanya berada dalam gua, di waktu dia berkata kepada temannya : "Janganlah kamu berduka cita, Sesungguhnya Allah beserta kita". Maka Allah menurunkan keterangan-Nya kepada (Muhammad) dan membantunya dengan tentara yang kamu tidak melihatnya dan Al-Qu'ran menjadikan orang-orang kafir itulah yang rendah. Dan kalimat Allah itulah yang tinggi. Allah Maha Perkasa Lagi maha Bijaksana. (QS. At-Taubah; 40)
Barang siapa yang berjihad demi menegakkan agama Allah maka niscaya Allah akan menolongnya untuk mencapai tujuan tersebut. Ingat ! Allah selalu bersama kita dan Dia tahu terhadap apa yang kita kerjakan. Segala kesulitan akan dipermudah jalannya selama kita meminta pertolongannya. Namun kita harus berbekal kesabaran karena kesabaran akan membuat kita berhasil melintasi segala rintangan tersebut. Menanti pertolongan dari Allah berarti harus bersabar sampai Allah menghilangkan segala rintangan dan kesulitan tersebut yang tidak dapat dihilangkan oleh manusia lainnya melainkan hanya Allah. Menanti dan mengharapkan pertolongan Allah dengan sabar adalah bekal yang paling utama karena yang demikian menunjukkan kepercayaan kita terhadap Sang pencipta. janganlah bersedih hati dan berduka cita dalam berjihad. Karena Allah tidak akan tinggal diam selama ia berjihad demi menegakkan agama-Nya dan semata-mata ingin mendekatkan diri pada-Nya. Allah pasti akan menolong orang-orang yang berbuat kebajikan. Bersabarlah karena Allah telah menentukan takdir atas segala sesuatu dengan waktu yang tidak akan dilewati dan dilampauinya. Jika waktu itu telah tiba, ia tidak akan terlambat atau lebih cepat walau sedikitpun. Hanyalah Allah yang Maha Bijaksana lagi Maha Penolong.