THOUSANDS OF FREE BLOGGER TEMPLATES

Monday, February 28, 2011

SERANGAN KE ATAS UMAT ISLAM

                                               بسم الله الرحمن الرحيم


PENDAHULUAN

Pertembungan di antara hak dan batil merupakan sunnah Ilahi di mayapada ini. Ia berlaku sejak awal kejadian manusia lagi. Perselisihan antara Habil dan Qabil sehingga membawa kepada kematian Habil menjadi bukti pertama kenyataan di atas. Islam dan kufur merupakan dua elemen yang berbeza lagi bertentangan antara satu dengan yang lain. Justeru itu secara fitrah, keduanya akan sentiasa bertembung sehingga berakhirnya kehidupan di atas muka bumi ini.
Allah berfirman di dalam surah al-Baqarah ayat 217 :-
                                       (ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردونكم عن دينكم ان استطاعوا)
di dalam surah an-Nisa' ayat 75 Allah menyebut
                                       (الذين آمنوا يقاتلون فى سبيل الله والذين كفروا يقاتلون فى سبيل الطاغوت)

Berdasarkan kepada fakta tersebut maka dipaparkan di sini rentetan-rentetan peristiwa permusuhan kuffar terhadap Islam dan umatnya sejak terpancarnya sinar Islam di dunia ini sehingga ambang kurun ke-21 ini.
Mudah-mudahan paparan ringkas ini dapat menyedarkan kita betapa musuh Islam mengerahkan seluruh tenaga mereka untuk menghancurkan Islam dan umatnya. Justeru itu kita akan lebih berwaspada dan bekerja tanpa jemu bagi menangkis serangan-serangan mereka sama ada dari sudut akidah, pemikiran, politik, ekonomi, pendidikan, sosio-budaya, ketenteraan dan sebagainya.
Ingatkan sentiasa firman Allah dalam surah at-Taubah ayat 32 :-
                                                        (يريدون ان يطفؤا نور الله بافواههم ويأبى الله الا ان يتم نوره ولو كره الكافرون)

     Oleh kerana tajuk ini terlalu luas maka kami cuba paparkannya mengikut topik-topik seperti di bawah :-

1-Zaman Rasulullah S.A.W.
2-Perang Salib
3-Serangan Tartar Terhadap Wilayah Islam Dan Kejatuhan Baghdad
4-Kejatuhan Andalus
5-Penjajahan Barat (Eropah) terhadap dunia Islam
6-Kejatuhan Kerajaan Othmaniah
7-Muslimin Di Era Order Baru Dunia
8-Gerakan-gerakan Perosak

1.0 -Zaman Rasulullah S.A.W.

Terbahagi kepada dua zaman :-

1-Zaman Makah
2-Zaman Madinah

1.1-Zaman Makkah

-Bermula sejak rasulullah S.A.W diutuskan menjadi rasul pada Isnin 21 ramadhan (610M)
hingga hijrahnya ke Madinah.

-Tentangan hebat dilakukan oleh musyrikin Makkah ke atas Rasulullah S.A.W dan muslimin bermula setelah dizahirkan dakwah iaitu setelah tiga tahun lebih setelah Nabi diutuskan.
                                                                                                  (فاصدع بما تؤمر واعرض عن المشركين)

1.1.1 Faktor penentangan:-

1-Faktor Agama
-Musyrikan merasakan kedudukan agama nenek-moyang mereka tercabar dan tergugat dengan kedatangan Islam.
-Islam menjadi halangan kepada maksiat yang mereka lakukan.

2-Faktor Politik
-Kedatangan Rasulullah S.A.W menggugat kepentingan politik Musyrikin yang mereka warisi sejak turun-temurun. (Zaman Qusai b. Kilab dalam urusan jemaah haji)

3-Faktor Ekonomi 
-Islam banyak menghalang aktiviti ekonomi kotor mereka sseperti pemerasan terhadap jemaah haji, penipuan, riba, rompakan, penjualan berhala dan sebagainya.

4-Faktor Sosial
- Penindasan wanita, zina, pembunuhan anak-anak perempuan, asobiah, balas dendam dan repotisme adalah nilai sosial mereka. Ini amat bertentangan dengan mabda' (prinsip) Islam.

1.1.2 Bentuk-bentuk Penentangan (Serangan)

1-Penghinaan dan caci nista
-Contohnya : Rasululah S.A.W dimaki oleh Abu Lahab setelah setelah menyatakan Islam secara terang di Bukit Safa.
-Rasululah S.A.W dituduh sebagai penipu dan gila.
-Dakwaan Musyrikin bahawa Al-quran adalah ciptaan Rasulullah S.A.W.
-Halangan kepada jemaah haji daripada mendengar dakwah Rasulullah S.A.W.

2-Menyakiti Rasulullah S.A.W.
Contohnya :-
-Isteri Abu Lahab iaitu Ummu Jamil menabur duri di sepanjang jalan hingga ke rumah Rasulullah S.A.W.
-Jiran Rasulullah S.A.W melemparkan perut kambing yang busuk kepadanya ketika solat.
-Ummaiyah b. Khalaf sentiasa mencela Rasulullah S.A.W setiap kali berjumpa baginda. Perbuatannya dirakamkan dalam surah Al-Humazah; ayat 1.
-Abu jahal sendiri sentiasa menghalang dan mengejek-ngejek baginda S.A.W.

3-Seksaan dikenakan ke atas pengikut-pengikut Rasulullah S.A.W.
-Abu jahal sentiasa mengugut golongan kenamaan yang memeluk Islam dan mendera sekiranya yang memeluk Islam itu lemah.
-Bapa saudara Othman b. Affan memukulnya dengan pelepah tamar yang dibakar.
-Ibu Mus'ab b. Umair melakukan mogok lapar serta menghalaunya dari rumah.
-Bilal b. Rabbah hamba kepada Umayyah b. Khalaf diikat tengkoknya dengan tali dan ditarik mengelilingi Mekah, dipukul dengan tongkat dan di jemur di tengah padang-pasir ketika panas terik dan diletak batu di atas dadanya.
-Ammar b. Yassir serta ibu dan bapanya disiksa oleh Abu Jahal dan kaumnya di tengah panas terik matahari sehingga Sumayyah dan Yassir menemui syahid.
-Abu Fabihah diikat kakinya dan ditarik di atas tanah.
-Khabab ibnu al-Art diikat rambutnya dan disentak serta di atas belakangnya diletakkan batu.
-Zarirah an-Nahdiah dikenakan pelbagai seksaan.
-Ada juga sebahagian sahabat yang dipakaikan dengan baju besi dan dijemur di tengah panas di padang pasir.

4- Tekanan material dan moral
-Pemulauan terhadap bani Hashim (dari tahun 7 kenabian-10 kenabian).

5. Usaha membunuh penggerak dakwah
-Percubaan membunuh Rasulullah S.A.W yang diketuai oleh Abu Jahal sebelum hijrah ke Madinah.

1.2-Zaman Madinah
Zaman ini umat Islam bertambah kuat dan stabil. Kebanyakan tentangan yang diterima adalah dalam bentuk peperangan dengan Kuffar Makkah, tipu daya Munafiqin dan Yahudi.

1.2.1 Siri-siri peperangan utama

1-Badar Kubro
-berlaku pada, 17 Ramadhan tahun 2 H.
-Tentera Islam seramai 313 @ 314 orang (kebanyakannya Ansar), 70 ekor unta dan 3 ekor kuda.
-Tentera Musrikin seramai 1000 orang (600 berperisai) dan 700 ekor unta.
- Kesudahan Perang
>Kemenangan berpihak kepada umat Islam.
>70 Musyrikin terbunuh termasuk Abu Jahal dan 70 tawanan.

2-Perang Uhud
-Berlaku pada 15 Ramadhan tahun 3H, disebabkan perasaan ingin membalas dendam pihak musyrikin Mekah di atas kekalahan mereka dalam peperangan Badar.
-Tentera muslimin seramai 700 orang termasuk 50 tentera pemanah diketuai oleh Abdullah b. Jabir al-Ansari.
-Tentera Musyrikin pula seramai 3000 orang (700 berperisai dan berkuda), 17 wanita termasuk Hindun b. Utbah, isteri Abu Suffian.(Utbah terbunuh dalam perang Badar)
-Rasulullah sendiri dikepung dan cuba dibunuh. Abu Dujanah, Sa'ad b. Abi Waqqas dan Nusaibah (Ummu Ammarah) menjadikan diri mereka sebagai perisai kepada Rasulullah S.A.W.
-Kesudahan perang
>70 tentera muslimin syahid manakala tentera musyrikin yang terbunuh ialah seramai 23 orang.
>Dirakamkan peristiwa Uhud ini dalam surah Ali Imran, ayat 139-142 dan ayat 152-153.

3-Perang al-Ahzab (Khandak)
-Berlaku pada Syawal tahun 5 H.
-Berlaku akibat dorongan Yahudi yang diusir dalam perang Bani Nadir kepada pemimpin musyrikin Mekah.
-Tentera Musyrikin merupakan tentera bersekutu kabilah-kabilah Arab dan sebahagian Yahudi, berjumlah 10,000 orang tentera.
-Tentera Muslimin hanya seramai 3000 orang.
-Naim b. Mas'ud b. Amir berjaya memecah belahkan kesatuan tentera-tentera bersekutu dan  Yahudi di dalam Madinah.
-Allah mengutuskan ribut sehingga memusnahkan tentera Ahzab pada malam yang sejuk. Lihat ayat 10 & 11 surah al-Ahzab.

4-Perang Mu'tah
-Berlaku pada bulan Jamadil-Akhir tahun 8 H.
-Sebabnya Rasulullah S.A.W ingin membalas perbuatan orang yang membunuh utusan Baginda (al-Harith b. Umair al-Azdi) kepada pemerintah Busro(بصرى).
-Pemegang panji Islam bertukar ganti; Zaid b. Harithah kemudian diambil oleh Ja'far b. Abi Talib kemudian dipegang pula oleh Abdullah b. Rawahah dan seterusnya dipegang oleh Khalid b. Al-walid.

5-Perang Hunain
-Berlaku pada 10 Syawal 8 H.
-Berlaku disebabkan rasa curiga kaum Hawazin dan Thaqif terhadap pembukaan Mekah. Mereka takut diserang lalu mengambil keputusan menyerang Muslimin sebelum diserang.
-Tentera Musyrikin diketuai oleh Malik b. Auf an-Nasri.
-Malik b. Auf mengarahkan agar dibawa kaum wanita dan semua harta mereka supaya tenteranya lebih semangat untuk berperang.
-Tentera Islam diuji pada permulaan permulaan perang. Mereka diuji dengan banyaknya bilangan tentera iaitu 12,000 orang.
-Tentera Muslimin diserang hendap pada waktu subuh oleh tentera Hawazin dan Thaqif. Ini membuatkan tentera Muslimin menjadi kucar-kacir.
-Tentera Muslimin tenang semula dan dapat menguasai medan perang dan mencapai kemenangan.
-Peperangan ini adalah peperangan terakhir antara Rasulullah S.A.W dengan Musyrikin.
-Sila lihat ayat 25-26 surah at-Taubah.

6-Perang Tabuk
-Berlaku pada bulan Rejab tahun 9 H di musim panas terik.
-Tabuk merupakan suatu tempat di Wadi-Qura' antara bumi Hijaz dan Syam.
-Berlaku apabila tentera Rom berkumpul di Syam dan mula mengganggu kabilah-kabilah Arab di sana.
-Tujuan mereka ialah mengganggu mana-mana kerajaan yang baru tumbuh seperti kerajaan Islam Madinah.
-Rasulullah S.A.W berjalan menuju ke Tabuk bersama 30,000 tentera termasuk 10,000 tentera berkuda. Satu jumlah yang amat besar ketika itu.
-Lebih 20 hari tentera Islam menunggu namun tentera Rom tidak muncul lalu mereka kembali ke Madinah.
-Inilah peperangan terakhir yang disertai oleh Rasulullah S.A.W.

1.2.2 Pengkhianatan Yahudi dan tipu daya mereka

A) Pengenalan :
 -Suatu kaum berasal dari Rom dan berpindah ke Semenanjung Tanah Aarab selepas krisis Roman dengan Asyuri.
-Asalnya mereka ialah orang-orang Ibrani (Ibrahim A.S)
-Selepas berhijrah mereka mula bergaul dengan Arab dan terkesan dengan bahasa dan budaya Arab.
-Bijak berniaga dan menipudaya serta pemutar belit.
-Memonopoli ekonomi Arab Madinah.
-Suka melaga-lagakan kabilah-kabilah Arab untuk membolehkan mereka kekal lama di Madinah.
-Memainkan peranan yang amat besar, memecah-belahkan Aus dan Khazraj sehingga tercetusnya peperangan Bua'th.
-Terbahagi kepada tiga kabilah yang utama :-
1)Bani Qainuqa'
2)Bani Nadhir
3)Bani Quraizah

B) Pertembungan Yahudi-Islam
1-Perang Bani Qainuqa'
-Berlaku selepas peperangan Badar iaitu pada pertengahan Syawal tahun 2H.
-Berlaku kerana mereka menjatuhkan kehormatan seorang wanita Ansar.
-Dikepong selama 15 hari sebelum dihalau keluar dari Madinah.

2-Pengkhianatan Bani Nadir
-Mencabul perjanjian damai dengan Rasulullah S.A.W apabila cuba membunuh baginda dengan batu besar.
-Dihalau keluar dari Madinah pada tahun 4 H. Sebelum keluar mereka memusnahkan rumah-rumah mereka agar tidak jatuh ke tangan Muslimin.
-Ada yang menetap di Khaibar (100 batu dari Madinah) dan ada yang ke Syam.
-Sila rujuk ayat 2-4 surah al-Hasyr.

3-Perkhianatan Bani Quraizah
-Mereka diperangi oleh Muslimin pada tahun 5 H, kerana menyertai tentera bersekutu dalam peperangan Ahzab. Ini mencabul perjanjian untuk sama-sama dengan Muslimin untuk menjaga Madinah daripada serangan luar.
-Sejurus selepas perang Ahzab Rasulullah S.A.W diwahyukan agar ke kampung Bani Quraizah.
-Setelah 25 hari dikepung, mereka ditawan. Kaum lelaki mereka dihukum bunuh, kaum perempuan dijadikan hamba dan harta mereka dibahagi-bahagikan.
-Sila lihat ayat 13-16 surah al-Ahzab.

4-Perang Khaibar
-berlaku pada bulan Muharram tahun ke 7 H.
-Rasulullah S.A.W ke Khaibar untuk menghapuskan saki-baki Yahudi yang mengadakan kerjasama dengan tentera Ahzab.(Bani Nadir)
-Mereka berselindung di sebalik lapisan kubu yang dinamakan dengan pelbagai nama.
-Mereka mempunyai tentera yang ramai (10,000 tentera) dan senjata yang banyak.
-Rasulullah S.A.W hanya mengerahkan 1600 orang tentera ke Khaibar termasuk 100 tentera berkuda.
-93 orang Yahudi terbunuh manakala di pihak Muslimin seramai 15 gugur syahid.
-Muslimin mencapai kemenangan yang besar dan ghanimah yang banyak.
-Di sini Rasulullah S.A.W cuba diracuni dengan dihidangkan kaki kambing beracun oleh seorang wanita Yahudi.

1.2.3 Pengkhianatan Puak Munafiqin
-Diketuai oleh Abdullah b. Ubai b. Salul.
-Berpura-pura beriman tetapi sentiasa mencari peluang untuk merosakkan Islam.
-Antara perbuatan khianat mereka:-
1-Abdullah b. Ubai berjaya mengajak 300 orang-orangnya berundur dari Medan Uhud.
2-Berpihak kepada Yahudi dalam peperangan Bani Qainuqa'(Syawal 2H).
3-Mengadakan hubungan sulit dengan Bani Nadir untuk menghancurkan kaum Muslimin. Kata mereka kepada Bani Nadir :" Sekiranya kamu diusir kami akan keluar bersama kamu dan sekiranya kamu diperangi kami akan menolongmu".
4-Menimbulkan perpecahan di kalangan Muslimin dan melemahkan semangat mereka dalam peperangan Ahzab.
5-Menimbulkan keraguan dalam hati Muslimin dengan mengatakan bahawa Rasulullah berkahwin dengan Zainab, isteri anaknya sendiri iaitu Zaid b. Harithah (anak angkat)
6-Menimbulkan huru-hara aneh dalam perang Bani Mustaliq :-
a) Iaitu cuba menghidupkan api permusuhan antara Khazraj (Ansar) dengan Muhajirin.
b) Menuduh Aisyah melakukan perbuatan sumbang dengan Safwan b. Al-muattal Al-salmi.
Sila lihat surah an-Nur  ayat 11-21.

2.0 PERANG SALIB DAN PENDERITAAN UMMAH

2.1 Faktor yang menyebabkan tercetusnya Perang Salib :-
-Didorong oleh rasa dengki dan prejudis terhadap agama Islam, ditambah dengan kempen dan fitnah yang digembar-gemburkan oleh Pope(Paderi Kristian).

2.2 Siri-siri Perang Salib:

1)-Salib 1 (1096-1099M): berakhir dengan kemenangan Salibiyyun.
-tahun 1097, Aka jatuh ke tangan Salibiyun.
-tahun 1099, Quds jatuh.

2)-Salib 2 (1147-1480M): berakhir dengan kemenangan Islam.
-tahun 1148, kepungan Salibi ke atas Damsyiq gagal.
    
3)-Salib 3 (1149-1192M): berakhir dengan termeterinya perjanjian damai antara Salahuddin al-Ayubi dengan Raja Richard.
-1153, Asqalan jatuh ke tangan Salibi.
-1154, Damsyiq berjaya diambil-alih oleh Islam di bawah pimpinan Nuruddin az-Zinki. Ayub b. Syazi kemudiannya dilantik sebagai pemerintah di sana.
-1187, Quds berjaya dibebaskan oleh Solahuddin.
-1191, Aka jatuh ke tangan Salibi dan termeterinya perjanjian damai.

4)-Salib 4 (1193-1204M): Berakhir dengan Salibi gagal mencapai matlamat mereka.
-Pengempungan Zara di Hungary oleh Salibi.

5)-Salib 5 (1209-1229M) : Berakhir dengan kemenangan tentera Islam.
-1217, tentera Salib sampai di Aka.
-1218, Tentera Salib sampai di Dumyat bersama 70,000 tentera berkuda dan 400,000 tentera berjalan            kaki.
-1219, Dimyat jatuh ke tangan Salibi.
-1221, bantuan tentera Islam seramai 40,000 orang tentera berkuda sampai dari Syam, Dumyat berjaya dirampas kembali di bawah pimpinan al-Malik Kamil.

6)-Salib 6 (1228-1229M) : Berakhir dengan perjanjian damai antara ai-Malik Kamil dengan Fredrick 2 di Aka.

7)-Salib 7 (1228-1250M) : Berakhir dengan kemenangan berpihak kepada Islam.
-1239, al-Malik Saleh b. al-Malik Kamil memerintah Mesir.
-1244, Ketibaan Thibaut 4 dan Pierre Maucleere ke Aka dari Prancis untuk menakluki Quds, tetapi gagal.
-November 1249, al-Malik Syah mangkat dan digantikan oleh al-Malik Muazzam Toransyah. Beliau kemudiannya dibunuh dengan kejam ketika berada di Foriskor.

8)-Salib 8 (1270-1291M) : Berakhir dengan kekalahan Salibi seterusnya menamatkan penguasaan Salibi di Timur.
-1270, Pendaratan tentera Louis 1X di Qartija. Al-Muntasir mengepung tentera Salib sehingga menyerah kalah.
-Oktober 1270, termeterinya perjanjian damai.
-1291, Aka jatuh semula ke tangan tentera Islam dan berakhirlah penguasaan salibi di Timur.

2.3 Penderitaan Muslimin semasa Perang Salib

-15 Julai 1099, semasa memasuki Quds, tentera Salib telah membunuh seramai 70,000.
-1186, Arnold Reynold pemerintah al-'Arak telah merampas kafilah dagangan milik rakyat Salahuddin.
-1169, Tentera Salib melancarkan serangan ke atas Dumyat dan membunuh sebahagian besar penduduknya.
-1189, Pengepungan ke atas Aka selama 2 tahun mengakibatkan berlakunya kebuluran.

2.4 Kesan Perang Salib
Secara umumnya Perang Salib banyak menguntungkan Salibiyun walaupun secara keseluruhannya mereka tewas. Antara kesannya
1) Mencetuskan suatu idea baru untuk muwajahah Islam.
2) Memberi peluang kepada mereka melihat hadarah Islam dengan lebih dekat.
3) Mereka dapat menyusup masuk ke dalam Alam Islami seterusnya meninggalkan banyak kesan negatif di bidang sosial, budaya dan sebagainya.

3.0 SERANGAN TARTAR KE ATAS WILAYAH ISLAM & KEJATUHAN BAGHDAD

3.1 Faktor serangan
- Sebab: Genghiz Khan menuduh raja Khawarizmi Shah membunuh utusan perdangangannya.

3.2 Peringkat-peringkat serangan

3.2.1 Serangan peringkat pertama (1219M/606H hingga 624 H)

-Serangan dilakukan di bawah pimpinan Genghiz Khan.
-Menguasai  Bukhara, Ssamarkand hingga  ke Laut  Andriatik .
-Semasa menguasai Bukhara, tentera Genghiz Khan membunuh  semua penduduk yang berlindung  di kubu  Bukhara.
-Meraka mencampak  mimbar-mimbar masjid,  mushaf-mushaf dan kitab –kitab supaya dapat menyeberangi parit .
-Meraka  bermaharajalela melakukan sesuka hati terhadap umat Islam di situ  termasuk membakar masjid- masjid dan sekolah, memperkosa wanita dan lain kezaliman.
-Serangan ini serentak dengan dengan serangan Salib ke atas Dimyat dan Mansuroh
-Pada tahun 617h  bersamaan 1220M Tartar dapat menguasai semua wilayah kecuali Mesir, Syam , Semenanjung Hijaz dan Baghdad.

3.2.2 Serangan peringkat kedua.

a) Serangan Hulagu ke atas Baghdad. (656 H)
-2000ribu ke atas Baghdad.
-Mereka memasuki Bagdad pada 12 Muharram dan menawan khalifah.
-Pada 14 Safar mereka membunuh Khalifah serta melakukan kekejaman selama 40 hari 
-Membunuh ulamak-ulamak dan sasterawan serta menutup masjid dan intitusi ilmu.
-Baghdad bergelimpangan dengan mayat-mayat tambahan dengan turunnya hujan dan bau busuknya sampai ke Syam.
-Berbagai penyakit merebak dan kebuluran bermaharajalela.
-Hulagu meninggalkan Bagdad selepas 4 bulan.
               
b) Serangan ke atas Syam.
- Pemerintah menyerah pada Tartar.
- Tartar menguasai Halab pada Safar 658 H.
- Mengepung Damsyik dan menawannya pada Rabiul Awal 658H.
- Membunuh  penduduk-penduduk di situ walaupun mereka meminta keamanan

c) Pertempuran Ain Jalut
- Hari Jumaat 25 Ramadhan 658H
-Tentera muslimin diketuai oleh Muzaffar Qutuz dan Zahir Babrus mengalahkan Tartar, serta menghalau mereka hingga keluar dari Damsyik.

4.0 KEJATUHAN ANDALUS

4.1 Pengenalan :

-Orang-orang Arab menamakan Aibiria yang sekarang ini terdiri daripada Kerajaan Sepanyol dan Portugal sebagai Andalus.
-Lafaz ini adalah diambil daripada perkataan "Vondels" iaitu nama kepada suatu bangsa yang pernah menjajah semenanjung ini pada kurun yang ke 5.
-Ahli sejarah berselisih pendapat mengenai  sebab dinamakan Andalus :-
a)    Mengambil sempena nama kaum yang tinggal di situ, al-Andalus.
b)    Dinisbahkan kepada Andalus b. Yafit b. Nuh 

4.2 Kedudukan geografi

-Terletak di barat daya benua Eropah, bersempadan Laut Meditranean di timur dan Laut Atlantik di barat.
-Dipisahkan dengan Maghribi oleh Selat Gibraltar (Jabal Toriq).

4.3 Sejarah Ringkas penubuhan Kerajaan Andalus

-Diasaskan oleh Abdul Rahman ad-Dakhil pada 756-788M (137-172H) sehinggalah terbentuknya khilafah pertama di bawah Abdul Rahman an-Nasir pada tahun 300-350H. Pada masa ini juga kerajaan Kristian di utara tunduk dan membayar jizyah kepada Khalifah.
-Selang 73 tahun selepas itu, khalifah telah jatuh. Bermulalah kerajaan-kerajaan kecil yang berjumlah 23 buah kerajaan, antaranya :-Asybilih, Qurtubah, Gharnatah, dan lain-lain. Apa yang berlaku merupakan kesan kepada kepentingan material serta asobiah yang memuncak antara Barbar dan juga Arab. Akibatnya Kerajaan Kristian yang dahulunya tunduk telah mula bertindak.
-Kekalahan Muwahhidin di tangan Azfonasy dan tentera-tentera Eropah di dalam peperangan "Iqob" pada 15 Safar 609H (1212M) telah membuka ke arah itu.
-Kerajaan kecil ini jatuh satu persatu melainkan Gharnatah yang dapat bertahan sehingga tahun 897H (1492M).

4.4 Gharnatah sebelum kejatuhan

-Tahun 865H (1456M), berlaku perebutan kuasa antara Abu Hassan Ali dengan saudaranya Abu Abdullah.
-Abu Abdullah telah meminta bantuan Kerajaan Qasytalah. Akibatnya Maliqah dan kawasan sekitarnya berjaya dikuasai. Sementara Gharnatah tetap berada di dalam kawasan Abu Hassan.
-Pada tahun 883H, Abu Hassan cuba membaiki hubungan dengan Raja Qasytalah dan Aragon. Dia kemudiannya diminta tunduk mengiktiraf kedua-dua kerajaan tersebut di samping membayar cukai.
-Abu Hassan menolak permintaan itu dan akibat daripada penolakan tersebut berlakulah pertempuran antara kedua-dua kerajaan.
-Ketika Abu Abdullah cuba menawan sebahagian kubu daripada kerajaan Kristian, beliau telah berjaya ditawan di luar Kota al-Sanah.
-Raja Ferdinand mengambil kesempatan ini untuk mencetuskan perang saudara antara beliau dan bapa saudaranya iaitu az-Zaghal yang telah dibaiah oleh penduduk Gharnatah untuk menggantikan Abu Abdullah yang telah ditawan.
-Abu Abdullah kemudiannya bersetuju menandatangani perjanjian sulit untuk taat dan membayar cukai kepada kerajaan Kristian dengan syarat mereka membantunya mengembalikan semula kerajaannya.
-Setelah berjaya, berlaku pembahagian antara beliau dan az-Zaghal, Abu Abdullah menguasai Gharnatah, Maliqah, al-Mariah dan juga al-Mankab. Az-Zaghal pula menguasai bahagian Timur.
-Pada tahun 891H (1478M) kerajaan Kristian telah berjaya menawan al-Qarsyah serta menawan Abu Abdullah. Kemudian dia dibebaskan dengan syarat menyerang az-Zaghal dengan mendapat bantuan dari Kerajaan Kristian.
-Akibatnya Kerajaaan Kristian berjaya menguasai wilayah-wilayah di bawah az-Zaghal pada tahun 892H dengan berselindung di sebalik nama Abu Abdullah. Antaranya wadi Asy, Balasy Maliqah dan Maliqah.
-Semua wilayah ketika itu jatuh ke tangan Kerajaan Kristian melainkan Gharnatah.
-Pada 1490M, Raja Ferdinand telah meminta Abu Abdullah menyerah kalah , permintaan itu ditolak lalu Gharnatah dikepung.
-Pada tahun yang sama Kerajaan Kristian telah menyerang Maraj Gharnatah. Akan tetapi berjaya dipatahkan oleh Thaurah Ahlul Basharat sehingga memaksa mereka berundur.
-Pada tahun yang berikutnya mereka telah datang bersama-sama dengan angkatan tentera dan membina kubu di Sanafi.
-Setelah berlangsungnya perbincangan antara pihak kristian yang diwakili oleh "Herndo De Zafra" dan dua menteri kanan Abu Abdullah iaitu Abu Qassim dan juga Yusuf bin Kumasyah, maka pada 25/1/1492 termeterilah perjanjian penyerahan Gharnatah tanpa sedikit pun berlaku penentangan. Malah Abu Abdullah sendiri telah menyerah pada 20/1/1492 lagi kerana bimbang akan berlaku pemberontakan di kalangan rakyat.  

4.5 Penderitaan ummah ketika itu

Sejurus selepas gabungan antara Raja Ferdinand dan juga Isabella bertindak menyerang bandar-bandar di Andalus. Sejak daripada itu berlaku bermacam-macam bentuk penindasan dan kekejaman ke atas ummah sampai ke kemuncaknya setelah kejatuhan Gharnatah.
Antara kekejaman tentera Nasrani:
-Masjid ditukar menjadi gereja, azan dan wuduk dilarang secara terang-terangan. Al-Quran dan kitab-kitab umat Islam dibakar.
-Kristianisasi secara kekerasan.
-Ketika tentera dari Qurtuba menawan Bandar Jar, mereka telah membunuh semua lelaki serta menawan wanita dan kanak-kanak. Perkara yang sama berlaku semasa kejatuhan Bandar Andreas.
-Slogan mereka " Tidak ada belas kasihan dan berlemah-lembut".
-Taktik "Bumi Hangus" dengan tujuan melemahkan ekonomi, kebun-kebun dibakar, saliran-saliran air dimusnahkan dll.
-Satu perintah dikeluarkan, penduduk diberi pilihan sama ada masuk kristian atau berpindah. Seramai 300,000 berpindah ke Maghribi, Mesir dan juga Syam.
-Pada tahun 1576M, Raja Philip II telah mengeluarkan perintah melarang daripada bertutur bahasa Arab dan sebarang bentuk perlaksanaan adab-adab Islam.
-Melalui "Mahkamah Taftisy" mereka telah mengenakan berbagai seksaan ke atas umat Islam. Di kalangan mereka ada yang digantung, dibakar hidup-hidup seperti yang telah berlaku semasa upacara keagamaan pada tahun 1728M, mencabut kuku, menghiris anggota tubuh sehingga tercerai-berai daging daripada tulang dll.
-Seramai 100,000 daripada jumlah keseluruhan kafilah yang berjumlah 140,000 orang telah dibunuh semasa sedang lari ke Maghribi dan juga Tunis dengan dipimpin oleh seorang rahib bernama Nabilda.
-kemuncak keganasan berlaku ketika keluarnya 'perintah keluar' dan menghalau semua orang Islam dari bumi Andalus pada tahun 1609M.
-Ketika lari, ramai yang dibunuh oleh tentera kristian, sementara muslimin yang menggunakan jalan laut pula mati kelemasan apabila kapal yang mereka naiki ditenggelamkan.

5.0 PENJAJAHAN EROPAH

5.1 Muqaddimah

Kejayaan mengusir keluar orang-orang Islam dari Andalus telah memberi satu inspirasi baru kepada Eropah untuk bertindak lebih ganas lagi dengan bertopengkan "pencarian dunia baru" dan "perdagangan rempah".Mereka memulakan ekspidisi mereka yang berasaskan fanatik agama ke alam Islami. Ini ditambah dengan  kemajuan yang mula bercambah di Eropah akibat gerakan pembaharuan  
yang secara tidak langsung terkesan dengan tamadun Islam di Andalus.
Di bawah tajuk ini kita akan melihat kepada beberapa noktah berikut :-
-Keadaan Eropah pada kurun 16 M.
-Bermulanya penjajahan Eropah di Timur Jauh
-Faktor yang membawa kepada bangunnya Eropah
-Perluasan kuasa Eropah di Timur Tengah

5.2 Keadaan Eropah pada kurun 16 M

-Alam Islami ketika itu menghadapi serangan yang bertalu-talu terutamanya daripada Salibi melalui "gerakan pengembalian al-Masih" (Reqonquista), antaranya kejatuhan Gharnatah dan Andalus seluruhnya.
-Kejayaan ini telah menaikkan semangat mereka untuk menguasai negara-negara Islam di Utara Afrika di samping mencari laluan dagangan.yang baru.
-Penemuan Tanjung Harapan oleh Vasco da Gama pada 1498M dan kepulangan Marco Polo daripada ekspedisinya ke Timur telah membuka laluan mereka untuk merealisasikan niat mereka.
-Rancangan pertama mereka ialah menguasai laluan di Laut Merah. Kelemahan kerajaan Mamalik memberi peluang Portugal menguasai Oman (1507), Yaman dan beberapa kawasan di sekitarnya.
-Alfonso de Alburqueque pernah menyatakan dua projek besarnya di sepanjang Laut Merah :-
1)    Mengubah aliran Sungai Nil ke Laut Merah untuk menghalang Mesir daripada menikmatinya.
2)    Menguasai Mekah dan Madinah, merampas jenazah Rasulullah S.A.W dan menjadikannya tebusan agar Muslimin mengembalikan Quds kepada mereka.
-Kedudukan Othmaniah yang mula naik telah memaksa mereka untuk mengubah haluan ke Timur Jauh.

5.3 Peringkat-peringkat penjajahan Barat

1)Peringkat Pemecahan (1500-1800M)
Kempen salibiyyah untuk memecahkan empayar islam dilancarkan dengan serangan Charles v (raja Sepanyol) ke atas Afrika pada tahun 1554M. Sebelum itu, Portugal sudahpun menawan Goa dan Melaka di timur. Serangan-serangan Salibiyyah banyak tertumpu di wilayah-wilayah Islam yang jauhdari kawalan Kerajaan Othmaniah.

2)Peringkat Pendudukan (1800-1915M)
Bermula dengan satu muktamar di Vienna pada tahun 1815M dengan dihadiri oleh negara-negara Eropah untuk menghapuskan kuasa armada laut Othmaniah.Pada tahun 1816, Perancis menduduki Algeria.

3) Peringkat Pembahagian (1915-sekarang)
Negara-negara Barat mula membahagi-bahagikan wilayah-wilayah tinggalan Othmaniah mengikut persetujuan-persetujuan yang dicapai sesama mereka.masing-masing mepunyai kebebasan di dalam menentukan polisi di wilayah-wilayah di bawah pengaruh mereka tanpa campurtangan negara Baarat yang lain.Contohnya, pada 1917M,Kementerian Luar Britain mengeluarkan keputusan untuk menyerahkan Palestin kepada Yahudi.

5.4 Kejatuhan Alam Islami ke tangan Eropah

5.4.1 Kejatuhan Kerajaan Moghol di India
-Portugal merupakan negara Eropah pertama yang menjejakkan kaki ke Timur Jauh (India). Portugal berjaya menguasai Goa (1507), diikuti oleh negara Eropah yang lain. Malah British sendiri turut menubuhkan "Organisasi Kolonisnya", Syarikat Hindia Timur (V.O.C) pada tahun 1600. Dengan institusi inilah British berjaya memasarkan barangan keluaran sejurus selepas Revolusi Perindustrian.
-Pada 1849, British berjaya menguasai Punjab (sekarang Pakistan).
-Meskipun British dari segi kedatangannya agak lewat, tetapi lebih berjaya kerana siasahnya yang pintar di samping kedudukannya yang semakin kuat di Eropah. Seawal abad 19, British berjaya menyingkirkan kesemua kuasa Eropah yang lain.
-Antara wasilah yang digunakan :-
1)    Mengadakan pakatan dengan golongan Brahma yang sememangnya benci dengan orang Islam.
2)    Merampas harta-harta wakaf, tanah dan mengenakan cukai yang tinggi, bertujuan memperbodohkan ummah serta meletakkan mereka dalam kesempitan.
-Kegagalan Revolusi 1858 telah memaksa British memansuhkan (V.O.C) dan meletakkan India di bawah wilayahnya dengan Queen Elizabeth sebagai pemerintahnya pada 1876. Juga merupakan detik terakhir pemerintahan Kerajaan Islam Moghol di Benua India bila pemerintah terakhir Sirajuddin Abd Zafar ditangkap.

5.4.2 Kejatuhan Timur Tengah kepada Eropah
a) Kepentingan
-Lokasi ketenteraan yang strategi (merupakan penghubung antara Eropah dan Timur).
-Memastikan agar kepentingan mereka di Timur terus terpelihara.

b) Peringkat-peringkat kejatuhan
-Bermula setelah kerajaan Othmaniah lemah. (abad 19)
-Terbahagi kepada tiga peringkat :-
1) awal abad ke 19
-Pada 1799, British berjaya menguasai kepulauan Brim di pintu masuk Laut Merah,. Pada tahun 1830, mereka berjaya menguasai Aden.
-Pada 1830 juga, Perancis berjaya menguasai Algeria.

2) pertengahan abad ke 19
-Pada 1863, Inggeris berjaya menguasai Musqat dan juga Bahrain. Pada 1882,mereka berjaya menguasai Mesir.
-Pada tahun yang sama juga mereka berjaya mengadakan perjanjian perlindungan terhadap Kuwait.
-1881 Tunis berjaya dikuasai oleh Perancis. Djibouti dan Somalia jatuh ke tangan mereka pada 1884.
-Itali pula berjaya menguasai Eritrea pada 1885 dan berjaya merampas sebahagian besar Somalia.

3) awal abad ke 20
-Pada 1920, Inggeris berjaya memeterikan perjanjian San Rimo yang meletakkan Iraq, Palestin dan juga Timur Jordan di bawah kekuasaannya. Sementaara Syria dan Lubnan di bawah Perancis.
-1905, Perancis berjaya menawan Mauritania, Maghribi pula jatuh pada 1912.
-Libya pula berjaya dikuasai oleh Itali pada 1911.

5.4.3 Alam Islami di bawah penjajahan
Afrika Utara (Mahgribi,Algeria dan Tunis) di bawah jajahan Perancis.
Tripoli (Libya) jajahan Itali
Mesir & Sudan di bawah lindungan Britain
Palestin jajahan Britain
Syria jajahan Perancis
Iraq jajahan Inggeris
Asia Tengah jajahan Russia
India jajahan Perancis, Inggeris
Indonesia jajahan Belanda
Malaysia jajahan Portugis, Belanda dan Inggeris
Filipina jajahan Sepanyol, Amerika Syarikat
Dan lain-lain

5.5 Faktor pendorong kepada penjajahan :
1) Faktor penyebaran agama dan kemajuan
Ia dijadikan topeng untuk menghalalkan penjajahan dan penaklukan.

2) Faktor ekonomi dan industri
Sikap tamak untuk membolot kekayaan negara-negara yang dijajah bagi tempoh  masa yang panjang.

3) Permusuhan dan irihati terhadap umat islam
Merupakan kelangsungan kelangsungan perang Salib dalam wajah yang baru.

5.6 Cara penjajahan & melemahkan muslimin
5.6.1 Ketenteraan
Bermula sejak kurun ke 15,tetapi semakin rancak pada kurun ke 19. Antaranya, penjajahan Algeria oleh Perancis pada 1820 dan serangan Rusia ke atas Caucus pada 1834. Benar-benar berjaya apabila serangan pemikiran mula meresap masuk di kalangan umat Islam.

5.6.2  Kristianisasi
Berselindung di sebalik syarikat perniagaan,sekolah-sekolah dan akhbar-akhbar.

5.6.3       Serangan Pemikiran & Budaya
Diilhamkan oleh Raja Perancis,Louis 1X yang ditawan oleh tentera Mesir di Mansourah dalam salah satu siri Perang Salib.Beliau telah menulis wasiat ini sebelum dihukum untuk disampaikan kepada pemimpin-pemimpin Eropah.

5.6.4  Pertubuhan-Pertubuhan Perosak
Mewujudkan suasana huru-hara dalam negara,pemberontakan,mogok dan menyebarkan pemikiran-pemikiran menyeleweng.Contohnya Freemason, Bahaie, Lion Club, Rotary Club dan lain-lain yang  diketuai oleh kelompok-kelompok Yahudi di belakangnya.

5.6.5  Ketegangan Etnik & Mazhab
Juga diketuai oleh Yahudi dengan melaga-lagakan etnik tertentu supaya tidak bersatu dan mencetuskan persengketaan antara mereka.sehingga ke tahap penumpahan darah.Contoh: krisis etnik di Lubnan, Afghanistan hari ini, pertikaian Sunni-Syiah, isu Kurdi dan lain-lain lagi.

5.6.6       Tekanan Ekonomi
Menekan negara-negara muslim melalui pakej bantuan IMF-bank Dunia dan mengenakan kadar faedah yang tinggi.Termasuk juga polisi-polisi yang menekan ekoonomi negara-negara mmuslimin seperti taarif GATT dan lain-lain lagi.

5.6.7       Persidangan-persidangan Dunia.
Contoh; Persidangan Wanita Sedunia Beijing sebagai langkah penyusunan semula masyarakat dunia,menghalalkan struktur keluarga aneka jenis dan sebagainya.

5.7 Kesan penjajahan ke atas umat Islam
5.7.1 Politik
-Memecahkan alam Islami dan membahagi-bahagikannya mengikut batas geografi.
-Mengiktiraf dan menyokong kewujudan daulah Yahudi di Palestin.

5.7.2 Ekonomi
 -Kekayaan Alam Islami dieksploitasi dan menutup ruang ekonomi umat Islam.
-Menghalang daripada tumbuhnya industri, serta membiar kekal sebagai negara pengguna.

5.7.3 Sosial
-Memencilkan umat Islam daripada ilmu serta menjauhkannya daripada keagungan silam.
-Melemahkan aqidah umat islam dengan memasukkan pelbagai unsur-unsur yang bertentangan dengan nilai-nilai murni Islam.
-Mempengaruhi umat islam dengan memasukkan budaya-budaya Barat yang sememangnya bertentangan dengan ajaran islam.

5.8 Tindak balas terhadap penjajahan Eropah :
5.8.1 Peringkat-peringkat perjuangan
Terbahagi kepada tiga peringkat :
1) Peringkat kebangkitan dan kesedaran fikriah
-Dipelopori oleh Syeikh Jamaluddin al-Afghani dan Syeikh Muhammad Abduh.

2) Peringkat penentangan dan seruan kepada 'ruh jihad'
-Bermula pada akhir abad 18 sehingga awala abad ke 20. Dakwah Wahabiah di Najd yang dipimpin oleh Syeikh Muhammad bin Abdul Wahab (1702-1791) merupakan pelopor kepada gerakan ini.
-Kemudian lahir harakah as-Sanusiah di di bawah pimpinan Syeikh Muhammad bin Ali as-Sanusi (1787-1859) yang bangun menentang penjajah Perancis dan itali.
 -Pemimpinnya yang terakhir Muhammad Idris as-Sanusi telah digulingkan oleh pihak tentera yang dipimpin oleh Muammar Ghadafi pada 1969.
-Pada akhir abad ke 19, lahir Harakah al-Mahdiah di Sudan yang dipimpin oleh Syeikh Muhammad Ahmad al-Mahdi. Peringkat permulaan, harakah ini agak cenderung kepada tasauf, kemudian beralih kepada jihad bersenjata sebagai satu-satunya jalan keagunagan umat Islam.

3) Peringkat menuntut kemerdekaan
- Selepas Perang Dunia II, satu demi satu negara muslimin mencapai kemerdekaan politik.
- Namun penjajahan dalam bentuk lain spt pemikiran, sistem hidup, budaya, ekonomi dll, masih berterusan.

5.8.2 Tokoh jihad menentang penjajahan:
Di sepanjang tempoh tersebut lahir beberapa orang tokoh jihad seperti :-
-Mustafa Kamal di Mesir
-Ali Dinar di Sudan
-Abdul Qadir al-Jazairi
-as-Syahidah Lala Fatimah di Algeria
-Muhammad Abdullah Hassan di Somalia
-Ma'ul  Ainain di Mauratania
-Umar Mukhtar di Libya
-Abdul Karim al-Khatabi di Maghribi
-Yusuf al-Uzmah di Syria dll.

5.9 Penjajahan Masa kini
Penjajahan ke atas umat Islam masih belum terhenti. Apa yang dinyatakan di sini cuma sebahagian daripadanya sahaja :
1)    Palestin
Perancangan Yahudi untuk menegakkan  Negara Yahudi bermula pada 1897 dengan berlangsung Muktamar Pall di Switzerland. Pada tahun 1948, Yahudi dengan dokongan PBB mengisytiharkan pengasasan negara Yahudi. Kini hampir 50 tahun kewujudan negara itu.

2) Caucus
Penduduk Wilayah-wilayah Caucus memeluk Islam sejak kedatangan kerajaan Othmaniah. Tahun 867H-1336H merupakan tahun-tahun penderitaan umat Islam Russia angkara pemerintah Russia, Ivan 1V. Muslim dipaksa memeluk Kristian dan sesiapa yang enggan dibunuh.Kehidupan di bawah kerajaan beruang merah (Komunis) tidak merubah nasib mereka,bahkan setelah Russia mengamalkan dasar terbuka,penderitaan mereka masih berterusan.


6.0 ZAMAN KEJATUHAN KHILAFAH OTHMANIYYAH

1-Sebab-sebab kemerosotan dan Kejatuhan
-Kelemahan Sultan-sultan selepas Sulaiman al-Qonuni
-Pentadbiran yang beransur lemah dan kucar-kacir
-kemerosotan sistem ketenteraan (teras kepada negara)
-Banyak keistimewaan dicurahkan kepada orang-orang bukan Islam
-Peperangan di antara Islam dan Eropah yang berlarutan  serta pemberotakan yang meluas
-Empayar Othmaniah yang luas sehingga tidak dapat mengawal jajahannya

2-Perang dunia pertama dan kesannya
-Perang dunia pertama meletus pada 28 jun 1914.
-daulah Othmaniah menyertai tentera Berikat (Jerman, Itali dll)
-Kekalahan tentera Turki di tangan Inggeris di Timur Tengah.
-Iraq ditawan
-nablus ditawan pada Mac 1918.
-Janeral allenby menawan Quds pada 1918

3-Berakhir perang dunia pertama
-Perjanjian Mudros 30 okt 1918 menamatkan perang
-Jatuhnya wilayah-wilayah di Balkan
-Pembahagian wilayah-wilayah Timur Tengah berdasarkan perjanjian Saik Bico 1917
-Terungkainya daulah Othmaniah dan Turki berada di bawah taklukan bersekutu buat seketika

Perjanjian Launsanne 24 Julai 1923
Isi-isi perjanjian :
-menghapus semua perkara yang berkaitan dengan Islam
-Menghapus sistem khilafah
-menghalau penyokong khilafah
-Mengganti undang-undang hudud dengan undang-undang sivil.

Robohnya sistem khilafah
-3 Mac 1924 Mustafa Kamal Atartuk menghapuskan sistem Khilafah.
-Di antara langkah-langkah yang diambil untuk mengubah pemikiran rakyat :-

a)Undang-undang
-Undang-undang jenayah Itali, Undang-undang Sivil Swizerland dan Undang-undang perniagaan dari Jerman.

b)Memisahkan agama dari negara

c)Menjauhkan umat Islam dari bahasa arab kepada bahasa latin

d)Pendidikan
-Menghapuskan pelajaran agama dan menggantikannya dengan pelajaran sekular

e)Mengubah lafaz azan dan al-Quran kepada bahasa Turki

f)Pakaian

g)Kebebasan wanita

Zaman selepas kejatuhan khilafah Othmaniah sehingga sekarang

1-Kebangkitan Harakah Islamiah serta peranannya
a)Ikhwan Muslimin

-Diasaskan oleh al-Iman Syahid Hassan al-Banna pada 1928. Jelas matlamat perjuangannya, syumul fikrahnya dan agak realistik dengan suasana waqi'. Menggabungkan ketajaman akal, pembinaan akhlak dan juga amal. Pergerakannya bukan semangat semata-mata bahkan ianya berteraskan kepada kajian yang kemudiannya disudahi dengan tindakan.

-Memandang serius terhadap waqi' umat Islam, masalah serta alran pemikiran yang ada, kemudian diikuti dengan kajian yang mendalam untuk mengenal pasti faktor penyakit mahupun ubatnya. Ini penting untuk menentukan manhaj yang akan digunakan dalam melakukan islah. Berdasarkan kepada gambaran dasar kerja-kerja Islam maka dengan ini al-banna telah merangkakan landasan kepada harakah iaitu melalui tiga peringkat :-

1)Peringkat pemahaman serta kesedaran yang meliputi penyampaian fikrah dan dakwah manusia.
2)Peringkat persediaan dan pembentukan, dengan memilih unsur-unsur yang baik untuk memikul dakwah dengan cara membentuk sehingga benar-benar mampu melaksanakan amanah.
3)Peringkat perlaksanaan, mengubah waqi' yang ada ke arah merealisasikan matlamat berdasarkan rangka kerja yang telah tersusun.

-Dakwah Ikhwan kemudiannya telah berkembang ke seluruh pelusuk alam Islami dan menjadi pelopor kepada jihad, kebangkitan (sahwah) dan juga gerakan Islah di dalm segenap lapangan.

2-Peranan harakah Islamiah
Fikrah
-Berperanan menghidupkan semula at-Thurath al-Islami di samping bertanggungjwab menyampaikan Islam dalam bentuk yang ilmiah dengan pendekaatan baru.

Politik
Menjadi pelopor dalam menghalau Koloialis dan segala sekutu-sekutunya daripada terus bertapak di alam Islami. 


7)Muslimin Di Era Orde Baru Dunia

Detik-detik bermulanya OBD

     Bermulanya pada akhir 80an, merupakan tahun bibit kejatuhan imej Soviet Union apabila kalah teruk di Afghanistan, di samping krisis ekonominya yang teruk. Peristiwa seterusnya yang melibatkan keruntuhan block komunis dan penguburan  Soviet dianggap sebagai berakhirnya perang dingin block barat-Rusia.
     Perkembangan ini menguatkan azam untuk A.S untuk menguasai dunia. Perang Teluk sebagai medan menguji keupayaan menangani dunia baru yang begitu mengutungkan. Dalam masa A.S cuba menguasai dunia, Yahudi pula berdiri di belakang untuk mengaut keuntungan bersama A.S.
    OBD bolehlah dikatakan sebagai orde yang menyatukan Barat dengan Timur untuk membentuk satu pakatan bersama bertujuan menangani masalah dunia setelah mereka dipisahkan oleh ideologi masing-masing. Bagi mereka, perubahan perlu dilakukan dengan berhati-hati kerana Islam akan muncul sebagai penghalang kepada orde tersebut yang akan membuahkan pertembungan. Pertembungan akan terserlah bila ada negara Arab yang ingin memajukan ketenteraan dan mengambil sikap negatif kepada Barat.
    Perubahan dalaman soviet telah membuka jalan kepada A.S dan Barat amnya untuk menguasai suasana. Beberapa target yang disususn perlu dicapai, antaranya :

    -Memecahkan kesatuan block Timur
    -Penyertaan Soviet dalam kesatuan Barat
    -Memastikan penggabungan Jerman Barat dan Timur

  Keseluruhannya, strategi A.S ini berjaya dan teman A.S, Yahudi terus berusaha mengaut keuntungan sebanyak mungkin. Mutakhir ini, kemunculan A.S sebagai interpol untuk mengesan penjenayah dunia sama ada berbentuk peribadi ataupun negara berdasarkan kaca mata sendiri walaupun kita melihat A.S menutup mata dalam kes yang melibatkan muslimin seperti di Bosnia, Palestin dan terbaru di Kosovo.

OBD dianggap sebagai era pertembungan tamaddun dan thaqafah

     Samuel Hetinton, seorang tokoh pemikir Amerika telah mengemukakan hepotisisnya mengenai pertembungan dunia akan datang. Beliau menyifatkan puunca asasi kepada pergelutan dunia akan datang bukannya lagi ideologi mahupun ekonomi, tetapi perselisihan utama akan berlaku  antara bangsa-bangsa dan kelompok-kelompok terdiri daripada Barat,Confucius, Jepun, Islam, Slavia, Orthodoks, Latin, Amerika dan Afrika.
      Era pertembungan tamadun ini tidak lagi berkitar di persoalan, "Anda bersama siapa"? Sebagaimana zaman pertembungan block ideologi dan kelas masyarakat, tetapi bertukar kepada, "siapakah anda?".
      Teori beliau ini telah meletupkan perbahasan hangat di kalangan badan penyelidikan dan penganalisis. Perbahasan ini telah menenggelamkan aliran yang menafikan ancaman Islam terhadap barat.

Alam Islami musuh utama barat

Pengisytiharan Setiausaha Agung NATO, Willy Class bahawa fundamentalis Islam merupakan bahaya bagi Barat pada    februari 1995 bukannya sesutu yang mengejutkan. Kajian dan kertas kerja mengenai  "Bahaya fundammentalis dalam menggegarkan kawasan Meditranean" telah dibuat sejak September 1994 : iaitu dengan desakan Sepanyol, Perancis dan Itali yang mempunyai sejarah hitam dengan muslimin semenjak 9 kurun yang lalu. Badan-badan penyelidikan di A.S dan Barat berjaya mengembar-gemburkan ancaman ini dengan menyifatkannya sebagai "bahaya hijau" .

Lantaran itu, imperialis barat kembali mengatur strategi untuk menghadapi sebarang kemungkinan akan datang. Helmut Kohl telah mengeluarkan kenyataan, "Perancangan keamanan Eropah dan Laut Meditranean perlu kepada kajian semula dengan mengambil kira apa yang berlaku di Algeria, Magribi, Mesir dan Tunis".

    Menteri Pertahanan  A.S, William Perry pula berjanji akan berusaha mendesak NATO untuk menumpukan perhatian mereka terhadap perkembangan fundamentalis Islam di kawasan Meditranean.

Strategi Barat
Oleh kerana pertembungan bangsa era kini kononnya berbentuk pertembungan tamaddun (lebih tepatnya Islam dan Barat), barat mengatur strategi berasaskan noktah ini.

Tamaddun sebagaimana yang ditafsirkan oleh Arnold Twinby adalaah ringkasan kepada sejarah. Begitu juga di dalam tulisan-tulisan kajjian tamaddun yang lain menyatakan, "Pemikiran-pemikiran bertindak mengawal sejarah dan setiap individu atau kumpulan mendapatkan kekuatannya daripada agama".

Lantaran itu, barat dan sekutunya mula bertindak menghancurkan kekuatan tamaddun Islam. Antara langkah tersebut :

1)Program pendidikan baru

Subjek-subjek pelajaran di Palestin dan Mesir misalnya telah disusun semula. Di Palestin, institusi seperti ABF dan  IPCRI telah meenyediakan manhaj pengajian subjek sejarah, falsafah, psikologi dan sosiologi yang menghapuskan unnsur-unsur permusuhan Yahudi. Program pengajian ini telah meletakkan cabaran utamanya untuk menukar, "Dia (Yahudi) ini adalah musuh" kepada "Bagaimana bekerjasama dan mencapai persepakatan".

2)Membantu usaha menghapuskan fundamentalis

   Ketua Kongres A.S mengeluarkan kenyataan akhbar pada 6 Februari 1995 lalu bahawa AS perlu bergantung kepada strategi yang sesuai dan jelas untuk menghasdapi 'ekstrimis agama' memberi bantuan kepada Algeria untuk terus kekal : begitu juga kepada dua kerajaan lain, Mesir dan Turki. Dia jugha menambah bahawa apa yang perlu dilakukan ialah strategi berkesan untuk menghadapi ancaman yang dinamakan 'Kesyumulan Islam'.

3)Bertopengkan usaha menghapuskan keganasan, hak asasi manusia dan kebebasan bersuara

  AS juga mengemukakan Undang-undang  Lengkap Melawan Keganasan 1995 pada awal Februari lalu. Undang-undang setebal 113 mukasurat yang mengandungi 702 perkara itu dianggap peraturan yang paling berkemampuan  menyekat kegiatan muslimin di barat dan dunia. Antara ringkasan kandungan undang-undang tersebut :
-Memberi hak kepada AS untuk memerangi kebangkitan Islam di mana-mana negara.
-Menyekat fundamentalis daripada menduduki pemerintahan di mana-mana negara.
-Mengembangkan strategi yang berkesan untuk mebantu pihak baru menggantikan kerajaan yang terdapat di Iran dan Sudan.
-Kerjasama dengaan sekutunya di seluruh dunia untuk mengambil pendirian yang satu terhadap fundamentalis.

Persidangan Melawan Keganasan pada tahun 1996 bertujuan meletakkan golongan fundamentalis sebagai golongan pengganas dunia yang mesti dihapuskan.  Perbincangan mengenainya telah menjadi agenda utama persidangan tersebut dengan mengecilkan keganasan antarabangsa yang sebenarnya.         

4-Persidangan-persidangan dunia yang menentang nilai-nilai agama.

    Barat melalui PBB juga telah mengatur persidangan-persidangan seperti persidangan kependudukan, persidangan wanita ke 4 dan sebagainya yang jelas menolak nilai-nilai agama yang diamalkan oleh majoriti masyarakat dunia. Sekiranya sasaran ini tercapai, ia bererti muslimin terpaksa berhadapan dengan ketetapan yang kononnya dipersetujui oleh dunia.
Jelas disini, barat cuba menjadikan undang-undang antarabangsa sebagai senjatanya berhadapan dengan muslimin.

5-Menyusun kembali negara-negara Arab di bawah struktur Timur Tengah baru
usaha-usaha menyusun kembali negara-negaraa teluk telah diwakili oleh negara-negara buatan imperialis ; Israel. Secara ringkasnya, program ini mengandungi :-
-Pemecahan semula negara-negara Arab dan pembentukan pakatan-pakatan baru yang menjamin      penguasaan israel di kawasan-kawasan tersebut untuk beberapa dekad akan datang.
-Pembinaan kawasan-kawasan kerjasama ekonomi arab, pemisahan negara-negara arab timur daripada negara-negara arab barat.
-Pemisahan Iraq daripada organisasi Arab dan menggabungkannya ke dalam organisasi keamanan yang merangkumi negara-negara teluk yang berkemungkinan terdiri daripada Iran dan Republik-republik Islam Russia di Asia Tengah.
-Berusaha menggabungkan Maghribi ke dalam kawasan Meditranean.
-Memisahkan negara-negara pinggir, Sudan, Somalia dan Yaman serta menggabungkannya ke dalam organisasi khusus di Afrika.
-Menukarkan Palestin sebagai jambatan di antara Israel dengan negara-negara arab.
-Pembentukan kelompok-kelompok ekonomi yang baru dalam lapangan tenaga, pelancongan, pertanian, pengairan dan terusan Suez.
-Menukarkan Golan sebagai kawasan perusahan.
-Pembinaan bank pusat bagi timur tengah.
-Pembentukan pertubuhan Timur Tengah.
-Corak kerjasama Timur Tengah baru ialah : Minyak Arab + Tenaga Kerja Mesir + Air Turki + Pemikiran (Akal) Israel.

  Ini adalah sebahagian daripada strategi yang diletakkan oleh Barat dan sekutunya untuk berhadapan dengan umat Islam.

Agensi-agensi yang terlibat dalam pentadbiran dunia baru

1-Zionis :

 -Mengkhusus dalam bidang politik.

2-Freemason, Ratary, Lion Club dll.

-Mengkhususkan dalam bidang yang berhubung-kait dengan soal-soal pemerintahan, pemikiran dan keagamaan.

3-Pertubuhan Rangka & Tulang (Skull & Bones)

-Diasaskan pada kurun ke 17 di antara tahun 20an @ 30an di universiti pole A.S.
merupakan gerakan bawahtanah yang paling merbahaya dan berpengaruh.
Kebanyakan anggotanya mempunyai kedudukan dan berpengaruh di bidang politik, ekonomi, sosial dll.
-Anggotanya yang terlibat seperti Georg Bush, bapanya Brosskot Bush (yang suatu ketika dahulu pernah memberi bantuan keewangan kepada Hittler), dan William Backly (wartawan ternama).


4-Majlis Perhubungan Luar (Council On Foreign Relations) (CFR)

-Diasaskan pada 29 julai 1921 dengan bantuan keewangan daripada G.R Morgan (salah seorang daripada kakitangan bank Rotelshild di A.S), John Rockfilr, Barnard Barukh, Paul Wabright, Autokhan, Jacub Shiff dll.
Kesemuanyua bertujuan menegakkan pentadbiran baru dunia.
-Di antara pengasasnya ialah Kolonel Edward Mandil Haus (pembantu president A.S Wilson), Wilter Libman (wartawan), John Foster Dallas (menteri luar Aixanharo), Alan Dallas (ketua editor) dan Crasstin Hortre (menteri luar selepas Dallas). 

5-Persatuan Fabian (Fabian Society)

- Persatuan Inggeris yang diasaskan pada tahun 1884, sempena mengambil nama Jeneral Romani Conter Fabius Maximus.
-Dasar pentadbiran pertubuhan ini serupa sahaja dengan dasar pentadbiran yang dilaksanakan oleh komunis melainkan pertubuhan ini tidak menggunakan kekerasan sebagai dasarnya.

6-Majlis Paderi Amerika.
Diasaskan pada 2 disember 1908.

7-Majlis Paderi Sedunia.
Dibentuk pada 23 ogos 1948 dengan saranan daripada majlis paderi Amerika  (NCC).

8-Misi Tiga Hala (A.S +  Eropah +  Jepun)

-Pada Julai 1972 telah berlangsung pertemuan rasmi di rumah David Rockfilr yang dihadiri oleh 8 orang warganegara A.S yang kesemuanya merupakan anggota CFR, selebihnya dari Eropah dan Jepun.
-Kemudian pada tahun yang sama ditubuhkan satu pertubuhan rasmi yang dikendalikan oleh David Rockfilr dan Zignew Brizensky (penasihat keamanan kaum Amerika yang lalu).
-Pada tahun yang sama juga keluar kenyataan rasmi 'krisis demokrasi' yang menyeru supaya ditambahkan kuasa presiden dan dihadkan lesen penyiaran serta dikurangkan tandatangan untuk lapisan fakir-miskin dan pertengahan.
-Sebahagian anggotanya terdiri daripada ketua-ketua kenamanan bagi syarikat:-
Exx Of Bank, BP, Philip, Shell, Standerd, Mobil, On, CNN, ABS, CBS, NBC, RcA, ITT, Amerika Goodyear dan Sony.

9-The Bilderbberges

-Pertubuhan yang bukan menggunakan nama rasmi tetapi anggotanya menamakannya setelah diadakan pertemuan di sebuah hotel yang bernama 'Hotel Bilderberg'di Holanda, Belanda.
-Di antara pemimpin pertubuhan ini :-David Rockfilr (TC), Admoun Roteshild (Perancis), William Bandy (penulis Tc Foreign Affairs), Grufany Agently (pengarah syarikat Fiat), Siu Somar (wartawan CFR),
Oto Wolft (Jerman, anggota TC), Arser Tiller (ketua CBS).

10-Pertubuhan Bukan Kerajaan

-Menggunakan perancangan tertentu seperti, perancangan keluarga, menentukan kadar kelahiran, persekitaran, hak-hak manusia, menyatukan negara-negara dunia, menghadkan kadar pertumbuhan ekonomi dll.

Antara institusi kewangan dunia yang digunakan oleh Amerika dalam merialisasikan OBDnya.    

1-Tabung keewangan Antarabangsa (IMF)
2- Bank Pembangunan Dan Pemakmuran Antarabangsa (IBRD)
3-Perjanjian GATT (General Agreement On Tariffs And Trade)
4-Pertubuhan Perdagangan Antarabangsa (WTO)

1)Tabung Keewangan Antarabangsa (IMF)

-Ditubuhkan pada tahun 1944 dan mula aktif pada tahun 1947
-Tabung ini memberi hutang jangka pendek kepada negara-negara anggota dengan syarat-syarat tertentu
-Mengenakan tindakan undang-undang ke atas negara-negara anggota yang enggan menjelaskan hutang tersebut
-Memiliki hak mengemukakan bantuan teknikal bagi memulihkan krisis matawang yang berlaku dalam negara-negara anggota
-Kadang-kadang meminta dari negara-negara anggota agar mengurangkan nilai tertentu matawang negara tersebut

Antara matlamat IMF

-Sebagai tempat perbincangan bagi menyelesaikan masalah kewangan dunia
-Memastikan penetapan kadar pertukaran wang negara-negara dunia dan mengurangkan saingan negara-negara tersebut dalam mempengaruhi nilai matawang
-Memudahkan proses pembangunan perdagangan antarabangsa bagi menigkatkan pendapatan sebenar disamping memajukan sumber-sunber produktiviti negara-negara anggota
-Melaksanakan sistem pembayaran pelbagai hala antara negara-negara anggota bagi melicinkan hubungan perdagangan semasa
-Mengurangkan syarat-syrat pertukaran wang yang boleh melembabkan aktiviti perdagangan antarabangsa
-Menyediakan sumber-sumber kewangan yang diperlukan oleh negara-negara anggota dalam menghadapi krisis keewangan
-Menyediakan khidmat nasihat dari segi teknikal untuk negara-negara anggota dengan tujuan menjamin kebebasan perdagangan di antara satu dengan yang lain

2)Bank Pembangunan Dan Pemakmuran Antarabangsa (IBRD)

-Ditubuhkan pada tahun 1944
-Ditubuhkan bank ini untuk memulihkan keadaan perdagangan antarabanga yang lumpuh hasil perang dunia kedua
-Ianya amat ketara di England, Perancis, Jerman dan negara-negara Eropah yang lain
-Memulakan aktivitinya pada tahun 1946 dan berpusat di bandar London
-Dikenali juga sebagai bank dunia

3)Perjanjian GATT

-Ditubuhkan pada tahun 1947 hasil perhimpunan 23 buah negara industri di Geneva dalam rangka mewujudkan pasaran bebas antara satu sama lain
-Telah mengadakan sebanyak 7 siri perhimpunan setelah ianya ditubuhkan
-Dianggotai oleh 117 negara iaitu sejak ditubuhkan hingga tahun 1993
-Perlu ditegaskan bahawa kebanyakan negara-negara anggota GATT tidak menyertai perhimpunan-perhimpunan yang disebut di atas
-Negara yang menyertai hanyalah negara-negara kaya yang diketuai oleh A.S, negara-negara kesatuan Eropah dan beberapa negara Asia Timur
-Hanya 27 buah negara anggota sahaja yang mencorak dan menentukan arah tuju GATT
-Sebaliknya negara-negara dunia ketiga yang tidak mempunyai suara untuk mengubah apa-apa ketetapan GATT

Matlamat asasi GATT

-Mewujudkan pasaran bebas bagi produk-produk pertanian di samping produk-produk industri
-Mewujudkan pasaran bebas bagi barangan tekstil dan pakaian
-Memberi kebebasan hak milik yang terhasil daripada pemikiran
-Mewujudkan pertukaran perniagaan bebas antara negara-negara dunia
-Mewujudkan perdagangan perkhidmatan bebas


4)Pertubuhan Perdagangan antarabangsa (WTO) World Trade Organization

-Merupakan kesinambungan kepada perjanjian GATT dan menjadi salah satu nadi kepada Orde Baru Ekonomi Dunia
-Bertindak sebagai pentadbir dan pemerhati kepada perjalanan perdagangan antrabangsa berdasarkan ketetapan GAAT
-Bekerja seiring dengan IMF & IBRD melaksanakan Orde Baru Ekonomi Dunia dalaam merialisakan idea kesatuan pasaran antarabangsa

Antara peranan  WTO

-Elemen utama GAAT dalam mentadbir dan melaksanakan ketetapan-ketetapannya
-Mentadbir, menyelenggara dan menentukan perbincangan di kalangan negara-negara anggota berkenaan tajuk-tajuk tertentu dan memastikan perlaksanaan hasil perbincangan tersebut
-Melaksanakan peraturan-peraturan dan segala urusan untuk menyelesaikan sebarang perselisuhan
-Membuat penilaian dan pertimbangan terhadap siasah perdagangan antarabangsa
-bekerjasama dengan IBRD dan IMF untuk menentukan arah tuju siasah ekonomi

Perhatian

-Jelas kepada kita bahawa OBED (Orde Baru Ekonomi Dunia) menjadi realiti. Negara-negara Islam tidak mungkin dapat mengubah segala ketetapan-ketetapan, institusi-institusi OBED seperti IMF, IBRD, GATT dan WTO, kerana kebanyakan negara-negara ini berada di bawah penguasaan negara-negara Besar dari segi ekonomi.

-Dari ketetapan ini timbul persoalan di sini, apakah alternatif negara-negara Islam, ulama-ulama Islam, para duah, ahli takhassus dan sebagainya dalam berhadapan dengan OBED ini ? ……Renung dan bincangkan..!!        

8)GERAKAN-GERAKAN PEROSAK

1-Zionisme

Pengenalan

-Zionisme dan Zionis mungkin harus dibezakan walaupun ia membayangkan perkara yang sama.
-Zionisme ialah satu nama baru untuk ideologi lama. Secara mudahnya, ia mengertikan 'Suatu kepulangan ke Zion' (a return to Zion).
-Max I Dimont (1962) dalam bukunya 'Jew, God and History' Mengertikan Zionisme sebagai satu pergerakan di mana seorang Yahudi mengirimkan seorang Yahudi kedua ke palestin atas pembiayaan seorang Yahudi yang ketiga
-Zionisme atau konsep 'Kepulangan ke Zion' wujud sejak orang Yahudi tersingkir setelah gagalnya pemberontakan yang dipimpin oleh Bar Kocbha untuk menentang Empayar Rom antara 132-135M.
-Kegagalan pemberontakan itu menyebabkan mereka melarikan diri dan berselerak di seluruh dunia terutama di negara-negara Eropah, negara-negara Scandi-navia, Soviet Union dan A.S. Terdapat juga yang melarikan diri ke Babylon.
-Walaupun berselerak di seluruh dunia, konsep 'kepulangan ke Zion' sentiasa tertanam dalam kepala mereka selama berkurun-kurun.
-Perkataan Zion pula ialah nama asal bagi sebuah kubu iaitu Kubu Jebusit  di Jerussalem. Apabila kota itu ditawan oleh Raja Daud, baginda kemudiannya menjadikan "Zion" sebagai satu simbul untuk Jerussalem itu sendiri. Dengan itu kepulangan ke Zion bermaksud kepulangan ke Jerussalem
-Atau nama sebuah bukit di Jerussalem dan di atasnya didirikan rumah ibadat Nabi Sulaiman A.S dan raja-raja Israel.
-Jika kita gabungkan kedua-dua maksud perkataan ini, kita boleh menyimpulkan bahawa Zion itu ialah kubu yang berupa tempat ibadat yang terletak di atas sebuah bukit di Jerussalem, sebab kebiasaan manusia purba mendirikan rumah ibadat dan istana raja-raja di atas bukit.
-Bagaimanapun konsep Mesianik ini telah berubah pada tahun 1860 kepada konsep politik iaitu 'kepulangan ke Palestin' (return to Palestin) untuk membentuk negara.

Zionis

-Zionis pula merujuk kepada satu gerakan untuk membela nasib orangYahudi di seluruh dunia dan menubuhkan sebuah tanahair untuk mereka.
-Gerakan ini muncul selepas munculnya Zionisme dan kemunculannya itu sudah tentu berasaskan Zionisme yang sudah lama wujud.
-Walaupun 1860 dikatakan sebagai titik perubahan daripada konsep mesianik kepada konsep politik tetapi kesedaran tentang penubuhan negara Yahudi sudah mula muncul lebih kurang sejak dua dekad sebelum itu lagi. Buktinya :-

  -Orang Yahudi pernah dirundingi oleh Napolean Bonaparte dan menawarkan pertolongan kepada mereka sekiranya mereka membantu Perancis menyerang Syria.Tetapi malangnya Napolean tidak menunaikan janjinya.
  -Di England pula, antara tahun 1834-1940, orang Yahudi pernah mendapat sokongan Lord Shaftesburry, seorang negarawan dan penulis Inggeris di atas cita-cita mereka untuk mendapatkan sebuah tanah air.
  -Di Amerika Syarikat, sokongan ke atas cita-cita itu pernah disuarakan pada tahun 1944 oleh seorang ahli politik bernama Mordecai Manuel Noah (1785-1851).
-Di Perancis, sokongan yang sama pernah diberikan pada tahun 1830 oleh seorang ahli sejarah bernama Joseph Salvador (1796-1873).
-Sokongan terus menerus sepanjang dekad-dekad itu terus diperolehi daripada tokoh-tokoh Barat.Ini juga patut menjadi pengajaran bagi umat Islam dalam menilai peranan Barat berhubung dengan Yahudi dan Israel sekarang!!!

-Bagaimanapun, gerakan Zionis direalisasikan oleh Theodor Herzl pada 1860 dengan menubuhkan World Zionist Organization (WZO)

Strategi Zionis

-Untuk merealisasikan matlamat WZO itu, beberapa strategi dilakukan.:-
  -Di Rusia ditubuhkan Chovevei Tzion (The Lover Of Zion) sejak 1881 yang dipimpin oleh Asher     Gingzberg (1856-1927) yang memperkenalkan Renaissane Yahudi (Hebrew Literary Renaissane), dengan menggunakan nama samaran Ahad ha-Am (One Of the People).
  -Asher cuba mengembangkan falsafah yang dipanggil 'Zionisme kerohanian' (spiritual Zionism) yang mendakwa bahawa tugas utama Yahudi ialah menciptakan di Palestin sebuah tanahair yang bukan untuk yahudi tetapi untuk semangat Yahudi.
  -Falsafah pertubuhan ini dikembangkan pula ke Rumania, A.s dan England untuk memashurkan penubuhan negara Yahudi.
  -Langkah pertama, dengan membeli tanah secara besar-besran untuk orang Yahudi yang sedang menetap. Walaupun dengan kadar yang tinggi yang diletakkan oleh orang Arab tetapi Tabung Kebangsaan Yahudi Zionis (Zionist Jewish National Fund) yang ditubuhkan oleh Herzl sanggup membiayainya.
  -Petempatan pertama yang mula dilakukan di Palestin pada tahun 1882 mungkin menemui kegagalan, tetapi usaha ini dibantu oleh bangsawan Perancis, Baron E de Rothschild (1845-1934).
  -Pada tahun 1884, satu persidangan diadakan di Kattowitz untuk memajukan kampung-kampung pertanian Yahudi di Palestin.
  -Berbagai usaha dijalankan, di antaranya cuba untuk meminta kebenaran daipada Sultan Turki Othmaniah untuk membuka penempatan yang lebih besar di Palestin dan dari tujuan itu, dia menubuhkan sebuah bank di London dengan nama Jewish Colonial trust. Tetapi permintaannya itu gagal.
  -Sepanjang tahun-tahun 1904-1914, Zionis tidak dapat membuat apa-apa kemajuan politik menetang Turki Muda yang menghalang pewujudan sebuah tanahair Yahudi di Palestin. Zionis tidak berputus asa dan menukarkan strateginya dengan menumpukan aspek ekonomi dan budaya di Palestin.
  -Perang dunia pertama (1914-1918) hampir membunuh pergerakan Zionis. Dalam perang ini kerajaan Turki Othmaniah berpihak kepada Jerman, sedangkan British berharap Turki berpihak kepada mereka (tentera Berikat).
  -Ketika perang tengah meletus, Pejabat Perang British telah memanggil seorang ahli kimia England berbangsa Yahudi, Dr Chaim Weizman untuk mencari caara menghasilkan peledak tiruan yang penting.
  -Bahan peledak letupan itu dihasilkan daripada bahan acetone yang sebelum ini (sebelum perang) diimport dari Jerman.
  -Pada tahun 1917, ketika perang masih berlangsung, Weizman cuba mengambil kesempatan dengan membuat permintaan kepada kerajaan British agar mewujudkan sebuah protektorat untuk sebuah kerajaan yahudi di Palestin.
  -Menerusi Lord Balfour yang memegang jawatan Setiusaha Luar British telah mengisytiharkan pada 2 November 1917 bahawa, "kerajaan baginda memandang dengan sukacita penubuhan di Palestin sebuah tanahair nasional untuk orang Yahudi". Pengisytiharan in dikenali sebagai Perisytiharan Balfour  (The Balfour Declaration) yang turut ditandatangani oleh Perancis, Itali dan A.S.
  -Ekoran pengisytiharan itu, orang Yahudi mengambil kesemptan berhijrah beramai-ramai ke Palestin. Lebih 100,000 tertumpu di Palestin dan banyak institusi diwujudkan.
  -Selepas perang dunia pertama, Britan membuat satu mandat (diakui oleh Liga Bangsa-Bangsa Bersatu pada 1923) dan, dengan sokongan Yahudi di seluruh dunia, petempatan telah meningkat kepada 750,000 orang.

Kronologi Sejarah Yahudi di Palestin

-Kini 101 tahun Yahudi cuba berusaha merampas tanah suci Palestin dari tangan umat Islam, sehari demi sehari bumi Palestin  tergadai ke tangan Zionis yahudi.

-1897 Muktamar Zionis yang pertama telah diadakan di Switzerland Theodo Herzl telah mengumumkan bahawa negara Israel kubra akan ditubuhkan di antara sungai Nil hingga ke Sungai Furat di Iraq.
-1917 Arthur Balfour Setiausaha Luar Britain, telah menulis surat kepada Lord Rothchild bahawa Britain akan memberi sokongsn penuh dalam usaha menjadikan bumi Palestin sebagai negara bangsa Yahudi.
-1920,Deklarasi (pengisytiharan) Balfour dimeterai, liga bangsa-bangsa telah menjadikan bumi Palestin di bawah jagaan Britain.
-1920 Britain telah mencadangkan tanah Palestin dibahagi dua kepada Yahudi dan Arab.
-1947 Bangsa Yahudi yang terselamat daripada peristiwa pembunuhan beramai-ramai di Holocoust semasa perang dunia kedua, telah lari ke Palestin. PBB telah membahagikan sebahagian tanah Palestin kepada Arab dan sebahagian yang lain kepada Zionis Yahudi. Yahudi menyambut baik cadangan tersebut.
-1948 14 Mei 1948, Negara Israel telah diisytiharkan oleh david Ben Ghorion.
-1969 5 Jan 1967, Tentera Israel telah melancarkan serangan terhadap negara-negara Arab. Tentera Israel telah merampas Semenanjung Sinai dan menduduki Tebing Barat dan Jerussalem Timur. Kemudian mereka menawan Bukit Golan (Syiria) pada Nov 1967.
-1973 Mesir dan Syria telah menyerang tentera Israel di Sinai dan Bukit Golan serta merampas Kembali beberapa kawasan yang telah diduduki Israel.
-1979 Israel dan Mesir telah menadatangani Perjanjian Camp David. Sinai diserahkan kembali kepada Mesir, tetapi perjanjian ini membawa kerugian yang amat besar terhadap umat Islam.
-1991 amerika cuba untuk campurtangan dalam krisis di Timur Tengah dan telah melakukan beberapa siri pendamaian di antara Arab dan Israel demi merialisasikan matlamat dan cita-cita Yahudi untuk mewujudkan sebuah negara.

Cara Yahudi Menyusun Strategi

Jika disimpulkan daripada catatan sejarah tentang mereka bekerja, kita boleh catakan seperti di bawah:-

a-Kesatuan matlamat (bukan sekadar kesatuan fikriah), iaitu ada satu matlamat yang mereka junjungi bersama walaupun di mana mereka berada.

b-Penglibatan golongan kaya dalam perjuangan, misalnya membiayai kepulangan daif ke Palestin dan menyumbangkan kebendaan kepada WZO.

c-Penglibatan golongan sarjana dan intelektual, misalnya dalam mencetuskan ideologi dan menyatukan matlamat secara konkrit.

d-Penglibatan ahli-ahli politik dan negarawan dalam mempengaruhi kuasa-kuasa besar.

e-Penglibatan ilmu dalam perjuangan misalnya bagaimana kes Weizmann yang diperlukan oleh British untuk menangani masalah bahan peledak menyebabkan British terhutang budi.

f-Strategi mengambil kesempatan dalam keadaan orang lain tersepit, misalnya kes Weizmann dengan British dan penyertaan dalam Perang Dunia ke 2.

g-Penubuhan tabung untuk mebiayai perjuangan misalnya Tabung Kebangsaan Yahudi Zionis, Bank Jewish Colonial Agency Trust, Jewish Agency.
h-Penubuhan satu Pertubuhan berbentuk global iaitu WZO, manakala cabang-cabang lain di seluruh dunia semua diselaraskan dengat matlamat WZO.

Usaha-usaha Zionis untuk menghancurkan Umat Islam

1)    Krisis matawang

Merupakan perancangan Yahudi dan sekutu-sekutunya yang tidak mahu kedudukan ekonomi mereka digugat oleh kuasa asing. Mereka ingin mengekalkan penguasaan ekonomi dunia yang dimonopoli oleh
dollar Amerika. Maka spekulator dan manipulator Yahudi yang dipimpin oleh George Soros telah melakukan serangan ekonomi dengan menjatuhkan nilai matawang dan pasaran saham di bursa-bursa saham Asia, dengan tujuan untuk menjadi penyokong kuat kepada China dan Jepun yang sedang membina satu ketumbukan ekonomi baru dunia.


2)Merampas al-Quds

Syeikh Yusuf al-Qardawi menegaskan, bahawa Bani Israel adalah kaum yang telah didatangi oleh pelbagai utusan Allah yang ditolak oleh mereka. Hakikatnya kini, kita sedang berhadapan dengan satu kaum yang begitu keras hati dan  dilaknati oleh Allah. Rampasan tanah milik umat Islam lebih-lebih lagi Baitul Muqaddis yang merupakan tanah haram yang ketiga dalam Islam, merupakan satu jenayah besar yang tidak boleh dimaafkan walau secepispun.
Almarhum Amin Hussaini yang pernah menjadi Mufti Palestin menegaskan bahawa "Palestin adalah tanah milik umat Islam dan bukan milik Israel".

Renungan bersama  

Jika Bani Israel bekerjasama dalam mencapai matlamat mereka, maka adakah kita juga bekerjasama seperti mereka??adakah ciri-ciri yang disimpulkan dalam strategi Zionis di atas itu ada dalam perjuangan kita? Satu hal yang sungguh malang yang jelas sekali dikalangan kita ialah tidak ada keseragaman dan penyelarasan antara pertubuhan-pertubuhan kita baik peringkat antarabangsa. Masing-masing membawa haluan sendiri dan bahkan ada yang irihati dengan pertubuhan lain. Sebab itu kita tidak boleh menangani masalah dan mendepani cabaran musuh…

Jentera Yahudi..

1)Freemason

-Freemason, secara harfiah dapat diertikan sebagai "perkumpulan para pembangun yang bebas".
-Banyak pendapat menyatakan bahawa pertubuhan ini diasaskan ole Herold 2, penguasa Jurussalem dari kerajaan Rom.
-Matlamat perkumpulan ini bertujuan untuk menentang Isa al-Masih A.s,serta menindas setiap orang yang percaya kepada kerasulannya. 
-Dasar perundangan mereka adalah kebebasan, persamaan dan persaudaraan.
-Matlamat utama mereka adalah mewujudkan persaudaraan yang luas di kalangan ahli-ahli gerakan mereka dan mewajibkan setiap anggota untuk berkempen sama ada dengan lisan, tulisan serta memberi bantuan kepada sesama ahli dalam pelbagai aspek kehidupan bagi mensejagatkan kemanusian secara merata.

Gagasan-gagasan Freemason

1-Freemason adalah sebuah pertubuhan Filosofi yang menginginkan kebaikan untuk kemanusian dengan lebih memantapkan sistem peradaban dan tamadun dunia.

2-Freemason adalah sebuah perkumpulan antarabangsa yang bertujuan mewujudkan kerjasama dan mengangkat peradaban manusia di atas dasar persamaan dan persaudaraan tanpa mengambil kira perbezaan agama yang dianuti oleh ahli dan tidak menggalakkan setiap ahli untuk beriltizam kepada agama apapun.

Langkah dan perancangan

1-Freemason berusaha menanamkan ajaran kebebasan insaniah yang seluas-luasnya kepada orang-orang di luar ataupun ahli-ahli Freemason itu sendiri.

2-Toleransi bukan merupakan sifat semulajadi pada manusia. Ia dapat melalui pendidikan dan usaha. Untuk mencapai sifat toleransi terhadap pemikiran-pemikiran yang bersih maka kita menggalakkan penyertaan kepada gerakan-gerakan khas dalam rangka membentuk perhubungan kemanusian yang erat.

3)Pembabitan langsung dalam pencaturan politik Eropah hingga mencapai tahap yang berkesan.

4)Freemason harus tetap bersiap sedia untuk kembali menyambut pelbagai revolusi setelah berjaya dalam melahirkan Revolusi Perancis.

5)Freemason bergerak secara aktif dalam bidang politik dengan tetap merahsiakan tujuan utama dan sasaran mereka.

6)Di dalam pertemuan-pertemuan tertentu, Freemason tidak menerima kehadiran sesiapapun yang menganut suatu agama.

7)Diwajibkan bagi setiap ahli Freemason terutama yang bergerak aktif di dalam penerbitan dan media lainnya untuk tidak mempublisitikan setiap aktiviti dan pergerakan khas ahli Freemason di samping juga tidak mempublisitikan rahsia dan pidato-pidato yang disampaikan di dalam setiap perhimpunan freemason.

8)Mana-mana tulisan ataupun pidato yang aakan disampaikan oleh ahli-ahli Freemason kepada orang luar pergerakan ini, haruslah terlebih diserahkan terlebih dahulu kepada badan pengawas dalam gerakan ini.

 Sasaran jangka pendek

 Sebagai sebuah gerakan yang tua dan teratur, Freemason telah menetukan beberapa sasaran pergerakan mereka baik dalam jangka masa panjang mahupun dalam jangka masa pendek. Antara sasaran jangka masa pendek yang harus di capai seperti berikut :-

-Mengindokrinasi seluruh lapisan masyrakat dunia dengan ideologi dan pemikiran mereka.
-Sasaran jangka masa pendek mereka yang paling mendapat prioriti adalah penghapusan secara total terhadap seluruh ajaran agama dan apa sahaja yang berkaitan dengan perkauman dan adat istiadat kuno.

Sasaran jangka panjang

-Mereka memandang perlu didirikan sebuah republik demokrasi antarabangsa yang tersembunyi.
-Berusaha mewujudkan pentadbiran yang berasaskan tidak mengenal Allah. Di antara ucapan pemimpin-pemimpin mereka ke arah sasaran mereka itu seperti berikut "Adalah menjadi kewajipan ke atas manusia untuk mengalahkan tuhan dan mengisytiharkan peperangan ke atasNya serta membakar langit dan mencarik-carikkannya bagaikan sehelai kertas".
-Pada tahun 1882, di London ada disebutkan bahawa sesungguhnya keengkaran atas wujudnya Tuhan adalaah suatu kebanggaan dan hendaklah para wira (Freemason) yang berjuang di garis hadapan itu hidup dengan usaha untuk membangunkan dunia dan memakmurkannya di atas prinsip-prinsip dan dasar-dasar Freemason.

Freemason , Agama dan Kemanusiaan

-Agama pada pandangan mereka adalah musuh sebenar bagi kemanusian dan peradabannya.
-Mereka secara konsisten mendakwa bahawa mereka adalah musuh kepada seluruh agama dan sentiasa berusaha untuk menghancurkan agama-agama tersebut dengan segala anasirnya.
-Menganggap manusia sebagai tujuan satu-satunya selain Allah.
-Mendidik manusia supaya mengenali dirinya sendiri dan mengerti makna kebebasan yang dengannya setiap individu akan menjadi Tuhan atas dirinya sendiri.
-untuk melupakan manusia daripada berpegang kepada agama, mereka berusaha dengan memisahkan
agama daripada pemerintahan melalui penanaman benih-benih sekularisma.
2)Rotary Dan Lion Club

Pengenalan

-Cukup lama Zionis menjaga rahsia gerakan Freemason mereka dengan pelbagai cara.
-Pada akhirnya gerakan ini dapat dikesan oleh masyarakat dunia terutama para aktivis anti Yahudi dari pelbagai agama.
-Setelah rahsia Freemason terbongkar, Yahudi tidak kehilangan akal ataupun mati langkah.
-Zionis telah menyiapkan langkah baru untuk mengelabui mata masyarakat dunia dengan mempersiapkan lahirnya dua perkumpulan baru yang memberikan warna seakan perkumpulan ini, iaitu Rotary dan Lion Club.
-'Rotary' beerti kembali. kembali ke negeri yang dijanjikan tentunya, untuk menegakkan sebuah kerajaan baru sebagai pelanjut dinasti Yahudza.
-Ahli-ahli kedua-dua perkumpulan ini terdiri dari kalangan politisi, militer, usahawan, cerdik pandai dll.

Peranan Rotary dan Lion Club serta kesannya terhadap umat Islam

-Hampir 99% negara-negara di dunia pada mutakhir ini telah berdiri dengan megahnya pejabat-pejabat Rotary dan Liom Club.
-Melalui kedua kelab ini Zionis menawarkan kepada masyarakat dunia program-program pendidikan dan kurikulum yang teratur dan mengesankan, namun di sebalik itu berselindung tujuan-tujuan jahat zionis ke atas Islam. Dari program-program inilah dilaksanakan brain-washing  (memaksa perubahan pendapat dengan tekanan ke atas mental)ke atas pemuda-pemuda Islam.
-Syeikh Abul Hassan an-Nadwi telah mendedahkan tujuan jahat Zionis dengan memetik inti daripada sistem dasar pendidikan Zionis ialah :-

1-Merendahkan semua nilai warisan kebudayaan islam pada pandangan pelajar.
2-Membangkitkan kembali fanatisme jahiliah di kalangan penuntut muslim.
3-Memecah belah umat Islam.
4-Mempengaruhi kaum muslimin hingga keluar dari aturan-aturan Islam.

-Melalui keduanya, mereka berhasil menyebarkan virus penyakit kotor di negara-negara yang meniliki peradabatan yang terkenal luhur.

Kelab-kelab yang mewakili Rotary

-Antara kelab-kelab yang terlibat sama seperti, Leon, Kiwani, Ekstang, Madah Mustadirah, Qalam, Banai Bert dll.
-Negara-negara Arab yang terlibat sama termasuk, Mesir, sudan, Jordan, Lubnan, Bahrain dan            K, Cyprus.

3)Komunis

-Diasaskan oleh Karl Marx (1818-1883) cucu kepada seorang Yahudi yang bernama Murdikhoi Marx.
-Dibantu oleh Frederik Angler yang mengarang kitab :- Usul Usrah, Khassah wa daulah, thanaiyah fi tarbiah, isytiraqiah al-Khurafiah wa isytiraqiah Ilmiah.
-Diteruskan oleh Lenin selepas kematian Karl marx, dan kemudiannya Stalin.
-Tertegak atas tiga dasar :-
1-Mengingkari kewujudan Allah S.W.T.
2- Mengingkari institusi agama dan akhlak,
3- dan yang ketiga memerangi hak milik peribadi.

-Menganggap beriman dengan Allah dan Kitab-kitab adalah khurafat.


Pendirian Komunis terhadap Islam

-Menganggap Islam adalah musuh utama mereka.
-Mendakwa Al-Quran adalah ciptaan Muhammad.
-Memerangi Islam ,berkata salah seorang ketua komunis "Molo Top" "komunis tidak akan tersebar di sebelah Timur kecuali apabila kita jauhkan umat Islam dari menyembah batu di Hijaz (Mekah) ataupun kita kuasai mereka".
-Pada 23 Jan 1918 Kerajaan Soviet telah melarang pelajaran agama diajarkan di sekolah-sekolah dan di maktab-maktab.
-5 Disember 1932  kerajaan Soviet melarang menyebarkan dakwah.
-Membunuh dan merampas harta benda orang Islam serta menyekat kebebasan mereka lebih-lebih lagi Muslimin di Turkistan.

4)Kristianisasi

-Satu gerakan yang dilakukan oleh eropah selepas kegagalan mereka dalam perang salib yang bertujuan untuk menyebarkan agama Kristian ke negara-negara ketiga khususnya orang Islam.

Tujuan-tujuan Kristianisasi

-Memerangi kesatuan Islamiah. Petikan daripada kata-kata 'Lowvence Brown' "Apabila orang-orng Islam dalam empayar Arab bersatu, mereka boleh membawa bencana kepada dunia atau nikmat kepada dunia. Maka apabila mereka bepecah mereka akan berada dalam ketidakseimbangan dan kekuatan mereka akan lemah"
-Membalas dendam terhadap kegagalan perang salib ini dibuktikan dengan kata salah seorang penulis Kristian dalam sebuah buku yang bertajuk "Pengkristianan dan Penjajahan" "Bukankah kita ini pewaris salibiyah? Mengapa tidak  kita kembali di bawah panji salib untuk kita mulakan aliran Kristianisasi dan membangunkan masihi dan kita  kembali di bawah naungan bendera Perancis dengan nama Gereja kerajaan al-Masih.

Orang-orang penting dalam Kristianisasi

-Raymon Lol
-Peter Helinge
-Baron Dobritez
-Mr Cary –Henry Martin –david da Livingoton
-somouel Jweimer
-K Kragg
-Louis Mosonion
-danial Plas
-Papa Shantor
-Mr Nabros

Markaz-markaz penting Kristianisasi

-Markaz antarabangsa di California
-Universiti amerika di Beirut
-Universiti Amerika di Kaherah
-Kuliah Perancis di Lohore

Uslub-uslub kristianisasi

-Secara terus-menerus

Dakwah secara langsung untuk menentang Islam, melalui sistem pembelajaran yang khusus yang dibawa masuk ke negara Islam terutamanya di Timur Tengah dan negara-negara Asia yang lain dengan tujuan untuk mengkristianisasikan negara tersebut di samping melemahkan umat islam.-Disamping uslub ini ianya juga diiringi dengan bermacam-macam cara yang lain pula seperti :-

1)Kedoktoran

-Menyediakan kemudahan perkhidmatan perubatan dengan harga yang murah dengan tujuan untuk mengkristianisasi. Berkata Paul Harrison "Sesungguhnya kami diutuskan ke negara-negara Arab untuk kami jadikan laki-laki dan perempuan-perempuan Arab kristian"

2)Pendidikan

-Membina institusi-institusi pengajian sama ada di peringkat tinggi mahupaun peringkat pertengahan dan rendah.
-Menubuhkan tadika-tadika, taman kanak-kanak dan mengadakan pertemuan-pertemuan penuntut di peringkat rendah dan menengah.
-Selama 150 tahun mereka telah menyebarkan lebih sejuta naskhah kitab injil dan taurat yang diterjemahkan ke dalam 1130 bahasa dan nilainya menjankau harga 7000 juta dolar.

3)Aktivit-aktiviti kemasyarakatan

-Membina asrama lelaki dan perempuan
-Menubuhkan kelab-kelab.
-Mengambil berat soal perlindungan oarang-orang tua, anak-anak yatim, anak-anak buangan.
-Membina dan menubuhkan maktab-maktab serta memonopoli media massa.
-Melawat banduan-banduan dan orang –orang sakit di hospital dan memberi hadiah serta perkhidmatan buat mereka.
-Almes Wilson dan Miss Helday berucap dalam muktamar Kaherah pada 1906 mengenai peranan wanita dalam menyebarkan kristian kepada wanita-wanita islam.

4)Peranakan

-Syahuzah dalam satu perhimpunan di Iskandariah, yang berlangsung pada 5 Mac 1973 menggalakkan orang-orang kristian berkahwin dalam usia muda dan mengelakkan daripada merancang keluarga, tetapi dalam masa yang sama menyeru orang-orang Islam supaya merancang keluarga.

5)Mengadakan fitnah dan Meletuskan peperangan

-Menyebarkan fitnah dan menyeru untuk berperang bagi melemahkan umat Islam.
-Menyalakan api permusuhan dan menimbuklan isu perkauman bagi menimbulkan peperangan. Sebagai contoh menimbulkan isu perkauman dan permusuhan di antara kaum Firaundi Mesir, Fifiniah di Syam, Palestin, Lubnan, Asyariah di Iraq dan Barbariah di Afrika utara.

5)Muktamar-muktamar

-Mengadakan muktamar-muktamar yang berbentuk kebangsaan dan antarabangsa. Antaranya seperti berikut :-

-Muktamar Kaherah 1906
-Muktamar edinburgh scotland 1910
-Muktamar Luknow India 1911
-Muktamar Beirut 1911
-Muktamar A-al-Quds 1924, 1928, 1935, 1961.
-Muktamar Colarado 1978 Dll.


Buku-buku Kristian yang popular

-"Cara mempengaruhi kristian di kalangan orang Islam"
-"Dunia Islam hari ini"-karangan Jweiner
-Sejarah kristianisasi –karangan Edwin Plus Protesten   
-Buku Mr Vadner dll.


5)Orientalis

Pengenalan

-Diambil daripada perkataan شرق"" yang beerti timur atau ketimuran
-Orientalis yang dimaksudkan ialah:-
1-Seorang yang mengetahui bahasa sastera dan mahir dalam ilmu ketimuran.
2-Ataupun sekumpulan manusia yang memiliki arus pemikiran yang pelbagai terhadap ketimuran, sama ada dalam aspek ketamadunan, agama, peradaban, mahupun dan kebudayaan.
3-@ orang-orang barat yang mempelajari ilmu ketimuran dan kemudiannya menggunakannya bagi kepentingan politik.

Pengasas

-Sukar untuk kita tentukan tarikh bermulanya pergerakan orientalis dan pengasasnya, disebabkan oleh kesukaran untuk memahami Orientalis itu sendiri di Eropah, melainkan setelah berlalunya kurun ke 18.
-Orientalis mula berkembang di England pada tahun 1779M, diasaskan oleh Roger Bacon 91214-1294M).
-Perancis pada tahun 1799, diasaskan oleh Jerbert de Oraliac (938-1003M)
-Itali diasaskan oleh Genard de Gremona (1114-1187M).

Pegangan, cara dan matlamat Orientalis

-Ianya dapat disimpulkan seperti mana di bawah :-

1-Agama

-Meragui kebenaran al-Quran
-Menganggap undang-undang Islam diambil daripada perlembagaan Rom.
-Sumber rujukan Islam ialah Yahudi dan Nasrani.
-Mengutuskan paderi-paderi ke negara umat Islam untuk melihat gerak kerja dan amalan mereka.
-
2-Perdagangan dan Perniagaan

-Megendalikan sektor perniagaan dengan menguasai badan-badan dan syarikat-syarikat besar kerajaan mahupun swasta, dana-dana dan sebagainya bertujuan untuk menundukkan negara Islam agar bergantung penuh kepada syarikat-syarikat ini.
-Mereka berusaha mengembangkannya ke seluruh negara-negara dunia terutamanya negara-negara Islam.
-Menerbit dan mengeksport sebahagian besar majalah-majalah ke negara Islam seperti majalah Asia Week, Majalah Persatuan Amerika Timur, majalah Hal Ehwal Timur Tengah dan majalah A'lamul Islam.

3-Politik

-Melemahkan persaudaraan orang-orang Islam dengan cuba memisahkan mereka daripada pemimpin-pemimpin.
-Mengagungkan bahasa barat dikalangan umat Islam.
-Membentuk para pemimpin yang korupsi.
-Mengadakan muktamar-muktamar sejak tahun 1783 sehingga sekarang.

4-Pendidikan

-Menyampaikan syarahan-syarahan di institusi-institusi pengajian tinggi.
-Menulis artikel-artikel yang disalurkan ke dalam akhbar-akhbar tempatan dengan tujuan mengeksploitasikan ajaran Islam.
-Mengarang buku-buku dengan tajuk yang bercanggah dengan Islam serta mengenengahkan aspek-aspek yang berkaitan dengan Kitab dan Sunnah dengan menggunakan nas-nas serta hujah-hujah akal mereka.

Antara syubhat-syubhat yang dilemparkan ke atas Islam

-George Sate "al-Quran adalaah ciptaan Muhammad".
-Richard Bell "Sesungguhnya Nabi Muhammad mempelajari al-Quran daripada orang-orang  Yahudi dan Nasrani".
-Dozzy   "al-Quran itu buruk, panjang dan jemu membacanya".
-Riman Fransy "Falsafah orang-orang Arab adalah falsafah Yunani yang ditulis dengan huruf Arab".
-Untuk memesongkan aqidah umat Islam, mereka juga telah mengarang banyak buku, antaranya :-

     -Da'erah al-Ma'arif al-Islamiah
     -Da'erah al-Ma'arif ad-Dini walakhlak
     -Dirasat fi al-Tarikh
     -Hayatu Muhammad karangan Fardgium
     -Islam karangan Henry Lames. Telah tersebar luas di Perancis.
     -al-Harbu wai-Islam fil-Islam ditulis dalam bahasa inggeris oleh Majid Qubairi.
     -Muqaddimah al-Quran  ditulis dalam bahasa inggeris oleh R. Bell.

6)Sekularisme         (العلمانية)
Pengenalan

-Dari sudut bahasa dinisbahkan kepada dua perkataan;
1-dunia dengan difathahkan a'in   2- dan ilmu dengan dikasrahkannya.
-Dari kedua-dua perkataan ini ianya membawa maksud 'pemisahan antara agama dan kehidupan @ pemisahan antara agama dan pentadbiran"
-Sekular, dari sudut istilah ianya  bermaksud "Satu aliran yang mengajak manusia mementingkan kehidupan duniawi tanpa memikirkan kehidupan akhirat".

Dasar utama sekularisme

-Tertegak di atas tiga asas penting :-
1-Mengingkari kewujudan Allah
2-Mengingkari institusi keagamaan dan akhlak
3-Melaungkan kebebasan mutlak.

Pemimpin-pemimpin sekularisme

-Jane Jack Roso
-Montaskio
-Sabinoza
-Fulther
-Kent


Pegangan Sekularisme

-Pegangan sekularisme dibahagikan kepada dua :-
1-Barat
2-Timur

1-Pegangan Sekularisme Barat

-mengingkari kewujudan Allah Ta'ala.
-menganggap akal satu-satunya dalam kehidupan ini.
-memisahkan  antara agama dan politik serta membentuk kehipan dengan berlandaskan material semata-mata.
-melaksanakan dasar "matlamat menghalalkan cara" di dalam aspek kehidupan, falsafah pemerintahan, politik dan sosio-budaya.
-menganggap akhlak dan agama sebagai candu kepada masyarakat.

2-Pegangan Sekularisma Timur

-Menghina ajaran islam.
-Mendakwa islam memberi manfaat yang sedikit.
-Mendakwa undang-undang islam diambil dari qanun perundangan rom.
-Menganggap islam tidak membawa kemajuan.
-Mengaggap islam menyeru kaum perempuan ke arah kebebasan yang dilaungkan barat.
-Menjauhkan generasi akan datang daripada didikan agama.

Sekularisma di dalam masyarakat Islam

-Sekularisme dan angkatannya telah mengatur strategi  untuk menyebarkan fahaman mereka ke seluruh dunia dan ke negara-negara umat Islam. Mereka telah menerapkan fahaman mereka di negara-negara  Islam  dengan menggunakan berbagai cara, dan untuk mengenalinya secara dekat di bawah ini dipaparkan sedikit sebanyak cara-cara mereka menyebarkan fahaman tersebut seperti berikut :-

-Mesir -Melalui usaha Ismail al-khudaiwi yang telah memasukkan undang-undang Inggeris pda tahun 1883M.

-India – Pemerintahan India tahun 1791 telah melaksanakan undang-undang Islam kemudian setelah kedatangan inggeris ke India mereka telah menghapuskan undang-undang tersebut dan menggantikannya dengan undang-undang sivil.

-Algeria-melalui penggubalan undang-undang syariah yang dibuat setelah selesai peperangan di antara Algeria dan Perancis pada tahun 1830.

-Tunis-Dengan kemasukan undang-undang Perancis pada tahun 1906.

-Maghribi-Juga dengan kemasukan undang-undang Perancis pada tahun 1913.

-Turki-Melalui usaha yang dimainkan oleh Mustafa Kamal Atartuk, sehingga robohnya Kerajaan Othmaniah.

-Iraq dan Syria-Melalui penjajahan Perancis dan Inggeris.

-Di kebanyakan negara-negara Afrika kemasukan sekularisme adalah disebabkan atas usaha pemerintah Kristian.

-Indonesia dan negara-negara Asia Tenggara yang lain-Melalui penjajahan barat.Kesan Sekularisme Terhadap Dunia Dan Umat Islam 

-Di negara Barat wujud pelbagai penyakit masyarakat seperti keruntuhan akhlak, aids, sipilis,dll.
-Institusi kekeluargaan musnah akibat berleluasanya pergaulan bebas dan berlakunya penzinaan.
-Mewujudkan masyarakat yang hidup dalam keadaan kucar-kacir serta porak-peranda,individualistik dll.
-Manakala di negara Islam lahir pemimpin-pemimpin dan individu-individu yang berfahaman sekularisme. Sebagai contoh, Mustafa Kamal al-Tartuki, Ahmad Lutfi Said, Qasim Amin, Tohar Hussin, Abdul Aziz Fahmi, Jamal Abdul Nasir dan Anuar Sadat.
-Mempengaruhi sistem politik negara dengan menusuk masuk ke dalam parti-parti politik. Di antara parti politik yang dimaksudkan :
                                       1-حزب البعث 2-حزب القومى السورى 3-النزعة الفرعونية 4-النزعة الطورانية القومية العربية

Cara Sekularisma bergerak

-Mengubah dan mengusai pemikiran paderi-paderi dengan memebenci ilmu dan para ilmuan disamping memesongkan pemimpin-pemimpin politik agar berfikiran seperti mereka.
-Mencetus revolusi Perancis dan mengadakan serangan ke atas paderi-paderi.
-Menyebarkan fahaman mereka dalam bentuk ilmiah, seperti menyebarkan teori asal kejadian manusia yang disusun oleh Charles Darwin, teori Freud, teori Karl Marx dan sebagainya yang sememangnya bertentangan dengan ajaran Islam.
-Memutar-belit fakta ilmiah tanpa didahului dengan uji kaji, penelitian serta penafsiran maklumat dan natijah dalam ilmu-ilmu nazari. 
-Memusuhi golongan Paderi dan golongan mutadayyin.
-Menyeru kepada kebebasan,
-Memisahkan agama dan politik serta membentuk kehidupan yang berlandaskan kepada kebendaan.
-Menggalakkan pergaulan bebas antara lelaki dan perempuan.


7)Al-Qadyaniyah
   
Pengenalan

-Gerakan ini muncul sejak 1900 hasil perancangan penjajah inggeris untuk memisahkan umat Islam daripada syariat Islam khususnya jihad.
-Untuk tujuan ini, mereka telah memilih Mirza Ghulam Ahmad Al-Qadyani untuk mengasaskan gerakan ini.
-mereka telah mengeksploitasikan gerakan al-taghribiyah yang dipimpin oleh syed ahmad khan lalu menimba ilham daripadanya untuk membentuk gerakan al-qadyaniah ini.
-gerakan ini telah mula tersebar keseluruh pelusuk tanah jajahan inggeris pada ketika itu, terutama melalui majalah-majalah agama yang diterbitkan dalam bahasa inggeris.
-ajaran-ajaran gerakan ini banyak terkesan dengan ajaran-ajaran agama yahudi, nasrani, dan gerakan batiniyah.

Pengasas

-Pengasas gerakan ini ialah Mirza Ghulam Ahmad (1839-1908) yang berasal dari daerah Qayan, dekat sempadan India-Pakistan sekarang ini.
-Dia berasal daripada sebuah keluarga yang telah dikenal pasti mengkhianiti agama Islam dan tanahair dengan memihak kepada kepentingan penjajahan inggeris.
-Sejak remajanya dia telah menderitai pelbagai penyakit dan menagih dadah.
-Dia dikatakan telah menghasilkan 50 hasil penulisan mengenai pemikiran-pemikiran dan fahaman-fahaman al-qadyaniyah di antaranya :-

                    1-ازالة الاوهام 2-اعجاز أحمدى 3-براهين أحمدية 4-أنوار الاسلام 5-اعجاز المسيح 6-التبليغ 7-تجليات الهية


Perkembangan

-Pada awalnya gerakan ini hanya terbatas di kawasan india dan pakistan sahaja.
-Lama kelamaan pengikutnya bertambah ramai dan pengaruhnya bertambah meluas. Sekarang ini gerakan ini telah berkembang ke seluruh dunia, termasuk semenanjung tanah arab.
-Gerakan ini mempunyai hubungan yang rapat dengan israel. Ia telah membuka markaz-markaz, sekolah-sekolah dan organisasi-organisasi di israel, yang membantu penyebaran al-qadyanuyah ke seluruh dunia melalui penyebaran majalah-majalah dan artikel-artikel.


Pegangan Dan  Fahaman Al-Qadyaniyah


1-Mirza Ghulam Ahmad Al-Qadyani adalah al-masih (penyelamat yang dijanjikan).
2-Allah bersembahyang, berpuasa, menulis, tidur, melakukan kesilapan atau kesalahan  dan sebagainya seperti seorang manusia (maha suci Allah daripada apa yang mereka dakwa).
3-Tuhan berbangsa Inggeris kerana dia berkata-kata dalam bahasa Inggeris.
4-Muhammad (S.A.W) bukanlah nabi yang terakhir, bahkan dia adalah Jariah. Allah mengutuskan rasul mengikut keperluan dan mirza adalah seorang nabi malah sebaik-baik nabi.
5-Jibril menurunkan dan mengilhamkan wahyu kepada mirza sebagaimana al-quran diwahyukan.
6-Tidak ada Al-Quran kecuali apa yang dibawa oleh Al-Masih (mirza)dan tidak ada hadis kecuali apa yang disampaikannya dan tidak ada nabi kecuali mirza.
7-Kitab yang diwahyukan dan yang wajib diikuti ialah الكتاب المبين  dan bukannya al-quran.
8-Mirza dan pengikut-pengikutnya adalah pemilik agama dan syariat baru yang bebas ini. Pengikut-pengikut mirza umpama sahabat nabi.
9-Qadyan menyamai Madinah Munawwarah dan Makkah Mukarramah, bahkan lebih baik. Tanahnya suci dan ia dijadikan kiblat dan tempat menunaikan haji.
10-Tiada jihad menentang penjajahan inggeris. Keta'atan wajib diberikan kepada penjajahan inggeris kerana merekalah 'waliyyul-amri' menurut al-quran.
11-Semua orang-orang Islam adalah kafir sehinggalah mereka menganut fahaman Al-qadyaniyah. Perkahwinan dengan orang-orang yang tidak berfahaman Al-qadyaniyah akan menyebabkan seseorang itu jatuh kafir.
12-Arak, dadah dan bahan-bahan yang memabukkan adalah tidak haram.


Penggerak-Penggerak Utama Selepas Mirza

1-Nuruddin      khalifah (pengganti) yang pertama selepas mirza, telah dilantik langsung oleh inggeris, pengarang فصل الخطاب  .
2-Muhammad Ali  pemimpin al-qadyaniyah di Lahore( Pakistan), perisik bagi pihak organisasi kristian, menyelewengkan penterjemahan al-quran ke dalam bahasa inggeris, menulis النبوة فى الاسلام    dan
حقيقة الاختلاف.
3-Muhammad Sodik  pemberi fatwa bagi pihak bagi pihak al-qadyaniyah, pengarang   خادم خاتم النبين.
4-Bashir Ahmad bin Ghulam pengarang   .كلمة الفصل وسيرة الهدى
5-Muhammad Ahmad bin Ghulam anak khalifah kedua Al-qadyaniyah, pengarang
.    حقيقة النبوة، تحفة الملوك، انوار الخلافة 8)Al-Babiyyah Wal-bahaiyyah

Pengenalan

-Gerakan ini muncul pada tahun 1844M (1260H) hasil perancangan kerajaan Rusia, Inggeris dan Yahudi antarabangsa, bertujuan untuk merosakkan aqidah  serta memecah belah kesatuan umat islam.
-Gerakan ini banyak tersebar di India, sebahagian negara Iraq, Syria, Lubnan dan Palestin.

Pengasas

-Diasaskan oleh Mirza Ali Mohd Redha Al-Syainazi (1819-1849) pada tahun 1844 dan mendakwa dirinya sebagai al-bab.
-Setelah beliau, gerakan ini diganti pula oleh Mirza Hussin Ali (mati pada tahun 1892) yang bergelar 'al-baha. al-baha kemudinnya menamakan gerakan ini dengan al-bahaiyyah. beliau memiliki sebuah kitab yang bernama 'Al-Aqdas.

Orang-orang penting selepas Al-Bab dan Al-Baha

1-Qurrotul-ain (1230-1269H)

-Ialah seorang perempuan sumbang yang telah melarikan diri dari suaminya atas tujuan untuk mencari mut'ah.
-Beliau juga pernah mengisytiharkan dalam satu muktamar (muktamar badish), bahawa syariat islam telah dinasakhkan dan sejurus daripada pengisytiharan itu beliau telah dijatuhkan hukuman bunuh oleh syah Iran pada tahun 1269.

2-Yahya Ali (saudara Al-Baha)

-Digelar sebagai al-azal. Beliau bangun menentang saudaranya ketika dilantik menerajui al-bab.
-Beliau memiliki sebuah kitab yang bernama 'al-alwah'.
-Dia dan pengikut-pengikutnya telah membunuh saudaranya, Mirza Ali Mohd Al-Syaimazi.

Pegangan Dan Pemikiran Al-Babiyyah Walbahaiyyah

1-berpegang kepada aqidah al-hulul dan al-ittihad.
2-mendewakan nombor 19, serta menjadikan bilangan bulan dan hari dalam sebulan  19.
3-mengingkari malaikat, jin, syurga, neraka dan mukjizat para nabi.
4-menyatakan ajaran al-bab menghapuskan syariah muhammadiah.
5-memaksudkan qiamat dengan kemunculan al-baha dan menjadikan rumah al-bab di syairoz sebagai kiblat mereka.
6-mengingkari kenabian nabi muhammad (S.A.W) sebagai nabi terakhir.
7-berpendapat bahawa 'buza' 'confucius' 'brahma' 'zaradaish' dan semua cerdik pandai hindu, cina dan parsi sebagai nabi.
8-menentang al-quran dengan mencipta sebuah kitab dan mendakwa bahawa wahyu allah sentiasa turun.
9-berpegang kepada konsep penjelmaan dan pengekalan alam serta mendakwa dosa dan pahala
hanya dinikmati oleh roh sahaja tidak jasad.
10-menghalalkan hijab bagi wanita dan menghalalkan mut'ah.
11-menta'wil ayat-ayat al-quran berlandaskan fahaman mereka.
12-bersama-sama Yahudi dan kristian mengingkari pensaliban al-masih.  
   


Hari Esok Untuk Islam


"Mereka hendak memadamkan cahaya Allah (agama islam) dengan mulut mereka, sedang Allah tidak menghendaki melainkan mennyyemppurnakan cahayaNya, sekalipun orng-orng kafir tidak sukaIakan yang demikian itu)".    (Altaubah : 32)

Sesungguhnya orang-orang kafir yang yang selalu membelanjakan harta-harta mereka untuk menghalangi (manusia) dari jalan Allah, maka mereka tetap membelanjakannya kemudian (harta yang dibelanjakan itu) mengakibatkan penyesalan kepada mereka kepada Allah, tambah pula  mereka dikalahkan.     (Al-anfal :36).

Jalan Penyelesaian

Islam adalah penyelesaian yang menyeluruh dan bersepadu kepada segenap aspek :

a- Ruhiyyah & Akhlak
-Tonggak kepada segala penyelesaian, melalui proses menghidupkan nilai-nilai keimanan      
kepada Allah, berpegang kepada aqidah yang bersih dari penyelewengan, bersumberkan al-Quran dan as-Sunnah.
-Sentiasa berbangga dengan risalah Islam yang merangkumi aqidah, syariat,tamadun dan cara      
hidup
-Menitik beratkan syiar-syiar islam.
-Memerangi bidah dan kebatilan dalam segenap aspek.

b-Pendidikan dan kebudayaan
-Mempastikan pendidikan dankebudayaan berlandaskan falsafah yang selari dengan syara.
-Menyediakan generasi Rabbani yang mampu mengharungi arus pperdana semasa melalaui       
kurikulum besepadu dan fleksibel.
-Penguasaan ilmu syariat & teknologi yang seimbang.
-Mewujudkan modul hiburan & massa yang selaras dengan tuntutan syariat dan pembinaan         
generasi soleh.

c-Sosial
-Mengambil berat isu wanita demi mewujudkan generasi ibu yang benar-benar mampu berfungsi   
sebagai pendidik anak-anak.
-Menjaga hak kanak-kanak dan belia, selaku aset terpenting ummah.
-Memelihara institusi keluarga dan kejiranan.
-Menghidupkan ruh takaful yang dikehendaki oleh islam (tolong menolong dalam perkara      
Kebaikan & takwa)
-Mengawal dan membasmi gejala sosial negatif melalui pendidikan yang  rapi dan   
penguatkuasaan undang-undang.

d-Politik & pentadbiran
-Perlaksanaaan Syariah secara menyelluruh dalam segenap aspek pentadbiiran, bukan terhenti
kepada perlaaksanaan hudud sahaja.
-Perlembagaan yang menjamin kedaulatan Syariah, keadilan dan menjaga hak-hak individu  Seperti kebebasan bersuara,keselamatan dan sebagainya.
-Perlembagaan yang memastikan masyarakat terpelihara hak, kewujudan dan nilai-nilai akhlaknya serta menjamin kepercayaan yang dianuti.
-Berusaha mewujudkan kesatuan ummah dan keamanan antarabangsa.

i-Pertahanan
-Melengkapkan  persediaan ketenteraan semaksima yang perlu sebagai sstrategi pertahanan      
jangka panjang.
-Memelihaara kestaaaabilan politik  dan kesatuaan ummah.
- Kerjasama pertahanan antara negara-negara muslimin dalam mempertahankan kedaulatan 
ummah.
-Bantuan ketenteraan kepada negara Islam yang diancam musuh.

Masa depan umat islam
Masa depan alam islami bergantung kepada jalan manakah yang akan diambil oleh muslimin. Sekiranya alam islami terus bersikap seperti sekarang iaitu pendirian yang dibina di atas dasar nifaq, berpura-pura dan dualisme, kemungkinan besar kemerdekaan politik yang dimiliki oleh mereka hari ini akan terlepas daripada tangan mereka. Akan tetapi, sekiranya mereka mengambil langkah sewajaarnya untuk menghadapi kemungkinan-kemungkinan ini sebagai umat yang satu di atas binaan prinsip islam insya Allah dengan kekuatan tenaga manusia (man power) yang dimiliki mereka, siapakah kekuatan di muka bumi ini yang mampu menahan kebangkaitnnya? Oleh itu, usaha pengislahan masyaraakat perlu dilakukan.

Pengislaahan ini dapatlah disimpulkan di atas prinsip-prinsip islam di bawah :-
1-Rabbani
2-Penigkatan jiwa kemanusian
3-pengukuhan I'tiqad pembalasan (di akhirat kelak)
4-persaudaraan sesama insan
5-pembangunan lelaki dan wanita dengan persamaan antara mereka dan penentuan tanggungjawab masing-masing secara terpeinci
6-jaminan keamaanan sosial dengan mengiktiraf hak kehidupan, hak milik, kerja, kesihatan, kebebasan, keilmuan dan keamanan bagi setiap individu di sampang menentukan punca-punca kehidupan.
7-menyusun tuntutan perut dan kemaluan.
8-tegas di dalam memerangi jenayah-jenayah asasi.
9-penegasan kesatuan ummah dan menghapuskan segala sebab-sebab perpecahan.
10-komitmen terhadap jihad di atas kebenaran sebagaimana yang dibawa oleh islam.
11-menjadikan daulah wakil kepada fikrah islam dan penjaganya yang bertanggungjawab merealisasikan matlamat-matlamatnya di dalam masyarakat serta menyampaikannya kepada selurh manusia.
*Kejayaan umat Islam menerajui dunia akan didahului oleh pertembungan demi pertembungan yang memerlukan pengorbanan yang tinggi. Oleh itu perubahan dunia dewasa ini hendaklah dirempuh dengan penuh keimanan dan kesedaran. Semangat jihad mesti dipupuk. Pemuda dan pemudi Islam perlu mengorbankan masa dan tenaga  untuk melaksanakan kerja-kerja Islam yang dapat memberi manfaaat kepada dirinya dan masyarakat yang sentiasa mengharapkan bimbingan dari mereka. Mereka seharusnya berfikir bahawa Orde Baru Dunia ini bukanlah siasah negara moden yang tidak ada kaitan dengan kehidupan harian bahkan ia akan mengancam masyarakat Islam…….

Penutup

Umat Islam akan terus dicengkam penderitaan selagimana kita terus melupakan sunnatullh terhadap jatuh bangunnya sesuatu kaum. Kita beruntung kerana di samping bekalan fitrah, kita juga memiliki apa yang dinamakan 'Rosid Tajribah' tidak kira sama ada tajribah tersebut ketika umat Islam berada di kemuncaknya mahupaun ketika jatuh tersebam menadah simpati daripada musuh-musuhnya. Cuma yang menjadi tandatanya, sampai bilakah kita akan terus menjadi penonton kepada sejarah kegemilangan silam?  Ayuh bangunlah wahai rijal, catatkan dirimu sebagai insan pembentuk sejarah ummah dan bukannya insan yang dibentuk oleh sejarah.

Rujukan :

Tarikh al-Islami Prof,  Mahmud syakir
Turkistan baina ad-Dub ar-Rusia wa at-Tinnin as-Sini, Qismu buhuth wa ad-Dirasat ad-Dakwah
Humum islamiah fi nizom alami al-jadid Dr Muhammad Abdul Qadir Ahmad, an-nahdhah al-Misriah
Majalah al-Azhariah, Muslimun fi Asi Wusta wa Qauqaz juz 1, dr Mustafa Dusuqi Kasybah
Prospek keluaran disember 1991 bil 002, tahun 1
Nizom al-Iktisodi al-Alami wa it-Tifaqiah al-Jatt, Dr Hussin Shahatah
Dunia Islam keluaran novenber 1994, bil 53 pp 6035/7/94
Penderitaan Muslimin Sepanjang zaman 1994
Akhbar Afaq Arabiah, al-Sya'b, al-Ahram,
Mausu'ah al-Muyassarah fi al-Adyan walmazahib al-Muasarah
Islam walqadaya al-Asr kitab Usuluddin Universiti al-Azhar cawangan Syibin al-Qum
At-Tayarat al-Fikriah
Majalah Hidayah
Risalah Abim