THOUSANDS OF FREE BLOGGER TEMPLATES

Saturday, January 22, 2011

KE ARAH KESEDARAN ISLAM SEMULASuatu Perkembangan Yang Membahayakan Umat Islam.

Suatu pengaruh dan fahaman yang merosakkan umat Islam ialah menularnya fahaman sekular dalam masyarakat Islam. Pengaruh sekularisma ke atas negara-negara Islam dikatakan bermula dari abad ke 18M hinggalah ke abad ini.

 Suatu contoh yang jelas di zaman moden ini ialah apa yang telah berlaku kepada Daulah ‘Othmaniyyah Turki di mana telah diadakan pembaharuan undang-undang dengan memasukkan undang-undang yang bukan daripada al-Quran dan as-Sunnah.
Undang-undang ini datangnya daripada “code” orang-orang barat semenjak Zaman Renaissance lagi.Ia telah menjayakan sekularisasi. Pengaruh tersebut semakin lama semakin menyeluruh memasuki semua bidang hidup hingga menyebabkan soal-soal kehidupan harian terpisah daripada dasar-dasar kerohanian Islam. Unsur barat itu diterima dengan alasan menjalankan pemodenan, pembangunan serta kemajuan.

Di Tanah Melayu, ketika zaman penjajahan British, sekularisasi dalam bidang pentadbiran mulai berlaku dalam abad 19M dengan termeterinya Perjanjian Pangkor (1874).

Sekularisasi terus berjalan hingga ke abad ini. Meskipun terdapat beberapa perubahan namun sekularisasi semakin menebal hinggakan Din Islam itu dipersempitkan menjadi amalan peribadi bukan lagi menjadi sistem pengatur kehidupan ini.

Perkembangan ini sangat membahayakan umat Islam yang memegang amanah Allah S.W.T. untuk menegak dan melaksanakan kehidupan Islam dan nilai-nilainya berdasarkan tauhid.

Pendewaan Nilai-nilai Barat.

Sebahagian masyarakat Islam kini juga sedang menghadapi bahaya kerana mendewakan idea-idea barat buatan manusia. Hal ini amat membimbangkan kerana dikhuatiri mereka akan termasuk ke dalam golongan yang disifatkan dalam firman Allah S.W.T.:

“Mereka (ahli Kitab) mengambil bijak pandai dan pendita-pendita mereka sebagai tuhan-tuhan mereka selain dari Allah.”-Surah at-Taubah: ayat 31.

Mujahid Sa’id Hawwa telah memberikan penjelasan  dalam kitabnya, Jundu Allah Thaqafatan Wa Akhlaqan, bahawa Imam Tarmizi meriwayatkan bahawa ‘Adi Bin Hatim at-Ta’i datang berjumpa Rasulullah S.A.W. sedang baginda membaca ayat tersebut. ‘Adi berkata kepada Rasulullah S.A.W.: “Sesungguhnya Ahli-ahli kitab itu tidak pernah menyembah pendita-pendita mereka”. Maka Rasulullah S.A.W. berkata kepada ‘Adi: “Ya!, sesungguhnya mereka mengharamkan ke atas ahli Kitab sesuatu yang halal serta menghalalkan sesuatu yang haram dan mereka (Ahli Kitab) mematuhinya, maka itulah bentuk penyembahan kepada mereka (pendita-pendita) tersebut.”

Mujahid Sa’id Hawwa menjelaskan lagi bahawa jika dilihat kepada realiti masyarakat Islam kini ternyata bahawa mereka melaksanakan hukum-hukum selain daripada hukum Allah S.W.T.

Di kalangan orang ramai terdapat berbagai sikap dan pandangan. Ada yang berterus terang mengajak kepada perlaksanaan hukum lain selain hukum Allah S.W.T. Ada yang bertindak sedemikian secara bersembunyi. Ada yang berpendapat bahawa hukum-hukum Islam itu tidak sesuai untuk dilaksanakan. Ada yang berpuas hati dengan sistem kufur yang berjalan hingga jika diajak untuk merubahnya maka ia enggan. Ada yang mempersendakan dan mengejek apabila diajak kembali kepada al-Quran dan as-Sunnah.
Tidak kurang juga ada yang menyatakan bahawa kerja-kerja untuk melaksanakan hukum-hukum Islam itu telah ketinggalan zaman serta tidak bertamaddun lagi.Sikap-sikap sedemikian amat merbahaya serta dibimbangkan akan termasuk ke dalam golongan yang difirmankan oleh Allah S.W.T. :

“Tidakkah kamu melihat mereka yang menyangka mereka itu beriman dengan apa yang ditanzilkan kepada engkau (Muhammad) dan apa yang telah ditanzailkan sebelum engkau, mereka mahu berhukum kepada Taghut (sistem selain Islam) sedangkan mereka diperintahkan menolak Taghut, dan syaitan itu mahu menyesatkan mereka sesesat-sesatnya.” -Surah an-Nisa’: ayat 60.

Kejahilan Masyarakat Tentang Hakikat Islam.
Menurut Asy-Syahid Dr. Abdul Qadir ‘Audah di dalam kitabnya, Al-Islam Wa Audha’una as-Siyasiyyah, bahawa semua orang Islam di dunia ini mengaku beragama Islam dan kebanyakan mereka berbangga dengan nama tersebut. Tetapi dukacita sekali kebanyakan mereka tidak mengetahui hakikat Islam yang sebenarnya. Islam tidak ada hubungan dengan hati mereka meskipun ada hubungan dengan tutur kata mereka.
Kejahilan terhadap Islam telah membawa mereka jauh daripada hukum-hukum Islam. Mereka menolak hukum-hakamnya yang menyebabkan berlaku keruntuhan umat Islam itu sendiri.
Sebenarnya Islam adalah satu sistem hidup pilihan Allah S.W.T. Ini telah ditegaskan oleh Allah S.W.T. dalam firmanNya yang bermaksud:

“Sesungguhnya Din di sisi Allah hanya al-Islam.” - Surah Ali-’Imran: ayat 19.

“Dan Aku redha bagi kamu al-Islam sebagai ad-Din” - Surah al-Maidah: ayat 2.

Allah S.W.T. sama sekali tidak menerima sistem hidup yang lain daripada sistem hidup Islam. Hal ini telah diterangkan oleh Allah S.W.T. dalam firmanNya :

"Sesiapa yang mencari selain daripada  al-Islam sebagai Din (cara hidup), maka sama sekali tidak diterima daripadanya dan dia di akhirat kelak terdiri daripada golongan orang yang rugi.” - Surah Ali ‘Imran: ayat 85.

“Apa yang ada selepas kebenaran melainkan kesesatan.” - Surah Yunus: ayat 32.
Allah S.W.T. juga tidak mengutuskan seseorang rasulNya melainkan dengan kebenaran dan al-Kitab . Firman Allah S.W.T.:

“Sesungguhnya Kami menurunkan kepada kamu al-Kitab dengan kebenaran.”
- Surah an-Nisa’: ayat 105

“Dialah yang mengutuskan rasul yang memberi pertunjuk dan dengan Din yang benar.”  - Surah at-Taubah: ayat 33.

Jika demikian sifat Islam maka mengapa masih kedapatan ramai yang masih mencari-cari sistem yang lain daripada sistem Islam? Sesungguhnya mereka yang menolak sistem Islam yang merupakan jalan menuju Allah S.W.T., menolak al-Quran dan menukar gantinya dengan ideologi-ideologi yang lain, maka mereka sebenarnya telah diselaputi dengan kegelapan dan kesesatan.Mereka jahil terhadap hakikat Islam itu sendiri.
Kejahilan itu membawa mereka yakin terhadap ideologi-ideologi seperti demokrasi , kapitalisme barat, yakin komunisme dan sosialime Timur,meskipun mereka mengaku percaya kepada Allah S.W.T. Kejahilan  menyebabkan ada yang menyatukan Islam dengan ideologi-ideologi lain seperti melaungkan demokrasi Islam dan sosialis Islam  dengan harapan supaya diterima oleh masyarakat. Sebenarnya penamaan tersebut bererti menzalimi Islam,sedangkan Islam bersih daripada penamaan-penamaan tersebut. Islam adalah Islam.Tidak ada sistem tiruan dan cedokan daripada mana-mana sistem lain.Ia tidak boleh sama sekali disamakan dengan mana-mana sistem kerana ia ditanzilkan oleh Allah S.W.T.

Mesti Kembali Kepada Sumber-Sumber Islam Yang Sahih.
Prof. Dr. Yusuf Qaradhawi telah menekankan dalam kitabnya, al-Hill al-Islami Faridhah Wa Dharurah, bahawa kita mesti kembali kepada sumber Islam yang suci lagi bersih iaitu Kitab Allah dan Sunnah RasulNya.Kita mesti kembali kepada fahaman Islam yang sebenarnya sepertimana yang ditanzilkan oleh Allah S.W.T, kepada Rasulullah S.A.W. serta yang difahami oleh para sahabat r.a. serta pengikut-pengikut mereka.
Dalam hal ini Mujahid Fathi Yakan juga telah menjelaskan dalam kitabnya, Musykilah ad-Da’wah Wa ad-Da’iyah, bahawa kita perlu menimba kefahaman dari al-Quran dan Sunnah Rasulullah S.A.W. serta Sirah an-Nabawiyyah. Juga amat perlu kita merujuk kepada kitab-kitab yang  muktabar semoga kita jelas mengenai konsep yang sebenar mengenai Din al-Islam. Ini meliputi hukum-hakam, perundangan, ‘aqidah, ‘ibadah dan haluan hidup  individu, masyarakat dan negara.
Tumpuan yang berat mestilah diberi kepada al-Quran al-Karim yang disifatkan sebagai cahaya hati dan sistem hidup kita.Penerimaan ayat-ayat al-Quran hendaklah disifatkan seperti kita sedang menerima wahyu (perintah Allah S.W.T.).Dengan itu, barulah kita merasai bahawa al-Quran itu menghalakan  perintahnya kepada kita dalam semua hal. Barulah Al-Quran akan berkesan kepada jiwa dan menghasilkan natijah.

Kembali Kepada Generasi Awal
Kita perlu melihat kembali kepada generasi awal Islam yang telah dijelaskan di dalam kitab-kitab muktabar seperti Ma’alim Fi at-Tariq ( Sayyid Qutb ) dan Maza Khasira ad-’Alam Bi Inhitat  al-Muslimin ( Abu al-Hasan Ali al-Husni an-Nadawi ) di mana generasi tersebut  dikenali sebagai Generasi al-Quran yang hanya mengambil sistem yang ditanzilkan oleh Allah S.W.T. sahaja. Mereka tidak mencipta sistem hidup menurut kehendak nafsu mereka sendiri. Mereka faham adalah punca kezaliman, kesesatan dan kejahilan adalah akibat kehidupan tanpa hidayah dari Allah S.W.T. Mereka tidak secara meraba-raba memilih jalan hidup, sistem politik dan corak sosial. Mereka telah menerima wahyu dari Allah S.W.T. bagi menerangi serta memandu jalan hidup mereka.
Generasi tersebut sebenarnya telah menjalani latihan dan tarbiyyah yang lama di bawah pimpinan Rasulullah S.A.W. berpandukan wahyu Allah S.W.T. sebagai sumber pembentukan hingga lahir peribadi-peribadi Muslim yang berjiwa tauhid, tidak terpengaruh atau dipengaruhi oleh nilai tamak keduniaan .Mereka hanya bermatlamatkan keredhaan Allah S.W.T. semata-mata. Kehidupan jahiliyyah sudah tidak bernilai lagi bagi mereka. Mereka hanya menyerah kepada panggilan Iman di bawah arahan Rasulullah S.A.W. pada hal mereka sedar bahawa mereka akan menghadapi ancaman daripada masyarakat jahiliyyah di sekeliling mereka. Mereka  faham bahawa orang-orang mu’min pasti diuji keimanan mereka. Firman Allah S.W.T:
 “Apakah menusia itu menyangka bahawa mereka itu akan dibiarkan mereka berkata: Kami telah beriman. sedangkan mereka tidak lagi diuji.” - Surah al-Ankabut: ayat 2.
Generasi pertama Islam itu telahpun berjaya menghapuskan al-Ghurbah al-Awwal. Kita generasi sekarang wajiblah pula bekerja untuk menghapuskan al-Ghurbah ath-Thaniyah. Hal ini pernah ditegaskan oleh Prof. Muhammad Qutb dalam suatu ceramahnya yang bertajuk Falana’rif Haqiqah Islamina.

Umat Perlu Dibangunkan Mengikut Kehendak Allah
Kita tidak boleh memahami Islam hanya sekadar melihat sepintas lalu amalan hidup ummat yang mengaku Islam hari ini.Sekarang, Islam telah dikelirukan. Masyarakat Arab 14 abad yang lalu juga tidak dapat melihat kebenaran kerana kebenaran itu telah dikelirukan oleh sifat-sifat fujur yang menguasai manusia itu sendiri.
Rasulullah S.A.W. telah diutuskan dengan membawa kembali nilai yang betul terhadap Islam, manusia dan kehidupan melalui jalan Iman kepada Allah S.W.T. Melalui Imanlah kita akan dapat menilai alam, manusia dan kehidupan ini dengan betul.
Perlu diyakini bahawa mana-mana umat yang tidak diproses mengikut saluran yang Allah S.W.T. kehendaki  tentulah tidak dapat melahirkan natijah hidup Islam .
Kita tidak gemar untuk bercakap banyak dalam hal ini, tetapi oleh kerana ketiadaan Ummah yang benar-benar menghayati Islam maka kita perlu memberi kefahaman serta kesedaran Islam sebenar. Kita tidak menafikan bahawa di sana-sini ada individu-individu melakukan amalan Islam, tetapi tidak dinyatakan dalam satu Jamaah.
Untuk mendapatkan kefahaman dan kesedaran itu kembali,maka perlulah kita kembali kepada proses tarbiyyah yang pernah berjalan di bawah pimpinan Rasulullah S.A.W. atau yang disebut sebagai Madrasah Rasulullah. 

Perancangan Yahudi, Gerakkan Zionis Dan Israel KubraSEJARAH PENEMPATAN YAHUDI.
 Muqaddimah..
Setiap mukmin tidak terlepas daripada  pertarungan dua tarikan. Pertamanya, tarikan iman yang memberi kesedaran kepadanya terhadap amanah yang dipikulkan oleh Allah serta mendorongnya melakukan amal soleh, keduanya tarikan syaitan yang melemahkan keazamannya, melalaikannya, memanjangkan angan-angannya, mengekalkannya dalam kejahilan serta menanamkan kecintaan kepada dunia. Sabda Nabi dalam sabdanya yang bermaksud “ Umat Islam umpama hidangan yang dikerumi oleh orang-orang yang ingin memakannya ”. Pertarungan antara umat Islam dan Yahudi merupakan yang paling sengit dan lama dalam sejarah manusia dan masih berterusan hingga kini. Lantaran itu mukmin memerlukan masa-masa tertentu khusus untuknya bertafakkur, meningkatkan kembali ketaqwaan, meneliti kekurangan diri, mengenali musuh serta mengenal pasti tipudaya mereka. Perbincangan topik ini akan menggambarkan kepada kita betapa bahayanya mereka serta membangkitkan kesedaran  kita dari tidur yang lena. Akhirnya, renunglah kata-kata hukama’ ini “ Kehidupan Islam tidak terbina dengan nas-nas peraturan tetapi dibina dengan rijal ” juga  “ hawa nafsu tidak ditundukkan dengan hujah, tetapi ditundukkan dengan ketaqwaan ”.

1.2 Asal-usul Yahudi:
Dari satu kaum yang merayau tanpa negeri , diburu dan dihalau beribu tahun yang lalu, lalu bertukar menjadi kaum yang agresif dan akhirnya berjaya membina sebuah negara yang kecil. Tidak puas dengan kejayaan itu, mereka mengganas pula dan berjaya menambahkan kekuatan nya dengan menawan beberapa wilayah jirannya. Kini mereka menghulurkan tangan pula untuk berdamai. Itulah Yahudi atau Bani Israel, anak kesayangan kuasa-kuasa Barat, dilindungi dan disokong oleh mereka yang menganggap dirinya jaguh demokrasi. Membuka sejarah kaum Yahudi menemukan kita bahawa kaum ini pada suatu masa dahulu merupakan kaum yang pernah dimuliakan Allah sama seperti kaum-kaum yang lain. Kemuncak kepada kemuliaan mereka apabila Allah mengangkat dua orang daripada bani mereka menjadi Nabi. Pengangkatan ini membuktikan bahawa Allah berlaku adil ke atas mana-mana kaum yang beriman dan bertaqwa kepadaNya.
Tetapi sayang kemuliaan ini tidak dihargai, sehingga Allah mengambilnya kembali. Kifarah di atas perbuatan mereka itu, menyebabkan mereka terus-terusan ditimpa kehinaan. Sejarah Bani Israel atau Yahudi ini bermula di Mesir. Mereka mendatangi Mesir dari arah atau asal  yang tidak siapa ketahui. Diwaktu itu Nabi Yusuf mengusai Mesir. Gelaran nama Israel itu diberikan oleh Nabi Yaakob. Tidak ada mana-mana sejarah perihal Islael mencatat dari manakah asal mereka ini. Sebab itu ia dianggap satu-satu bangsa yang tidak bertanah air di dunia ini.
Menurut riwayat Ibnu Mas’ud mereka datang ke Mesir seramai 93 orang sahaja. Bagaimanapun selepas 400 tahun kemudian mereka bertambah menjadi 67,000 orang. Kaum ini mengalami pertambahan penduduk yang begitu cepat. Angka ini membimbangkan Firaun yang menguasai Mesir ketika itu. Lantaran itu Firaun sering memperlekehkan dan memperbudakkan bangsa ini. Firaun berusaha untuk mengusirnya dari Mesir.
Kaum ini akhirnya diusir ke Palestin. Di Palestin mereka dipimpin oleh Nabi Yusuf  Harun, Daud dan Sulaiman. Kehidupan mereka di negeri ini memberi erti yang baru. Di negeri ini mereka mendapat perlindungan. Di Palestinlah mereka mendapat kemuncak dan kemenangan dalam hidup. Mereka mendapat kemuliaan daripada Allah apabila dua orang dari bani mereka diangkat menjadi Nabi.
Kaum ini mula mengalami detik-detik kegoyahan dan kemusnahan sesudah kewafatan Nabi Daud dan Nabi Sulaiman serta Nabi-Nabi mereka. Perangai semulajadi mereka kembali semula dan menjadi amalan. Mereka engkar kepada ajaran Injil dan kembali mewarisi tradisi jahat, melakukan maksiat, membunuh dan sebagainya. Hasil daripada kedurjanaan ini mereka terpecah dua, satu dikenali dengan nama Yahudi dan satu lagi Afraim.
Keruntuhan dan bentrakan Yahudi di Palestin itu telah diambil kesempatan oleh Firaun yang sudah membenci Yahudi. Firaun telah menyerang Palestin dan meruntuhkan Baitulmaqdis yang dibina oleh Nabi Daud dan Nabi Sulaiman. Seluruh negeri Israel ( negeri tumpangan itu ) menjadi ranap – padang jarak padang terkukur-. Nasib kaum Yahudi menjadi bertambah buruk lagi apabila selepas sahaja diserang Firaun, raja Nabakadensar dari Babil pula menyerang Palestin. Nabukadensar telah menawan ramai orang-orang Yahudi dan menjadikan mereka sebagai hamba abdi.
Kecelakaan menimpa Yahudi tidak berakhir di situ sahaja. Seratus tahun kemudian sekali lagi negeri mereka diserang, kali ini Raja Koresy dari Persia. Serangan Persia ke atas Babil yang menguasai Palestin ketika itu, bagaimana pun memberi peluang kedua kepada Yahudi untuk membina tamadun baru, bila mana orang-orang Yahudi yang ditawan Raja Nabukadensar dibebas dan dihantar oleh Koresy pulang ke Jerusalem.
Ternyata Yahudi memang degil, peluang keemasan yang di perolehi itu tidak digunakan dengan sebaiknya. Bencana yang menimpa mereka sebelum itu tidak menginsafkan mereka. Mereka terus hidup dalam kefasikan dengan melakukan kemungkaran dan kejahatan.
Kemuncak kemusnahan dan kucar-kacir paling teruk Yahudi bermula apabila Juruselam dikuasai oleh Kristian yang diajar oleh Paulus. Mereka di singkir dan dinyahkan oleh Kristian dari bumi Juruselam kerana keengganan Yahudi menerima ajaran itu. Pengusiran dari Juruselam inilah bermulanya sejarah kaum Yahudi di atas bumi ini . Bermula dari sini mereka menjadi kumpulan yang terbuang, tidak mempunyai tanahair dan tempat berselindung seperti bangsa lain.
Sepanjang sejarah perkembangan Yahudi mereka telah melakukan dua kejahatan dan kezaliman yang disebut Allah. Kejahatan dan kezaliman itu menjadi lambang atau identiti kepada kaum ini. Ahli Kitab menafsirkan kejahatan yang dimaksudkan itu ialah tindakan mereka membunuh Nabi-nabi dan yang kedua mereka menafikan al-Masih (Isa a.s.) dan cuba membunuhnya. Kejahatan dan kezaliman ini dijelaskan Allah dalam surah Al-Isra’ ayat 4 bermaksud : “Dan telah kami takutkan kepada bani Israel dan dalam kitab itu sesudah kamu melakukan dua kali kerosakan dan kamu akan sombong sebesar-besarnya”.
Manakala dalam sejarah pasca dunia moden pula mencatatkan kaum ini telah berpindah randah dari negeri ke satu negeri, mencari tempat perlindungan. Mereka diusir oleh setiap negeri yang mereka tumpangi .Tidak ada mana-mana bangsa yang sudi menerima bangsa ini dan simpati untuk memberi perlindungan yang lebih lama.
# Sejarah pengusiran Yahudi di zaman dunia moden hari ini bermula di Portugal pada tahun 1290. Ia diikuti oleh Perancis yang mengusirnya sebanyak dua kali.
# Pengusiran kali kedua ialah pada tahun 1394.
# Pada tahun 1370 bangsa Yahudi ini dihalau oleh Belgium dan sepuluh tahun kemudian (1380) Czekoslavakia pula bertindak menghalau Yahudi dari negerinya ke Itali.
# Itali meneruskan penghambatan ke atas kaum Yahudi ini pada tahun 1540.Yahudi kemudian melarikan diri dan cuba menumpang di Jerman.Di Jerman juga Yahudi tidak dibenarkan tinggal lama . Mereka kemudian mengusir Yahudi,kejadian ini berlaku pada tahun 1540.Jerman juga mengusir Yahudi sebanyak dua kali sehinggalah tercetusnya Perang Dunia Pertama.
Dalam catatan sejarah itu jelas menunjukkan betapa negara-negara di seluruh dunia tanpa mengira anutan agama dan warna kulit, begitu takut untuk bersahabat serta menumpahkan simpati kepada Yahudi. Dunia bimbang jika mereka memberi ruang, lama kelamaan Yahudi akan menguasai mereka. Bangsa Yahudi tidak boleh dipercayai dan sifatnya tak ubah seperti parasit, yang lama kelamaan boleh memusnahkan negeri yang memberi perlindungan kepadanya.

1.3 Tabiat Bangsa Yahudi.
Kejahatan, kejelekan dan sifat zalim kaum Yahudi   ini telah terlipat sebagai sejarah dalam al-Quran. Kejahatan dan kesadisan kaum Yahudi ini bukan calang-calang kezaliman. Kejahatan dan kemungkaran mereka digazet sendiri oleh Allah s.w.t dalam  beberapa firmanNya. Kezaliman Yahudi adalah sesuatu yang nyata. Kaum ini semacam sinomis dengan apa jua bentuk kejahatan dan kemungkaran yang berlaku di atas muka bumi ini.
Sebenarnya Yahudi merupakan satu kaum yang agresif, pintar, tidak mudah mengaku kalah, degil dan hidup dengan penuh hipokrasi. Kejahatan dan kemungkaran yang dilakukan mereka adalah kesinambungan daripada kejahatan dan kezaliman nenek moyang mereka. Mereka mempusakai kejahatan itu sebagai satu tradisi dan budaya yang harus dilaksanakan sepanjang jalan
Sejak dahulu sampai kepada zaman Yahudi moden kini, dengan pelbagai helah, tipu daya tektik-tektik jahat, mereka harus bertindak melakukan kerosakan demi kerosakan semata-mata untuk kepentingan mereka. Mereka berselindung di sebalik apa saja aling-aling untuk menghalalkan cara tindakan mereka. Kepada kaum ini, keadilan dan kebenaran halal dan haram tidak ada dalam kamus hidup mereka. Ehsan dan kasihan belas tidak wujud dalam diri mereka. Yang penting misi dan mesej mereka yang berlandaskan amarah tercapai.

2. Aqidah Dan Pegangan Yahudi.
Perkataan Talmud memberi erti sebuah kitab yang mengandungi pengajaran-pengajaran Yahudi atau dengan kata lain sebuah kitab akidah yang memperkenalkan kaum Yahudi dengan pengajaran-pengajaran, undang-undang serta peradaban mereka.
Para hakkam Yahudi mendakwa bahawa Nabi Musa a.s telah menerima wahyu dari Allah dalam dua bentuk : bertulisan dan lisan. Taurat adalah wahyu bertulis manakala Talmud merupakan syarahan lisan kepada Taurat.
Peristiwa Musa a.s berada di atas pergunungan Sinai lebih lama dari tempoh sebenar menjadi hujah kepada mereka kerana secara logiknya penerimaan wahyu bertulis tidak memakan masa lebih dari sehari.

2.1 Bahagian-Bahagian Talmud.
Mengikut kata mereka lagi syarahan kepada Taurat ini dipindahkan dari satu                                                                                                                                                         generasi kepada generasi yang lain. Secara lisan selama lebih daripada seratus lima puluh tahun selepas pemergian Musa a.s sehinggalah seorang hakkam Yahudi yang bernama Yahuza Hanassi mengambil inisiatif untuk mengumpul syarahan-syarahan ini di dalam sebuah kitab yang di namakan ' Mishnah '.
Kalimah Mishnah bermaksud 'Perundangan Biasa' manakala matlamatnya pula - pada dakwaan mereka- ialah untuk memberikan tafsiran kepada sebarang kekeliruan yang terdapat dalam syariat Musa a.s sehingga menjadi penyempurna kepada Taurat. Pada tahun-tahun berikutnya telah berlaku banyak penambahan ke atas Mishnah yang asli.
Selain daripada itu para hakkam Yahudi telah membuat berbagai komentar dan syarahan yang panjang lebar ke atas Mishnah. Syarahan-syarahan tersebut diberi nama Gemara. Seterusnya kedua-dua Mishnah dan Gemara ini telah membentuk Talmud yang kita sedang bincangkan.

(1) Mishnah.
Ia merupakan bahagian asasi Talmud yang menjadi rujukan utama perundangan Yahudi. Ulamak Yahudi mengatakan bahawa Musa a.s telah mengajarkan perundangan ini kepada Joshua secara lisan yang kemudiannya telah memindahkannya kepada 70 orang syeikh sehingga hafalan perundangan ini menjadi satu perkara yang mustahil untuk dilakukan. Walaubagaimanapun ia masih tidak ditulis kerana kewujudan Haikal pada masa itu yang mengharamkan penulisannya.
Namun begitu terdapat catatan-catatan mengenai syarahan lisan perundangan ulamak Yahudi tersebut di pusat pengajian Palestin demi membantu pelajar untuk menghafalnya. Tetapi Ensiklopedia Britannica menyebut bahawa pengajaran di pusat-pusat pengajian Yahudi zaman silam adalah dalam bentuk lisan sahaja. Oleh itu tidak dapat dipastikan bilakah sebenarnya Mishnah ditulis.
Yahuza Hanassi memulakan usahanya apabila berlaku perpecahan dikalangan Yahudi dan penghafal-penghafal Mishnah mula tidak mendapat perhatian mereka. Disamping itu pengajaran lisan ini telah mengikut berdasarkan kepada guru yang berlainan sehingga menyebabkan ajaran-ajaran tersebut berbeza diantara satu sama lain.
Hukum-hukum yang terdapat dalam Mishnah samada tidak mempunyai sumber yang jelas atau ia adalah pandangan serta pendapat para hakkam. Apabila berlaku pertentangan diantara hukum-hukum , pendapat hakkam adalah diutamakan.
Bahasa Mishnah adalah bahasa Ibrani Moden atau New-Hebrew. Kemudian Mishnah pula  mempunyai enam bahagian iaitu:
1] Zeraim ( undang-undang mengenai pertanian )
2] Moed ( perayaan dan puasa )
3] Nashim ( wanita serta perkara-perkara yang berkaitan )
4] Nazikin ( Kanun Jenayah )
5] Kodashim (adat istiadat agama ) 
6] Toharah ( bersuci )

( 2) Gemara.
Para hakkam telah menulis syarahan ini bermula dari kurun kedua hingga kurun keenam masihi. Terdapat dua pusat pengajian Yahudi yang melahirkan Gemara ini.
Di pusat pengajian Palestin, Gemara ditulis dalam bahasa Arami, yang lahir di pusat pengajian Babylon siap terkumpul peda kurun keenam. Disamping itu  Gemara mempunyai berbagai-bagai lampiran. Pada masa ini, bangsa Yahudi hanya berpegang pada naskhah Babil memandangkan naskhah Palestin yang kurang jelas dan susah untuk difahami.


2.2 Kedudukkan Talmud Di Sisi Yahudi.
Yahudi - kecuali beberapa kumpulan- menganggap Talmud sebagai kitab yang diturunkan dari langit seperti Taurat.Tetapi jika dilihat kepada pandangan-pandangan yang terdapat di dalam Talmud dan karangan-karangan para pendeta mereka adalah jelas mereka memuliakan Talmud lebih daripada Taurat. Antara kenyataan mereka  ialah ' bahawa sesiapa yang mempelajari Taurat  tidak layak untuk mendapat ganjaran, sesiapa yang mempelajari Mishnah dia telah membuat kebaikan dan berhak mendapat ganjaran dan sesiapa yang mempelajari Gemara dia telah membuat kebaikan yang lebih besar.
Di dalam buku yang bertajuk "Shaghia" pula... sesiapa yang menghina kata-kata hakkam dihukum bunuh manakala yang menghina Taurat tidak perlu dihukum dan tidak ada pelepasan bagi yang meninggalkan ajaran Talmud dan sibuk dengan Taurat kerana kata-kata ulamak Talmud lebih baik dari syariat Musa a.s.

2.3 Talmud Dan Puak-Puak Dalam Yahudi.
Sumber-sumber yang wujud menjelaskan bahawa puak Yahudi Phareesis adalah mereka yang mencipta Talmud . Phareesis adalah puak yang terkenal dan mempunyai bilangan yang paling ramai dikalangan Yahudi. Mereka wujud sejak lebih kurang 200 tahun sebelum Isa a.s dilahirkan. Puak ini bertanggungjawab mereka undang-undang lisan dan mengikut Hakham Ezra yang mereka anggap sebagai pendeta agung Yahudi  selepas kematian Musa a.s.
Makna Phareesis ialah terasing atau terpencil. Ia menunjukkan keadaan mereka yang mengikut jalan yang lain daripada jalan yang diikuti oleh kebanyakkan Yahudi. Oleh itu adalah suatu yang tidak menghairankan jika Phareesis menghadapi tentangan dari banyak pihak  seperti Sadduccees yang merupakan puak yang pertama  menentang kerana sikap dan pendirian  Phareesis yang mengikut hawa nafsu.
Seterusnya bangun pula puak Quraee mendakwa kebatilan aqidah Phareesis dan menolak Talmud serta ajaran para hakkam. Puak Ortodoks Yahudi atau Modern Orthodoxy yang merupakan pewaris Phareesis pada hari ini telah menganggap Quraee sebagai sesat. Mereka juga mengishtiharkan keimanan kepada Talmud disamping mempercayai perlunya undang-undang ini berubah dari masa ke semasa berdasarkan keperluan . Justeru itu mereka berpendapat bahwa Talmud telah menyelamatkan Taurat  dari beku dengan penambahan unsur-unsur baru sehingga perundangan mereka sesuai di sepanjang zaman dan di semua tempat.

2.4 Talmud Dan Zionisme.
Zionisme adalah aqidah dan manhaj kerja yang bersumberkan Taurat secara umum dan mempunyai strateginya yang terperinci di dalam Talmud. Ia diasaskan - dakwaan mereka - di atas janji Allah kepada Ibrahim a.s di mana Allah mengurniakan kepadanya bumi Kin'an sebagai tempat tinggal yang abadi.
'Berpindahlah dari tanahairmu dan keluargamu serta rumah bapamu ke bumi yang aku tunjukkan'. ( Safar Takwin : Taurat )
Yahudi telah menafsirkan penjanjian ini sebagai akad sebelah pihak iaitu Allah telah mewajibkan dirinya unntuk memilih kaum Yahudi sebagai pemimpin umat manusia bersesuaian dengan dakwaan mereka sebagai " umat terpilih " . Ini bermakna mereka tidak terikat dengan apa-apa kewajipan.
Hakikat yang sebenarnya ialah bangsa Yahudi dipilih dengan syarat mereka berpegang dengan janji ( beribadat kepada Allah tanpa menyekutuinya. ) , menyahut seruan rasul-rasulnya, tidak menyelewengkan ajaran-ajarannya dan menjauhi berhala.
'Kamu  ( Musa a.s ) katakan kepada keluarga Yaakub dan khabarkan kepada Bani Israel : Sekarang jika kamu dengar suaraku dan kamu menjaga perjanjianku maka kamu menjadi umat terpilih disisiku dikalangan umat manusia'. ( Safar Khuruj : Taurat )
Namun sejarah telah membuktikan bahawa bangsa Yahudi adalah bangsa yang paling banyak mengkhianati perjanjian dan mengingkari suruhan Allah dan rasul-rasulnya sebagaimana yang di sebutkan oleh al-Quran. Oleh itu Yahudi telah mengkhianati perjanjian dengan tidak mengabdikan diri kepada Allah dan tidak menjalankan kewajipan yang terkandung dalam Taurat yang merupakan dua syarat yang mesti ditunaikan oleh mereka sebagai memenuhi perjanjian Allah untuk menjadikan mereka 'umat terpilih'.
Akan tetapi , mengikut falsafah zionisme mereka mendakwa bahawa pemilihan tersebut tidak akan terbatal tanpa mengira samada mereka menyembah Allah dan menunaikan tuntutan Taurat atau tidak kerana pemilihan tersebut - mengikut falsafah zionisme - adalah kehendak Tuhan sendiri.
Seterusnya falsafah zionisme menganut fahaman ketinggian martabat kaum Yahudi yang menyebabkan mereka tidak dapat menyesuaikan diri dengan kehidupan masyarakat lain. Begitu juga mereka tidak dapat mengenali diri sendiri serta menyembah Allah melainkan di atas bumi Israel (Palestin).
Falsafah zionisme adalah berdasarkan kepada taa'sub perkauman dan pentafsiran bahawa maksiat Yahudi adalah apabila dia mengingkari perintah Tuhan dengan mengkhianati fahaman ketinggian martabat Yahudi dan bergaul serta mengambil peradaban dari umat yang lain.
Falsafah ini juga mengimani  (الباقية الصالحة  ) wujudnya golongan yang masih berpegang teguh dengan fahaman perkauman tersebut yang tidak akan mengkhianatinya dan berusaha untuk membina semula negara Bani Israel yang telah Tuhan kurniakan kepada mereka.
Daripada kenyataan di atas dapat disimpulkan falsafah zionisme yang bersumber Talmud dalam beberapa noktah:-
1) Allah telah memilih Bani Israel sebagai umat terpilih dengan penerimaan Nabi Ibrahim a.s ( Ibrahim adalah Yahudi pada dakwaan mereka ) bumi Kin'an sebagai tapak pemerintahan dunia.
2) Allah telah memberikan perjanjian di atas tanpa syarat yang kekal selama-lamanya.
3) Perlaksanaannya, Allah telah mengeluarkan Bani Israel dari bumi Mesir dan menyelamatkan mereka daripada kekejaman Firaun kemudian memusnahkan penduduk Palestin demi memberi Yahudi bumi yang dijanjikan.
4) Allah memilih Daud a.s untuk memulakan Empayar Bani Israel. Dengan itu Allah telah mengurniakan raja , bumi dan negara kepada umat terpilih ini.
5 ) Kemudian Bani Israel telah menyeleweng dan lalai lalu mereka kehilangan kuasa dan tanahair .
6 ) Walau bagaimanapun mereka tetap mempercayai bahawa Allah akan mengembalikan kekuasaan mereka berdasarkan janji Allah tersebut.
7) Terdapat di sana  golongan yang masih bersih dari sebarang penyelewengan yang
berusaha untuk membina kembali Empayar Bani Israel.
8)  Cita-cita di atas hanya tinggal untuk ditukarkan oleh bangsa Yahudi kepada kenyataan dengan azam yang kuat dan kerja yang positif , terancang, tersusun serta berterusan.

Kesimpulannya, Talmud telah membawa teori Zionisme dan memahatkannya ke dalam hati Yahudi yang kemudiannya telah diletakkan strategi baginya oleh  para hukama' Yahudi dalam protokol mereka yang masyhur dan seterusnya telah dilaksanakan sedikit demi sedikit sejak akhir kurun ke 19 hingga ke hari ini dengan cara yang amat halus.


2.5 Talmud dan Kristian
Isa a.s disifatkan di dalam Talmud sebagai anak luar nikah dan roh 'Esau' yang gila, penipu dan penyesat telah meresapinya. Beliau disalib kemudian ditanam dalam neraka jahanam. Semenjak itu pengikutnya telah menjadikannya berhala untuk mereka sembah.
"....dia menuju ke arah ibu  kanak-kanak itu yang sedang menjual sayuran lalu bertanya : jika kamu menjawab soalanku dengan benar aku berjanji akan menyelamatkan kamu daripada sebarang dosa pada masa akan datang. Ibu itu meminta dia bersumpah lalu dia melakukannya tetapi hanya di mulut sedangkan hatinya mengingkari sumpah tersebut. Dia bertanya apakah jenis anakmu? Ibu itu menjawab aku didatangi haid pada malam pengantin lalu suamiku menjauhkan dirinya . Kemudian datang roh jahat  menyetubuhiku maka lahirlah anak ini. Dari itu jelaslah pada Rabi Akeebah (hakham ) bahawa bukan saja anak itu dilahirkan luar nikah bahkan si ibu mengandungkannya dalam keadaan haid ".

Begitulah kisah yang terkandung dalam Talmud, difahami oleh  Yahudi sebagai cerita yang sama berlaku pada Isa a.s dan ibunya. Keyakinan mereka ini dapat dilihat dengan jelas di dalam buku mereka yang berjudul “Toldoth Gesho”.

2.6 Talmud dan Al-Quran
Berdasarkan kepada pengakuan para hakkam mereka sendiri adalah jelas Talmud merupakan hasil ciptaan mereka. Oleh itu ia menggambarkan pegangan serta tabiat jiwa Yahudi seperti yang tertera di banyak tempat di dalam Al-Quran. Sesiapa yang membaca kitab karangan para hakkam khususnya Talmud akan mendapati mereka mengeluarkan kata-kata kufur yang tidak berani dilakukan oleh orang lain. Mereka menyifatkan Allah dengan sifat yang tidak layak bagi Allah yang maha suci. Perkara ini telah dijelaskan di dalam Al-Quran :

"لقد سمع الله قول الذين قالوا ان الله فقير ونحن أغنياء "
" Allah telah mendengar kata-kata mereka bahawa Alah itu faqir dan kami adalah kaya "

"وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا"
"Dan Yahudi berkata bahawa tangan Allah terikat, tangan merekalah yang terikat dan mereka dilaknati kerana kata-kata mereka".

Al-Quran juga menyebut permusuhan mereka dengan Jibril serta sikap  mereka yang memandang remeh balasan neraka. Kesemua sikap dan pendirian ini adalah lahir daripada jiwa mereka yang kufur dan engkar kepada segala ajaran Allah dan rasulnya.
Talmud adalah merupakan hasil daripada perbuatan mereka yang suka memesong ajaran langit dan merubah isi kandungan kitab suci. Perbuatan ini telah menjadi kebiasaan kepada mereka sehingga Al-Quran meletakkannya sebagai pengenalan diri bagi kaum Yahudi.

"وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلم عن مواضه"
"Dan kami jadikan hati mereka keras, mereka mengubah kalimah-kalimah dari tempatnya."

Al-Quran juga mengeji fahaman mereka mengenai wujudnya ajaran-ajaran rahsia secara lisan dan dinisbahkan kepada wahyu yang menjadi tunggak penciptaan Talmud. Kedua-dua ayat di atas menceritakan pendita Yahudi yang bersifat buta agama dan ilmu mereka tentang kitab tidak lebih dari merupakan angan-angan kosong atau keinginan nafsu syahwat mereka. Walaupun begitu mereka tetap sanggup mereka-reka cerita mengenai agama tanpa mempedulikan akibatnya.


3. ZIONISME dan ZIONIS

3.1 Pengenalan

Zionisme:
- Zionisme dan zionis mungkin harus dibezakan walaupun ia membayangkan perkara yang sama.
- Zionisme  ialah satu nama baru untuk ideologi lama . Secara mudahnya , ia memberi erti ‘Suatu Kepulangan Ke Zion’ {a return to Zion }.
- Max I Dimont [1962 ] dalam bukunya "Jew ,God and history " Mengertikan Zionisme sebagai satu pergerakan di mana seorang Yahudi mengirimkan seorang Yahudi kedua ke Palestin atas pembiayaan seorang Yahudi ketiga.
- Zionisme atau kepulangan ke Zion wujud sejak orang Yahudi tersingkir setelah gagalnya pemberontakan yang dipimpin oleh Bar Koebha untuk menentang Empayar Romantara 132-135 M.
- Kegagalan pemberontakan itu menyebabkan mereka melarikan diri dan berselerak di seluruh dunia terutama negara-negara Eropah, negara-negara Seandi-navia, Soviet Union dan A.S . Terdapat juga yang melarikan diri ke Babylon.
- Walaupun berselerak di dunia , konsep " Kepulangan Ke Zion" sentiasa tertanam dalam kepala mereka selama berkurun-kurun.
- Perkataan Zion pula ialah nama asal bagi sebuah kubu iaitu kubu Jebusit di Jerussalem. Apabila kota itu ditawan oleh Raja Daud baginda kemudiannya menjadikan Zion sebagai satu simbol untuk Jerussalem itu sendiri. Dengan itu kepulangan ke Zion bermaksud kepulangan ke Jerussalem.
- Atau nama sebuah bukit di Jerussalem dan di atasnya didirikan rumah ibadat Nabi Sulaiman a.s dan raja-raja Israel.
- Jika kita gabungkan kedua-dua maksud perkataan ini kita boleh menyimpulkan bahawa Zion itu adalah kubu yang berupa tempat ibadat yang terletak di atas sebuah bukit di Jerusalem, sebab kebiasaan manusia purba mendirikan rumah ibadat dan istana raja-raja di atas bukit.
- Bagaimanapun konsep Mesianik ini telah berubah pada tahun 1860 kepada konsep politik iaitu ' Kepulangan ke Palestin ' (Return To Palestine) untuk membentuk negara.

B) Zionis:
- Zionis pula merujuk kepada satu gerakan untuk membela nasib orang Yahudi di seluruh dunia dan menubuhkan sebuah tanahair untuk mereka.
- Gerakan ini muncul selepas munculnya Zionisme dan kemunculannya itu sudah tentu berasaskan Zionisme yang sudah lama wujud.
- Walaupun 1860 dikatakan titik perubahan daripada konsep mesianik kepada konsep politik tetapi kesedaran tentang penubuhan negara Yahudi sudah lama muncul lebih kurang sejak dua dekad sebelum itu lagi. Buktinya :-
- Orang Yahudi pernah dirundingi oleh Napolean Banoparte dan menawarkan pertolongan kepada mereka sekiranya mereka membantu Perancis menyerang Syria. Tetapi malangnya Napolean tidak menunaikan janjinya.
- Di England pula antara tahun 1834-1940, orang Yahudi pernah mendapat sokongan Lord  Shaftesburry, seorang negarawan dan penulis Inggeris di atas cita-cita mereka untuk mendapatkan sebuah tanahair.
- Di Amerika Syarikat , sokongan ke atas cita-cita itu pernah disuarakan pada tahun 1944 oleh seorang ahli politik bernama Mordecai Manuel Noah (1785-1851 )
- Di Perancis, sokongan yang sama pernah diberikan pada tahun 1830 oleh seorang ahli sejarah bernama Joseph Salvador (1796-1873 ).
- Sokongan terus menerus sepanjang dekad itu terus diperolehi daripada tokoh-tokoh Barat. Ini patut menjadi pengajaran bagi umat Islam dalam menilai peranan Barat berhubung dengan Yahudi dan Israel sekarang!!!

* Bagaimanapun, gerakan Zionis direalisasikan oleh Theodor Hertzel pada 1860 dengan menubuhkan World Zionis Orzanization (WZO)

3.2 Pengenalan ringkas tentang gerakan zionisme.
                Pada tahun 1897 Hertzel mampu menghimpun seramai 300 orang pembesar Zionisme seluruh dunia yang terdiri para pembesar organisasi, penulis, pemikir dan usahawan Yahudi. Pada tahun 29 ogos 1897 tercetuslah muktamar antarabangsa zionisme untuk kali pertamanya di Swiss. Di dalam muktamar tersebut terhasil dua resolusi iaitu :

PertamaResolusi terbuka yang terdiri dari:
1) Keharusan mendirikan negara Zionis di Palestin , dimulai dengan usaha memperkuatkan gerakan pertanian Yahudi, membeli tanah seluas-luasnya dari orang-orang Palestin dan mengubah menjadi hak milik Yahudi.
2) Berusaha bersungguh-sungguh untuk menambah sumber kekayaan zionis.
3) Menghidupkan rasa nasionalisme yang tinggi di kalangan seluruh bangsa Yahudi  atau Zionisme.
4) Memberi dorongan kepada seluruh orang kaya Zionisme di seluruh dunia untuk mengorbankan  harta kekayaan mereka demi merialisasikan cita-cita mereka.

Kedua: Resolusi Rusia disamping resolusi terbuka diatas, muktamar antarabangsa zionisme pertama ini memutuskan juga resolusi  yang bersifat rahsia yang tidak diketahui kecuali oleh anggota-anggota tertentu sahaja dari pimpinan Zionisnme. Resolusi ini terhimpun di dalam perlembagaan Yahudi yang dinamakan “Protokol Hukumah Zionisme” yang terdiri dari 24 protokol.  Kesemua  kejahatan samada yang berbentuk resolusi ataupun peperangan dilakukan oleh Yahudi di dalam dua kurun terakhir ini merupakan perlaksanaan dari rancangan jahat Yahudi yang terdapat dalam protokol tersebut. Resolusi rahsia ini dapat diketahui oleh masyarakat umum apabila seorang wanita berbangsa Perancis telah berjaya menyeludup masuk ke dalam gerakan Freemason dan membocorkan segala rahsia jahat Yahudi. Wanita tersebut telah berbincang dengan seorang pembesar Zionis di pusat perhimpunan Organisasi Freemason di Paris. Akhirnya protokol ini diterbitkan pertama kalinya pada tahun 1902 oleh Professor Sergy Nelos, seorang ilmuan berbangsa Rusia. Rentetan tersebarnya protokol ini dan tersingkapnya rahsia kejahatan Yahudi terjadilah pembunuhan beramai-ramai terhadap 10 000 orang Yahudi di Rusia. Melihat kejadian yang tidak mengembirakan ini, Hertzel dan para pembesar Zionis berusaha untuk mengiklankan kepada dunia bahawa protokol bukanlah buatan mereka tetapi adalah kepalsuan dan fitnah terhadap mereka. Namun masyarakat dunia tidak dapat menerima kenyataan tersebut kerana seluruh kejadian sejarah yang berlaku di dunia pada waktu ini sesuai benar dengan perancangan protokol. Pembunuhan dan penghinaan terhadap bangsa Yahudi terus berlangsung. Setelah gagal menyakinkan penduduk dunia bahawa protokol bukanlah ciptaan mereka. Hertzel dan pengikutnya berusaha dengan cara lain iaitu melalui pembelian seluruh protokol setiapa kali terbit sehinggga tidak tersebar dikalangan masyarakat. Ustaz Mohd Khalifah Al-Tunisy yang memterjemahkan protokol ini ke dalam bahasa arab menyatakan "setelah dipelajari secara mendalam protokol ini oleh Professor Sergy  Nelos kemudian dibandingkan dengan seluruh peristiwa politik yang terjadi pada waktu ini mampu meramalkan peristiwa yang berlaku selepas itu di dunia".
Diantaranya adalah:
1-Ramalannya akan hancurnya pemerintahan Kaisar di Rusia yang digantikan oleh komunisme yang memerintah dengan diktator  dan kekejaman dan menjadikannya sebagai markas konspirasi Yahudi dan seluruh perbalahan dan persengketaan di atas muka bumi ini
2-Ramalan tentang akan jatuhnya Khilafah Islamiah di tangan Yahudi sebelum mendirikan Negara Yahudi Israel.
3-Ramalan akan kembalinya seluruhYahudi ke Palestin dan mendirikan negara Israel di sana.
4-Akan jatuhnya kerajaan beraja atau monarki di Eropah.
5-Yahudi berusaha menghidupkan api peperangan dunia pertama yang mengakibatkan kerugian terhadap yang kalah mahupun yang menang dan yang mendapat keuntungannya  ialah yaudi melalui pelbagai penipuan.
6-Akan terjadinya fitnah dan kekacauan di dunia serta terjadinya krisis ekonomi di seluruh dunia sehingga mereka mampu untuk membangunkan ekonomi di atas dasar emas yang dimonopoli oleh bangsa Yahudi.
3. 3 Matlamat Gerakan Zionis
1- Menjadikan umat kufur kepada Allah dan merosakkan aqidah.
2- Memalingkan umat islam daripada kedudukannya sebagai  pemimpin.
3-Menyekat jalan perhubungan umat islam, memisahkan negara mereka, merampas hak mereka dengan menimbulkan kekacauan serta melaga-lagakan pemimpin-pemimpin negara.
4- Memonopoli ekonomi, merosakkan sektor sosial sesebuah bangsa dan negara.
5- Mengorganisasikan Yahudi di seluruh dunia serta menyatukan mereka. .
6-Meluaskaan negara Israel daripada sungai Nil hingga ke Furat dalam usaha merialisasikan "Israel Kubra" dan seterusnya menjadikannya sebagai wasilah untuk menguasai dunia.
7-Meningkatkan penguasaan ke atas Palestin dengan menempatkan tenaga-tenaga profesional Yahudi di dalam setiap bidang seperti pertanian, perniagaan dan lain-lain.
8- Menguatkan sentimen perkauman Yahudi.
9- Berusaha mendapatkan bantuan, sokongan serta persetujuan kuasa-kuasa besar demi membantu merealisasikan matlamat mereka.
10-Memastikan negara-negara Timur Tengah menjadi pengguna kepada barangan siap (keluaran Israel) dan menjual senjata kepada negara-negara yang bertelagah terutamanya negara-negara Benua Afrika.

3. 4 Mengapa Herzel Memilih Palestin Sebagai Pusat Kepada Pembinaan Daulah Pembinaan Daulah Untuk Yahudi??

# Faktor Agama: Beliau memanfaatkan tarikkan oleh gerakkan Ahibba' as-Sohyun untuk kepentingan pergerakannya. Demi siasahnya beliau menjadikan agama sebagai unsur yang membantu pergerakannya sekalipun beliau sendiri tidak mempercayai agama. Tabrir sebagai bangsa pilihan, bumi yang dijanjikan adalah sebahagian daripada startegi mereka untuk memujuk yahudi supaya berhijrah ke palestin. Akhirnya beliau dan pemimpin selepasnya berjaya bergerak sebagai satu kuasa politik setelah berjaya mengeksploitasikan agama.

# Faktor Politik: Kuasa-kuasa Imperialis berlumba-lumba terhadap timur di samping kesungguhan mereka untuk menghpuskan khilafah Uthmaniah. Orang yang mula-mula menyedari akan perlunya didirikan negara Yahudi  di Palestin untuk menyelesaikan masalah Timur demi kepentingan Imperialis dan memecahkan Khilafah Uthmaniah ialah Laharane (setiausaha kepada Napoleon III) pada 1860. Begitu juga British, salah seorang ahli diplomatiknya Lurience Oliphant berkata perlunya  dibentuk negara Yahudi behampiran  dengan  sungai Jordan.

3. 5 Faktor Perluasan Kuasa Zionis
Kita boleh membahagikan faktor ketamakan zionis untuk memperluaskan kuasa di negara-negara arab kepada empat faktor iaitu:
1. faktor agama @ akidah
2. Faktor ekonomi
3. faktor ketenteraan
4. faktor politik

* FAKTOR AKIDAH
Faktor ini berdasarkan kepada asas akidah Zionis iaitu:
a) Untuk mendapatkan bumi yang dijanjikan dari Nil hingga ke Furat.
b) Mengembalikan bangsa Yahudi ke bumi asal nenek moyang mereka bangsa Yahudi yang hidup di luar Palastin adalah orang yang menyalahi perintah agama, kerana mana-mana bangsa Yahudi yang hidup di luar Palastin adalah orang yang menyalahi perintah agama.
> Ben Gorian pernah berkata “Kemaraan pahlawan daripada angkatan bersenjata Israel telah mentajdidkan hubungan negara dengan Jabal Tursina”.
> Meneheim Begin pula berkata “Akan tiba masanya dimana bumi Israel akan kembali semula kepada bangsa Israel selama-lamanya”.
> Ben Gorian pernah berkata selepas perang 1948 “Adapun pedang yang kami kembalikan ke sarung hanyalah untuk sementara dan kami akan menghunusnya kembali apabila kebebasan kami di negara kami tergugat dan juga apabila pandangan Nabi-Nabi Taurat tergugat”.

Gerakan Yahudi mementingkan matlamat tanpa memikirkan wasilah yang sesuai untuk dilaksanakan. Pemerintah Israel “Benyamin”dalam ucapannya telah berkata:
1.Tiada daulah bagi rakyat Palastin.
2.Tiada erti perdamaian.
3.Tiada jalan kembali bagi pelarian Palastin.
4.Tiada erti pengunduran.
dan antara kata-katanya yang masyhur yang sentisa diulang ialah:
“ TIDAK ADA ERTI BAGI ISRAEL SELAIN DARI QUDS DAN TIADA ERTI BAGI QUDS TANPA HAKIKAT ”.

* FAKTOR EKONOMI
Abu Iban berkata “kami menguasai Jordan dan hasilannya”. Daripada kata-kata ini menunjukkan bahawa perkembangan Yahudi, peningkatan bilangan serta pengagihannya adalah untuk menjaga keselamatan Israel dan menambahkan hasil pengeluaran, pertanian dan perkilangan. Peluang ini digunakan oleh Israel untuk memakmurkan padang pasir malalui sumber air Jordan negara–negara lain seperti Lubnan dan Syria.
Dengan ini Israel telah berjaya menguasai punca-punca air di Syria dan Jordan dalam peperangan pada tahun 1967. Akan tetapi Israel bukan sahaja ingin menguasai sumber air bahkan ingin meluaskan kuasa dalam bidang perniagaan seperti  pengurusan pengeluaran, menghadkan bangsa Arab, menetapkan pemboikotan ekonomi negara-negara Arab.

*FAKTOR KETENTERAAN
Zionis menggunakan ketenteraan, penjajahan dan peperangan untuk menguasai semua harta sesebuah negara. Ketenteraan digunakan untuk menguasai Semenanjung Sinai dan  pengusaan bumi nenek moyang daripada pnguasaan bangsa asing.
Pada tahun 82 sahaja, mereka telah memperuntukkan sebanyak 5 setengah billion untuk persenjataan dimana sepertiga adalah daripada sumbangan US. Untuk itu Israel menjadikan perluasan kuasa sebagai jalan penyelesaian bagi mencapai objektif ketenteraannya .

Antaranya:
(1) Menghidupkan roh jihad dikalangan tenteranya dan rakyatnya dengan akidah Yahudi, disamping menguatkan kepimpinan, tanzim, latihan, senjata dan ketenteraannya dan menjatuhkan maknawi Arab.
(2) Mempertahankan Israel daripada tindakbalas Arab. Kedudukan sempadan serta taburan penduduk arab meletakkan mereka dalam keadaan bahaya. Untuk menyelesaikan masalah ini mereka telah menggunakan strategi perluasan .
(3) Zionis telah menggunakan ketenteraan unuk menghalau penduduk tempatan dengan mendakwa bahawa mereka terlibat dalam gerakan Muqawamah Palestin serta menuduh bangsa-bangsa lain merampas bumi mereka.

* FAKTOR POLITIK
Menekan Arab untuk menerima perdamaian serta mengiktiraf kedaulatan Israel. Pemimpin Zionis menjangkakan bahawa negara Arab akan mengiktiraf mereka setelah tertubuhnya Israel pada 1948, tetapi sangkaan tersebut meleset. Ini memaksa mereka melancarkan bertalu-talu pada 1956-1957 seterusnya memaksa Arab menerima perdamaian demi maslahah mereka.
Untuk mendapatkan pengiktirafan dunia Zionis telah menggabungkan diri dalam Persatuan Bangsa–Bangsa Bersatu melalui perjanjian ini setiap negara dilarang merampas bumi milikan orang lain dengan kekerasan tetapi Israel telah melanggar perjanjian tersebut dalam peperangan 1967 kerana berjaya menguasai Amariah Arab Bersatu, Suria dan Lubnan. Kepura-puraan Israel untuk berdamai adalah tipuan semata-mata Muktamar Salam lebih bersifat kepada  mengunakan bangsa-bangsa asing atau pintu kepada penguasaan politik dunia serta meningkatkan kedudukan Israel dalam arena politik.
.
4. Protokol Yahudi
Protokol ini adalah hasil daripada perbincangan yang telah disepakati bersama oleh hukama'-hukama' Yahudi sepanjang persidangan mereka (sebanyak 23 muktamar). Bermula pada tahun 1897 sehingga 1951, muktamar yang terakhir telah berlansung pada 14 Ogos 1951. Pada zahirnya , muktamar ini telah membincangkan perancangan Yahudi mengenai penghijrahan Yahudi ke Israel dan juga sempadan negara yang baru. Adapun pada hakikatnya adalah bertujuan untuk menegakkan kerajaan Zionis Sedunia. Di antara protokol-protokol tersebut ialah:

1- Yahudi menyatakan bahawa Zionis di seluruh dunia adalah satu bangsa iaitu bangsa Israel.
2- Hadaf Yahudi iaitu  menguasai alam sebagaimana yang telah   dijanjikan oleh tuhan mereka dan mendirikan kerja di atas bumi ini yang bermula dari Sungai Nil hingga ke Sungai Furat.
3- Yahudi percaya mereka adalah kaum yang mulia yang wajib menjadi ketua manakala bangsa lain adalah khadam mereka.
4- Mereka berpendapat cara yang paling baik untuk memerintah alam ialah dengan mendirikan kerja di atas asas menakut-nakutkan dan keganasan.
5- Mereka menyeru kepada kebebasan politik bagi menguasai orang ramai . Antara isi  seruan mereka "KITA MESTI TAHU BAGAIMANA CARA UNTUK MENGADAKAN UMPAN YANG MEMERANGKAP MEREKA KE DALAM JARING KITA"
6- Telah berlalu masa kekuasaan agama dan kekusaan hari ini adalah untuk kekayaan . Maka semestinya bagi kita untuk mengumpulkan dan mendapatkannya dengan pelbagai cara untuk memudahkan kita menguasai muka bumi ini.
7- Mereka berpendapat bahawa politik itu bercanggah dengan akhlak dan wajar padanya terdapat tipu daya  dan riya'. Adapun sifat baik dan benar hanyalah kehinaan mengikut  politik.
8- Kita mesti lalaikan umat dengan perkara-perkara  buruk.
9-Wajib bagi kita mengunakan tipudaya, kianat dan rasuah tanpa rasa ragu-ragu sepanjang perlaksanaan tujuan kita .
10-Wajib bagi kita bekerja untuk menyebarkan ketakutan sehingga menyebabkan mereka tunduk kepada kita dan mengishtiharkan bahawa kita adalah orang yang berani memerangi orang jahat.
11-Mereka menyeru manusia dengan slogan “kebebasan, persamaan dan persaudaraan” untuk menipu manusia dan membawa mereka kepada apa yang kita mahu.
12- Mesti mendirikan kerja di atas harta dan ilmu yang datang dari ulama'-ulama' kita.
13-Kita akan bekerja di atas pertahanan  pemimpin yang kita kuasai, mereka adalah orang-orang yang kita pilih yang terdiri daripada orang-orang yang rendah akhlak , sukakan kepimpinan dan sedikit pengalaman.
14-Menguasai media massa , sehingga mereka melaporkan mengikut kehendak kita.
15-Menggalakkan dan mencetuskan permusuhan di antara pemerintah dan bangsa-bangsa yang menyebabkan sultan kehilangan punca dan meminta pertolongan daripada kita.
16- Menyalakan api permusuhan di antara negara-negara yang kuat supaya mereka mencetuskan peperangan untuk menjatuhkan negara tersebut dan mendirikan kerajaan kita di atasnya.
17-Kita akan membantu bangsa yang miskin dan dizalimi dalam bentuk membebaskannya dan mennyelamatkannya dari kezaliman dan mengajaknya supaya bergabung ke dalam barisan tentera kita.
18-Menimbulkan krisis ekonomi supaya mereka tunduk kepada kita dengan harta simpanan kita.
19-Sewajarnyalah kita mencetuskan krisis-krisis politik supaya manusia tunduk kepada kita dengan kelebihan dan kekayaan yang kita monopoli.
20-Dengan wasilah yang ada sekarang kita mempunyai penyokong yang mana apabila kita menyerang sesebuah negara, bangun pihak lain menyokong kita.
21-Kita sekarang mempunyai kekuatan yang tersembunyi yang tidak mampu ditandingi oleh orang lain, ianya cukup untuk membentuk pemimpin-pemimpin mengikut telunjuk kita.
22-Menghancurkan pengaruh iman di hati umat Islam dan mencabut dari akal mereka tentang kewujudan Allah dan menggantikannya dengan undang-undang material.
23-Menggunakan pelbagai cara untuk menguasai dan memindahkan harta orang-orang yang selain Yahudi, mengeluarkan harta dari khazanah mereka ke peti-peti kita.
24-Menubuhkan pertubuhan-pertubuhan yang jauh dari ciri-ciri kemanusiaan dan akhlak yang memisahkan agama dari politik yang bermotifkan material dan hiburan. Dengan ini mereka akan lemah dan mudah untuk kita menguasai mereka.
25-Memegang pusat-pusat yang  menjadi sumber kekuatan dan menguasai jabatan tersebut supaya politik mereka berada di tangan kita. Dengan ini kita mampu berhadapan dengan kebangkitan atau tentangan rakyat.
26-Menabur benih-benih perpecahan di setiap tempat yang tak mungkin dihilangkan di antara  مصالح الأميين المادية dan perkauman.
27-Allah menyeru kami untuk memerintah alam dengan membekalkan kami dengan keistimewaan dan kemuliaan yang  tidak terdapat pada umat-umat lain.
28-Mengambil kesempatan daripada sentimen perasaan yang untuk tujuan kita dan menguasai pemikiran orang lain supaya bersesuaian dengan maslahat kita.
29-Memperbanyakkan sebaran-sebaran, perlawanan dan keseronokkan syahwat dan membakar semangat.
30-Membina  ادارة الحكومة العليا yang mempunyai cawangan di seluruh pelusuk dunia .
31-Menguasai perdagangan dan perindustrian dan melekakan manusia dengan kemewahan dan kemegahan serta penyelewengan dan bekerja dengan sewa yang tinggi memberi hutang dengan kadar riba yang tinggi supaya manusia sujud kepada kita.
32-Pada perkara-perkara rasmi wajib ke atas kita menzahirkan perkara yang berlawanan dengan hati kita  dan mengengkari kezaliman , menyeru kepada kebebasan dan menyebarkan kejahatan.
33-Sesungguhnya kebanyakkan media massa dalam kekuasaan kita dan kita akan menggunakannya untuk menyebarkan khabar-khabar angin sehingga menjadikannya satu hakikat, dan kita akan menyibukkan umat dengannya dan menjadikan mereka mengejar syahwat dan kemewahan.
34-Pemerintah-pemerintah takut untuk melanggar perintah kita kerana mereka mendapati bahawa penjara-penjara adalah tempat untuk orang yang menderhaka  di kalangan mereka.
35-Kita akan bekerja dan tidak akan membuka perancangan kita sebelum waktu dan tidak akan menghancurkan umat sebelum waktunya.
36-Kamilah yang mencipta demokrasi untuk sampai kepada pemerintahan yang kami mahu.
37-Kita akan menghancurkan sistem kekeluargaan dan meniupkan roh individualistik pada setiap individu.
38-Kita akan membantu sesuatu perubahan dan tunjuk perasaan jika didapati ianya berfaedah.
39-Secara senyap kita telah menyediakan pembantu-pembantu yang setia tanpa mereka sedari dan sememangnya mereka mempercayai kita
40-Sesungguhnya perpecahan puak-puak Islam adalah suatu nikmat dan bukannya satu kelemahan , ianya akan melonjakkan kita kepada penguasaan seluruh alam.
41-Kita akan bergabung dengan setiap orang yang berada di jalan kita dan menggunakan sepenuh keganasan dan kekerasan.
42-Kita akan memperbanyakan tempat-tempat Freemason dan mengembangkannya di setiap tempat bagi memperluaskan skop penguasaan kita.
43- Sekiranya kekuasaan berada di tangan kita, kita tidak akan membenarkan wujudnya mana-mana agama selain daripada agama kita di atas bumi ini.

5. Hubungan Zionisme Dengan Freemason. 
Freemason ialah perkataan yang berasal dari bahasa Ingggeris yang terdiri dari dua perkataan iaitu Free dan Mason. Free membawa erti bebas dan Mason pula bererti kumpulan persaudaraan. Apabila digabungkan dua perkataan  ini bermaksud “ikatan persaudaraan yang bebas”.
Menurut terminology bahawa ertinya adalah organisasi rahsia yang didirikan oleh yahudi dengan tujuan merealisasikan cita-cita mereka. Melalui keanggotaan dari seluruh agama, suku bangsa dan berbagai aliran pemikiran. Freemason sentiasa berusaha menarik anggota–anggota baru dari golongan elit yang terdiri dari pemimpin politik, pemimpin agama, pemikir, penulis dan orang terkenal.Untuk menarik minat para anggotanya Freemason telah menggunakan semboyan-semboyan yang dapat menarik minat semua orang.
Diantara semboyan yang biasa mereka gunakan antara adalah :
1) Freemason merupakan organisasi sosial yang cuba membuat kebajikan kepada masyarakat yang tidak terlibat dalam usaha agama dan politik.
2) Freemason adalah perkumpulan bebas yang sentiasa beramal dan berfikir untuk beramal untuk kebajikan masyarakat dan membebaskan rakyat dari belenggu kemiskinan .
3) Freemason berusaha untuk mencapai kemajuan dengan tujuan membenteras kemiskinan dan ketidakadilan.
Semboyan Freemason yang sangat terkenal dan telah berjaya menarik minat orang ramai untuk mengganggotainya terdiri dari tiga gagasan iaitu:
%- Kebebasan (Liberty)
%- Persaudaraan (Fraternity)
%- Persamaan (Equality)
Dari sini dapat dilihat adanya persamaan antara semboyan organisasi rahsia Freemason dengan semboyan revolusi Perancis. Hal ini membuktikan bahawa Revolusi Perancis merupakan salah satu hasil awal dari perancangan Freemason. Revolusi Rusia pada tahun 1917 juga membuktikan ianya adalah hasil usaha anggota Freemason yang berjaya menyeludup mangsa ke dalam pemerintahan Kaisar.
Begitu juga dengan Revolusi Turki pada tahun 1908 yang dipimpin oleh seorang Yahudi Dunamah bernama Kamal Attartuk didalam menentang Khalifah Islamiah pada masa itu iaitu Sultan Abd Hamid 2. Kamal Attartuk berjaya  mendirikan negara Turki sekular tanggal 3 Mac 1924 melalui organisasi Turki Muda.

Munculnya agama Bahaiyah di Iran yang ditaja oleh Freemason dan inti ajarannya sangat dipengaruhi oleh pemikiran Freemason iaitu lima ajaran pokok:
1- Persatuan Agama
2- Perstuan Tanah Air
3- Kesatuan Bahasa
4- Perdamaian Dunia
5- Persamaan Antara Wanita Dengan Lelaki.

Munculnya agama Ahmadiah Qadaniyah di India. Agama ini didokong penuh oleh penjajah inggeris yang bertujuan untuk melemahkan semangat jihad kaum muslimin di India. Banyak lagi hasil usaha Freemason dalam sejarah yang tak mungkin dituliskan disini semuanya.
Dari keterangan diatas dapat kita simpulkan adanya hubungan Zionisme dan Freemason yang sangat erat diantara keduanya. Hubungan ini lebih jelas lagi diterangkan oleh Ustaz Ali Sa'dani . Adanya beberapa kesamaan antara keduanya iaitu:
1-Zionisme dan Freemason sama-sama bergerak secara rahsia.
2-Freemason dan Zionisme keduanya lahir dari satu kandungan iaitu Yahudi yang ajarannya dari sumbernya yang satu iaitu Talmud.
3-Keduanya mempunyai syair permusuhan terhadap agama selain Yahudi.

6. .HUKUMAH KHAFIAH (ROTSCHILDISME)
Tidak ada satu buku pun yang membicarakan tentang kepimpinan “Al-Yad Al-Khafiah” (Rotschildisme) dengan sempurna dan menyeluruh sebagai sebuah pemerintahan rahsia yang mempunyai jaringan antarabangsa. Begitu juga tiada buku yang menceritakan tentang bagaimanakah cara-cara yang telah digunakan oleh Rotschild untuk menguasai dunia dalam seluruh aspek kehidupan. Ini disebabkan seluruh buku yang menceritakan mengenai pergerakan mereka akan lenyap dari pasaran. Diantara buku yang pernah terbit tentang hal ini adalah “Rotschildism” oleh John Refez dan “Rotschildism” oleh Demachy. Akan tetapi dua buku ini tidak membicarakan dari segi politik tetapi dari segi kehidupan keluarga Rotschild yang telah banyak menumpahkan darah semenjak tahun 1770. Buku lain yang terbit  mengenai buku ini adalah “Yahudi Antarabangsa” namun buku ini lebih banyak membicarakan tentang keluarga Rotschild di Amerika sahaja. Terdapat sebuah lagi buku iaitu “Rahsia Rotschildism” oleh Marry Robert yang begitu cepat habis di pasaran.
Adapun surat khabar dan sumber berita lainnya, semuanya telah dikuasai oleh Rotschildism secara keseluhurannya. Oleh itu mereka mampu menutup seluruh hakikat kajadian dari diketahui oleh masyarakat umum. Menurut Doktor Llienmiekel, Rektor Universiti California sebanyak 96 % rakyat Amerika Syarikat buta terhadap politik luar negara dan hanya 4 juta orang sahaja yang mengetahui keadaan sebenar.

6.1 HAKIKAT ROTSCHILDISME
Rotschildisme adalah suatu penamaan terhadap kelompok Yahudi Radikal yang menguasai dunia secara  rahsia yang merangkumi seluruh aspek kehidupan terutama dalam bidang politik ,ekonomi dan sosial.
Kumpulan ini diasaskan oleh seorang Yahudi yang bernama Amshall Mayer dan isterinya Gutta Shnapper di Frankfurt, Jerman Selatan. Mereka suami isteri mendiami sebuah rumah di Jalan Judegasse di samping mempunyai sebuah kedai runcit yang membekalkan bekalan seharian kepada penduduk tempatan. Sehingga kini kedai tersebut masih berdiri dengan megah, dan dipelihara dengan rapi sebagai lambing peringatan terhadap pemimpin mereka. Bermula dari kedai runcit inilah ianya berkembang dan menjadi satu gerakan yang sangat berpengaruh dan merbahaya. Mereka meletakkan sebuah “perisai Merah” dan ertinya dalam bahasa Jerman iaitu “Rotschild” oleh sebab itu seluruh anak–anak Amshall diberi nama Rotschild.
Amshall lahir di Frankfurt pada tahun 1743 dan menerima pendidikan kependetaan sehingga tertanam dalam dirinya rasa kebencian yang sangat mendalam ke atas orang-orang Kristian. Beliau telah pergi ke Operheim untuk mendalami bidang perniagaan dan di sini dia berkenalan dengan Fostort iaitu orang kanan Raja Frederik 2.
Pada tahun 1770 Amshall kembali ke Frankfurt dan telah berkahwin dengan Gutta Schnapper. Mereka telah dikurniakan sepuluh orang cahayamata, lima lelaki dan lima perempuan. Semasa di Frankfurt inilah beliau memulakan perniagaannya di sebuah kedai kecil milik mereka yang akhirnya menjadi pusat kepada sebuah gerakan yang besar.
Raja Frederik 2 adalah seorang yang sangat terkenal dengan sifat serakahnya dan mempunyai harta yang berlimpah. Harga kekayaannya berjumlah 70-100 juta florina, yang tidak pernah terdengar waktu itu orang yang memiliki kekayaan sebanyak itu. Untuk melipat gandakan harta kekayaanya itu, Frederik 2 tidak melihat baik atau buruk cara memperolehi harta itu. Oleh yang demikian ia memerlukan seorang yang mampu untuk melaksanakan keinginannya ini, iaitu seorang yang tidak takut untuk melakukan pembunuhan apabila  keadaan memerlukan. Apabila Raja Frederik 2 mendengar kemampuan Amshall dari Fon Orstof, baginda telah membuat keputusan untuk mengambil Amshall sebagai pembantunya. Bermula dari sinilah Rotschildisme menyusun strategi untuk menguasai dunia secara rahsia dengan cara mengumpulkan sebanyak mungkin harta kekayaan tanpa memandang moral dan etika untuk mendapatkannya.
Didalam senarai nama pemimpin Rotschildisme, Amshall merupakan pengasas dan pemimpinnya yang pertama serta dikenali sebagai Rotschild 1. Setelah kematian Amshall pada tahun 1812 kepimpinan Rotschilisdisme berpindah  ke tangan anak-anak  Amshall iaitu Onselem, Salomon, Nassan, Karl dan James. Sementara anak-anak perempuannya  pula  ialah Charlot Mayer, Isabella, Baebit, Julia dan Henrit. Untuk menguasai seluruh politik dan ekonomi Eropah, Amshalll telah meletakkan anak-anaknya di tempat–tempat penting (Bandar-bandar utama) di  Eropah dengan cara monopoli seluruh sumber kekayaan. Rancangannya ini ternyata berjaya dengan kerja sama yang erat dari anak-anaknya. Anaknya yang pertama iaitu Onselem ditugaskan di Jerman dan menjadi  pengerusi kepada Syarikat Perdagangan Yahudi. Disamping itu beliau turut menjadi penasihat keadilan  Eropah.
Sementara Saloman pula diutuskan ke Australia yang merupakan salah satu dari kuasa  besar Eropah pada masa itu. Beliau mempunyai hubungan ynag sangat rapat dengan Mitravik, Raja  Rusia yang bersifat  diktator. Anak-anaknya yang lain, Nassan ke England, Kerl ke Italy dan James ke Perancis.
Lima bersaudara ini menjalankan perniagaan di tempat masing-masing tetapi mempunyai hubungan yang sangat rapat di antara  satu sama lain.Mereka sentiasa berusaha menambahkan harta kekayaan yang dijadikan modal di dalam sebarang perancangan jahat yang telah disusun. Pada tahun 1812 mereka telah berjaya membuat satu jalinan kerjasama ekonomi seterusnya menguasai ekonomi Eropah.
Disaat-saat terakhir kehidupannya Amshall telah menghimpunkan anak-anaknya di rumah mereka di Frankfurt. Setelah selesai membaca Talmud beliau berkata kepada anak-anaknya “ Wahai anak-anakku ingatlah bahawasanya bumi ini seharusnya menjadi milik kita bangsa Yahudi. Adapun bangsa selain Yahudi tidak lain hanyalah bagaikan serangga yang tidak berhak memiliki suatu apa pun”.

7. KETERLIBATAN YAHUDI DALAM REVOLUSI

7.1 Keterlibatan Yahudi Dalam Revolusi Inggeris.
Raja England, Edward I, merupakan orang pertama yang mengusir orang-orang Yahudi dan negerinya setelah rakyatnya mengalami pelbagai penderitaan. Hal ini menyebabkan tokoh-tokoh kewangan Yahudi di Perancis, Jerman dan Belanda merasa kurang senang. Lantas mereka memutuskan untuk membalas dendam terhadap Raja Edward, keluarga dan rakyat British seluruhnya.
Mereka mula menyediakan rancangan untuk menimbulkan huru-hara secara menyeluruh melalui jaringan agen-agen dengan menyemaikan bibit-bibit perpecahan dan kesulitan antara raja  dengan kerajaan, antara majikan dengan pekerja, antara negara dengan gereja.
Kemudian mereka memasukkan hasil-hasil kajian teori penyelesaian yang bertentangan dan berbeza mengenai ehwal politik dan agama melalui gerakan parti-parti yang bertarungan. Hal itu bertujuan memecahkan barisan rakyat British dan mengalihkannya kepada aliran politik dan agama yang terbahagi kepada Katholik dan Protestan. Pertarungan politik dan agama di Britain masih berlanjutan hingga ke hari ini.
Apabila berlaku perselisihan antara Raja Charies I dengan parlimen, agen-agen sulit Yahudi telah menghubungi seorang tokoh murabin Yahudi di Belanda, Manasah bin Israel, untuk mengaturkan pertemuan antaranya dengan penentang raja, Panglima Inggeris Oliver Kromel. Oliver Kromel ditawarkan sejumlah wang besar sekiranya  beliau dapat melaksanakan rancangan sulit mereka untuk menjatuhkan Raja England.
Parnandir Fagal, orang Yahudi Portugal telah memainkan peranan penting pakatan tentera bagi pihak operasi Kromel dibantukan oleh tokoh-tokoh murabin orang-orang Yahudi di seluruh Eropah dengan mewujudkan penyokong-penyokong Kromel yang dinamakan "Kepala-Kepala Bulat" di mana pakatan tentera tersebut dijadikan tentera model, lengkap dengan senjata dan bekalan terbaik dengan bantuan ketua-ketua Yahudi.
Jika diikuti peristiwa-peristiwa secara kronologi, bermula dari pembunuhan Raja Charles I hingga kepada penubuhan Bank England pada tahun 1694, didapati hutang negeri kian meningkat. Hal itu dapat dilihat sewaktu Kromel berada di kemuncak kekuasaannya tahun 1649. Beliau telah menyerang Ireland dengan sokongan kewangan orang-orang Yahudi.
Kesan dari peperangan tersebut masih berterusan dan dapat dirasakan hingga ke hari ini, iaitu pertarungan antara golongan agama Katholik dan Protestan. Pada tahun 1653, Kromel telah melantik dirinya sebagai Raja Pertama England. Kemudian baginda menjerumuskan negerinya ke dalam kancah peperangan dengan Belanda sebagaimana juga kekacauan dan pemberontakan kian bergolak ditanah-tanah jajahannya di Amerika.
Pada tahun 1657 baginda meninggal dan digantikan oleh anaknya, Charles. Oleh kerana anaknya, Charles, merasa jijik melihat perkomplotan orang-orang Yahudi menentang negerinya, lantas baginda mengundurkan diri dari takhta kerajaan. Jeneral Monk menerima kuasa untuk menguasai London dan mengumumkan Raja Charles ii.
Pada tahun 1661 terbongkarlah rahsia komplot yang melibatkan Kromel dan para penyokongnya yang menyebabkan rakyat memberontak dan banyak penyokong Kromel dihukum bunuh dan dihukum gantung.    
Pada tahun 1665, krisis ekonomi melanda England. Kebuluran dan pengangguran kian meningkat. Penyakit taun berleluasa. Banyak krisis berlaku yang menyebabkan kota London termasyhur itu terbakar.
Pada tahun 1666 meletus peperangan antara Perancis dan Belanda di satu pihak dan England di pihak kedua. Peperangan itu berakhir dengan kemenangan di pihak Belanda dan Perancis.
Pada tahun 1674 William Mastrad Hold (orang Belanda) dinaikkan pangkat sebagai Panglima Tertinggi Angkatan Bersenjata. Namanya bertukar kepada William Anak Raja Orang, yang mengahwini Mary anak gadis Duke York. Kemudian Duke York disingkir dan tempatnya digantikan oleh menantunva William Anak Raja Orang secara kekerasan. Ribuan rakyat Britain menjadi mangsa korbannya.
Akibat peristiwa tersebut, orang Balanda itu dapat menegakkan dirinya sebagai raja di bawah kelolaan dan pelaksanaan rancangan orang-orang Yahudi. Pada zaman pemerintahannya, berlakulah pertempuran antara golongan penganut Katholik dan Protestan yang menyebabkan ribuan cedera dan mati. Negeri dilanda bahaya,menghadapi banyak krisis politik dan ekonomi.
Dengan demikian orang-orang Yahudi mendapat keistimewaan menubuhkan Bank England untuk menjamin hutang yang dipinjam oleh kerajaan kepada mereka disebabkan berlakunya peperangan dan huru-hara. Sebaik sahaja orang Belanda, William Anak Raja Orang, menduduki takhta kerajaan British, baginda segera membuat pinjaman dengan nama kerajaan, sebanyak 1 juta, 250 ribu paun daripada golongan murabin orang-orang Yahudi yang telah berjasa menolongnya menduduki takhta kerajaan British.
Demikianlah orang Belanda Raja William Anak Raja Orang menjual rakyat British kepada golongan murabin orang-orang Yahudi tanpa menghiraukan siapa menguasai ekonomi dan siapa penggubal undang-undang. Semuanya sama sahaja, baik agen-agen Yahudi mahupun golongan murabin orang-orang Yahudi.
Orang-orang Yahudi tahu bahawa pihak kerajaan tidak akan dapat membayar hutang. Dalam tempoh empat tahun sahaja, hutang kerajaan daripada 1 juta, 250 ribu paun telah meningkat kepada 16 juta paun. Hingga sekarang tuntutan hutang terhadap kerajaan British masih terus berlanjutan oleh pihak pewaris-pewaris yang enggan menyebut namanya daripada golongan murabin orang-orang Yahudi.

7 . 2 REVOLUSI  PERANCIS 1789
Revolusi Perancis berlaku pada tahun 1789 di bawah pimpinan Jeneral Napoleon Bonaparte. Berslogankan persamaan taraf dan kemerdekaan, rakyat bangkit menentang Raja Louise 16. Revolusi ini berjaya mengubah bentuk pemerintahan di Perancis dari sistem monarki ke sistem ketenteraan. Rancangan untuk mengadakan revolusi ini telah pun dirancang dan diputuskan di dalam Muktamar Freemason di Frankfurt, 4-5 tahun sebelum berlakunya revolusi. Keputusan ini telah dipersetujui oleh Amshall sendiri. Kenyataan ini diakui sendiri oleh anggota-anggota Freemason seperti Sikar De Beluzoul di dalam muktamar Freemason pada tahun 1913, katanya: "Freemason berhak berasa bangga kerana berjaya mengadakan Revolusi Perancis".
Pada masa yang sama Raja Sweeden Gothtop 3 dan Raja Autria Joseph 2 menentang revolusi tersebut. Akibatnya mereka telah dibunuh ketika menonton satu perlawanan bola oleh agen-agen Zionis yang dihantar . Telah timbul satu persoalan kepada para pengkaji kenapakah ramai anggota-anggota Freemason yang dibunuh pada tahun 1793 sedangkan mereka inilah yang telah menjayakan Revolusi Perancis. Jawapannya, telah menjadi tabiat Zionis akan menghapuskan orang-orangnya setelah mereka selesai menjalankan tugas-tugas yang diamanahkan kepada mereka.
Sesungguhnya Zionis telah berusaha dengan bersungguh-sungguh untuk menjayakan revolusi ini dengan membelanjakan wang yang banyak dan mendapat sokongan yang kuat dari Amshall sendiri. Menurut Duka Saniak, Zionis telah membelanjakan 4 million france di dalam revolusi dan telah mengorbankan 50 ribu jiwa. Perkara ini juga diakui sendiri oleh Rasputin Mary seorang Yahudi dengan katanya: "Inilah kekayaan yang tidak lain tidak bukan kekayaan golongan pemerintah yang digunakan oleh Rothscild I unluk memusnahkan orang-orang masehi".
Zionis Perancis tidak berseorangan di dalam mengatur strategi untuk menyalakan api revolusi malahan mereka mempunyai hubungan yang rapat di antara satu sama lain. Mereka bekerja sama di dalam menyumbangkan modal dan idea-idea demi untuk menjayakan revolusi atau peperangan.
Revolusi Perancis diketuai oleh seorang Jeneral tentera yang bernama Napoleon Bonaparte. Beliau dipercayai bukan berketurunan Yahudi akan tetapi orang-orang Yahudi telah berjaya menguasai beliau dan segala tindak-tanduknya. Keadaan ini berterusan sehinggalah ke akhir hayatnya beliau masih tidak mengetahui bahawa dirinya telah digunakan oleh orang-orang Yahudi untuk mencapai cita-cita mereka. Terdapat satu Protokol Zionis yang berbunyi: "hendaklah kamu memperingati Revolusi Perancis, segala rahsia-rahsia perancangannya kita ketahui kerana keseluruhannya adalah lahir dari tangan kita”. Ciri-ciri semula jadi yang ada pada Napoleon sangat sesuai dengan kerja-kerja jahat Zionis. Mereka mengenal pasti sifat-sifat tersebut lalu menyuburkannya dan telah berjaya menghasilkan peribadi yang sentiasa dahagakan darah sebagaimana yang dapal dilihat pada diri Napoleon.

7.3 Pemilihan Napoleon oleh Rothschild
Napoleon merupakan seorang miskin yang tidak mampu untuk menyarai hidupnya sendiri. Beliau sentiasa berusaha mencari kerja untuk mendapat rezeki yang halal. Pada masa yang sama Rothschild 1 sedang mencari seorang yang mampu untuk menjalankan segala perancangan Zionis di Perancis. Napoleon telah diperkenalkan kepada Rothschild 1 oleh Taliran dan Maribou. Rothschild 1 merancang untuk membunuh seramai mungkin orang-orang masehi dan memusnahkan gereja-gereja masehi. Rothschild 1 telah mengarahkan seluruh Zionis di Eropah membantu Napoleon walau dengan apa cara sekali pun. Dengan pemusatan ini dalam masa yang singkat sahaja Napoleon telah dilantik menjadi Jeneral di dalam angkatan bersenjata Perancis seterusnya mengetuai Revolusi Perancis.
Napoleon telah menjadi "kuda tunggangan" Rothschild 1 dan menjadi musuh utama kepada gereja masehi. Napoleon telah melancarkan peperangan dengan Italy dan menyerang gereja-gereja di sana . Ini telah mendatangkan rasa malu yang sangat besar kepada golongan gereja kerana Napoleon sendiri beragama masehi lebih-lebih lagi kepada Pope yang merasakan pengajarannya sudah tidak diendahkan lagi. Kesemua rancangan ini datangnya dari Rothschild1 tanpa disedari oleh Napoleon sendiri. Pada masa tersebut Paris, Lion dan Afinum menjadi pusat kepada gerakan Freemason di Perancis dan juga di Eropah.

7 . 4 Pertelingkahan Napoleon dengan Zionis
Napoleon menyedari untuk kekal lama sebagai pemerintah di Perancis beliau mestilah mendapat sokongan gereja lebih-lebih lagi dari Pope sendiri yang pada ketika itu berpusat di Rome. Oleh itu Napoleon telah menjemput Pope ke Perancis seterusnva melantik beliau sebagai Ketua Majlis Maharaja. Napoleon juga berusaha merapatkan kembali Kerajaan Perancis dengan Kerajaan Italy yang pemah diserang oleh Perancis sebelum itu. Usaha-usaha Napoleon ini telah menimbulkan kemarahan Zionis kerana pada pandangan mereka perbuatan seperti itu akan menggagalkan cita-cita Zionis untuk menakluki dunia. Rothschid 1 telah mengutuskan seorang Yahudi bemama La Sala untuk membunuh Napoleon. Namun cubaan bunuh itu gagal dan La Sala telah diberi keampunan oleh Napoleon. Rentetan dari peristiwa ini Napoleon berpendapat adalah lebih baik jika sekiranya dia dapat memperbaiki keadaan orang-orang Yahudi pada masa itu lalu menguasai pergerakan mereka.
Pada tahun 1806 Napoleon telah menjemput orang-orang Yahudi Perancis dan Italy ke satu muktamar di Paris dan pada tahun 1808 Napoleon telah mengumumkan bahawa beliau tidak lagi akan mendengar nasihat dari Freemason yang tunduk di bawah Zionis. Walau pun begitu Napoleon telah meminta pertolongan dari pembesar-pembesar agama Yahudi untuk menjadikan mereka sebagai ketua-ketua pasukan polis.
Napoleon juga telah mengeluarkan satu kenyataan yang menyatakan kegiatan-kegiatan jahat Yahudi di dalam Majlis Mesyuarat Maharaja. Zionis sangat marah dengan tindakan tersebut. Di antara kata-kata Napoleon: "janganfah kita lihat bangsa Yahudi dengan kemuliaan tetapi mereka adalah gembala-gembala yang paling hina di atas muka bumi ini".
Ekoran dari kenyataan seperti ini, Zionis sekali lagi cuba membunuh Napoleon, kali ini Zionis telah menghantar Stapps. Namun rancangan ini juga menemui kegagalan setelah mana dapat dikesan dan dipatahkan oleh pasukan polis. Napoleon sendiri telah berjumpa dengan Stapps lalu bertanya adakah kerja membunuh itu satu kemuliaan? Kejadian ini menambahkan lagi benci Zionis terhadap Napoleon. Keluarga Rothschild telah membuat keputusan mereka akan menggunakan apa jua cara untuk memusnahkan Napoleon. Rothschild dengan dibantu oleh Freemason telah berjaya menimbulkan api permusuhan di antara Napoleon dengan Pope dan Napoleon dengan raja-raja Eropah yang lain.
Zionis juga telah berjaya mengkhianati angkatan bersenjata Perancis ketika mereka dalam perjalanan pulang dari Moskow dengan merosakkan bekalan makanan pada tahun 1812. Zionis juga telah membunuh tentera-tentera yang sakit dan mendakwa ianya di atas arahan Napoleon. Dengan sebab ini Lord Withorth telah mengutus surat ke London dan menceritakan keadaan tersebut serta menyifatkan Napoleon terlalu fanatik dan tidak berperi kemanusiaan. Perbalahan Napoleon dengan Pope memberi peluang kepada Zionis untuk memburukkan lagi keadaan. Mereka telah menangkap dan memenjarakan Pope kononnya arahan Napoleon. Tindakan ini telah menimbulkan kemarahan seluruh penduduk Eropah terhadap Napoleon. Berikutan dari peristiwa ini sokongan rakyat kepada Napoleon berkurangan lalu menggugat kedudukan Napoleon sebagai pemerintah Perancis.
27Pa228tah28 1810 Napoleon telah berkahwin dengan Mary Louise setelah menceraikan isterinya Josephin. Perkahwinan ini membuatkan Rothschild begitu marah kerana melalui perkahwinan ini Napoleon akan mewarisi satu kerajaan yang luas dan pada masa yang sama menghapuskan peluang-peluang Zionis untuk memerintah Eropah. Rothschild 1 telah menghantar anaknya James ke Paris dan membelanjakan seluruh kekayaan Rothschild untuk memastikan kejayaan rancangan tersebut. Zionis bercadang untuk menaikkan keluarga Benjamin Jacobs sebagai pemerintah di Perancis. Di dalam perancangan ini James telah dibantu oleh saudaranya iaitu Karl yang datang dari Italy setelah berjaya menimbulkan perbalahan antara Napoleon dengan Pope. Melalui berbagai tindakan jahat akhirnya Napoleon terpaksa melepaskan pemerintahan Perancis ke tangan orang lain dan Napoleon telah dikenakan hukuman buang negara ke satu tempat bernama Hellen. Tindakan ini diambil setelah Napoleon kalah dalam satu peperangan yang masyhur iaitu Waterloo. Di dalam peperangan ini Napoleon telah ditipu oleh Zionis tanpa disedari oleh Napoleon sendiri.

J Peperangan Waterloo
Peperangan Waterloo adalah peperangan yang besar maknanya di dalam sejarah Perancis. Melalui peperangan inilah tentera Napoleon menemui kekalahan yang perit sekali setelah mereka dikhianati oleh Soul seorang pemerintah tertinggi di dalam tentera Napoleon. Soul telah mengkhianati Napoleon dengan mentaati arahan dari Zionis, tidak dari Napoleon. Soul sebenarnya seorang Yahudi yang telah diberi kepercayaan oleh Napoleon sehingga dilantik menjadi Mashal dan dilantik menjadi Gabenor di Masia. Ketika peperangan ini berlaku Napoleon sedang terlantar sakit dan menyerahkan segala urusan peperangan kepada Soul tetapi Soul telah menjual rahsia ketenteraan Napoleon kepada pihak musuh dan sengaja membiarkan tenteranya kalah. Di akhir hayatnya. Napoleon berkata "Soul tidak menolongku di dalam peperangan Waterloo, apakah yang telah melarangnya dari mengikuti perintahku dan kenapakah mereka tidak mematuhi arahanku semasa di Gemappe ? Sehingga ke akhir hayatnya Napoleon masih tidak menvedari bahawa Soul adalah seorang Yahudi yang ditugaskan untuk menjatuhkan Napoleon dari takhtanya

7.3 Keterlibatan Yahudi Dalam Revolusi

Beberapa orang pengarang lebih terarah mengatakan bahawa timbulnya revolusi   Amerika menentang England kerana cukai teh yang termasyhur. Benarkah itu?

Sebagaimana diketahui Amerika adalah tanah jajahan British yang lebih beminat di bidang perdagangan, pertukaran dan penguasaan sistem kewangan  di bawah kelolaan Bank England. Sebagaimana diketahui Bank England dikuasai oleh golongan murabin orang-orang Yahudi dan bagaimana mereka menekan atau melarikan kuasa politik ekonominya di Britain sejak pem berontakan Kromel hingga ke hari ini.
Umum mengetahui bahawa perkumpulan Yahudi Routsheld berserta pemimpin-pemimpin tanah jajahan British memainkan peranan besar dalam menubuhkan mata wang Amerika yang dinamakan Kertas Wang Amerika. Kemudian mereka menggubalkan undang-undang tidak membenarkan tanah jajahan mengeluarkan wangnya sendiri. Tanah jajahan harus bergantung pada Bank British yang dikendalikan oleh Bank England yang berpusat di London. Hal ini menyebabkan berlakunya krisis ekonomi yang hebat di Amerika. Hampir-Hampir semua bidang kehidupan di tanah jajahan hanya penuh dengan para penganggur.
Kembali kepada cerita cukai teh yang menyebabkan timbulnya revolusi Amerika kerana setiap penduduk jajahan Amerika bersatu menentang cukai dipungut Bank England.
Pada 19 April tahun 1775 berlakulah peperangan antara pihak Inggeris dengan penduduk seluruh jajahannya. Akibatnya Muktamar Philadelpia  menugaskan George Washington menerima penyerahan kuasa pada 4/7/1776 dimana diumumkan usahanya mendapatkan syarat-syarat perjanjian kemerdekaan. Peperangan tersebut berjalan selama tujuh tahun. Selama peperangan itu,  golongan murabin orang-orang Yahudi berjanji memberi bantuan wang, senjata dan tentera upahan kepada Amerika Syarikat. Semua itu berlaku di kawasan Har Jerman.
Akibat bantuan orang-orang Yahudi kepada orang-orang Amerika menyebabkan peperangan itu  berlanjutan hingga   ke tahun 1781. Akhimya General British Cournalis mengumumkan penyerahannya bersama tenteranya.
Pada 3/9/1783 kemerdekaan Amerika diumumkan secara rasmi dalam Perjanjian Keamanan yang bersidang di Paris. British menghadapi kekalahan dan kerugian. Hutangnya semakin bertambah kepada golongan murabin orang-orang Yahudi yang juga membekalkan senjata dan wang kepada pemimpin-pemimpin revolusi Amerika.
Apa yang berlaku itu jelas membuktikan bahawa orang-orang Yahudi merupakan perancang-perancang sulit di setiap permasalahan ekonomi, politik dan masyarakat untuk menghancurkan Empayar British dan menguasai Amerika serta negara-negara lainnya di seluruh dunia.

7.4  Keterlibatan Yahudi Dalam Revolusi Rusia
Setelah Napoleon gagal menakluk Russia kerana tindakan golongan murabin orang-orang Yahudi dan kedua belah pihak yang berperang mengalami kerugiaan, maka Kaisar Alexander I mulai menyusun negerinya dan menggubahkan undang-undang reformasi.
Antara undang-undang itu ialah menghapuskan sekatan yang dikenakan terhadap orang-orang Yahudi sejak tahun 1772 yang mengasingkan mereka di satu kawasan tertentu supaya mereka bercampur gaul dengan masyarakat Russia.
Orang-orang Yahudi telah niempergunakan undang-undang baru itu untuk menyusupdan mulai menguasai ekonomi Russia. Ini menjadikan Kaisar Nicholas I pada tahun 1825 merasa kurang senang. Kerajaannya tidak puas hati dengan sikap orang-orang Yahudi yang tidak mahu bercampur-gaul dengan masyarakat Russia. Mereka masih memelihara adat, upacara keagamaan, bahasa dan pakaian mereka yang  berlainan. Pada tahun 1834 Nicholas mengeluarkan undang-undang yang memaksa orang-orang Yahudi supaya menghantar anak-anak mereka ke sekolah kerajaan. Dengan berbuat begitu, baginda menyangka akan dapat menghapuskan perasaan benci orang-orang Yahudi terhadap masyarakat Russia. Tetapi hasilnya adalah sebaliknya yang tidak terduga, generasi Yahudi telah mendapat banyak faedah. Anak-anak Yahudi menjadi lebih berpelajaran daripada generasi Russia tanpa meninggalkan bahasa, jua  adat mereka.
Pada tahun 1855, Alexander 1 menaiki tahta Rusia. Seorang Yahudi, Bengamen Draeli yang pernah menjadi Perdana Menteri British menyifatkan bahawa  baginda merupakan  seorang raja  paling bertolak ansur dengan orang-orang Yahudi, dan orang-orang Yahudi dapat menguasai masyarakat Russia dengan menjadi doktor peguam, sasterawan, saudagar dan pemilik kewangan.
Semua itu tidak menghalangkan orang-orang Yahudi daripada menubuhkan perkumpulan sulit dan menyokong golongan penentang-penentang yang cuba menghapuskan pemerintahan beraja. Pada tahun 1860 dan 1879 mereka cuba menculik Alexander tetapi gagal. Akhirnya pada tahun 1881 usaha mereka berjaya.  Penculikan itu berlaku dalam sebuah rumah seorarig wanita Yahudi bernama Haya Halvan.
Sementara itu pasukan pemberontak mengganggu keamanan dalam negeri dengan penculikan, permasalahan dan skandal. Perkumpulan Yahudi sulit yang berpusat di England, Switzerland dan Amerika cuba mengheret Russia berperang dengan British untuk melemahkan kedua raja tersebut dengan menimpakan kehancuran di bidang ekonomi, politik dan masyarakat tanpa memperolehi apa-apa keuntungan.
Pada tahun 1882 orang-orang Yahudi mengambil kesempatan bertemu dengan ketua mereka, Genzvergh, wakil rasmi dari perkumpulan Routsheld Russia. Dari pertemuan itu mereka telah memperolehi maklumat penting untuk menguasai semua perdagangan  dan perburuhan serta kebanyakan ladang atau tanah yang dibeli.
Apabila rakyat Russia sedar bahawa orang-orang Yahudi membolot kekayaan dan mereka menghadapi pelbagai tekanan dan penindasan maka mereka pun menuntut kerajaan supaya menyekat penguasaan orang-orang Yahudi yang boleh membahayakan ekonomi dan menjadikan Rusia bankrap.
Apabila orang-orang Yahudi, khususnya pemilik-pemilik bank daripada golongan murabin, merasa rakyat Russia bangun menentang mereka, maka mereka segera mengenakan sekatan ekonomi terhadap Russia. Mereka hampir-hampir mengbangkrapkannya.
Pada tahun 1903 mereka telah merosakkan perdagangan dan  pertukaran Russia setelah Russia terlibat dalam peperangan  dengan Jepun. Perkumpulan Yahudi Routsheld telah mengingkari janji-janji untuk memberi pinjaman kepada Russia. Sementara perkumpulan Yahudi Koben yang berpusat di New York menghulurkan bantuan kewangan kepada Jepun.

7. 5 Keterlibatan Yahudi Dalam Perang Saudara Sepanyol
Sejak kurun 17 orang-orang Yahudi telah menyusup dan  menguasai Sepanyol dan menyebabkan mereka diusir darinya. Mereka diusir sama seperti diusir dari kebanyakan negeri Eropah lain-lainnya. Kemudian mereka kembali ke Sepanyol setelah menguasai jabatan-jabatan perbendaharaannya, khususnya ketika berlaku  Revolusi Inggeris, Revolusi Perancis dan Revolusi Amerika. Semua peristiwa itu memberi sumbangan penting kepada orang-orang Yahudi. Mereka cuba melemahkan ekonomi Sepanyol dengan menguasai politik dan membuka jalannya kepada revolusi komunis. Gejala-geiala pakaian politik yang bermula pada tahun  1839 dapat dilihat pada tiga tahap:
1. Golongan pemberontak menyusup ke dalam Jabatan Kerajaan, perkhidmatan awam, angkatan tentera dan  pertubuhan pekerja. Mereka bersiap untuk menghancurkan kerajaan dari  dalam apabila arahan diterima daripada tuan mereka orang-orang Yahudi dari Pertubuhan Freemason.
2. Mereka bekerjasama dengan parti-parti lain selagi wujud persefahaman untuk menggulingkan kerajaan.
3. Mereka menyebarkan surat-surat bertujuan menimbulkan hura-hara dan merosakkan kepercayaan rakyat terhadap kerajaan sebagai strategi pertama untuk membuka jalan kepada penubuhan Kerajaan Diktator Proletaria dan memudahkan menghapuskan parti-parti lain yang  tidak sehaluan. Strategi merupakan strategi yang pernah dilakukan Lenin dan Stalin ketika mendirikan   Kerajaan Marxis Yahudi Russia.

Pada tahun l865 pemogokkan pertama telah dilancarkan oleh agen-agen Marxis Yahudi Sepanyol. Pada tahun 1876 Vanelly, seorang Yahudi dikirimkan ke Sepanyol untuk menyelaraskan kegiatan sabotaj dengan golongan Marxis. Vanelly adalah sahabat kepada Baqotsh yang mempunyai hubungan rapat dengan Marx dan Jawatankuasa. Vanelly mula bekerja secara sulit mengikut arahan yang diterimanya dari pertemuan penubuhan Freemason.
Pada tahun 1873 beliau dapat menubuhkan Kerajaan Republik yang pertama. Dalam zaman pemerintahannya berlaku huru-hara yang  ganas menyebabkan Jenerel Pavia bertindak menentangnya dan mengembalikan kerajaan kepada pemerintah beraja. Kegiatan pemberontakan timbul lagi dalam bentuk pertentangan antara anggota keluarga diraja. Pada masa yang sama gerakan pekerja menuntut perubahan keadaan di bidang kerohanian dan kebendaan dan membentuk apa yang dinamakan Kesatuan Pekerja. Tetapi golongan komunis telah mengambil kesempatan dalam kesatuan tersebut. Mereka menghapuskan orang-orang dalam setelah memperalatkan persengketaan yang berlaku antara beberapa golongan sederhana. Akhimya mereka menubuhkan kesatuan lain yang dinamakan Kesatuan Pekerja Awam.
Pada tahun 1910 golongan ekstrimis komunis menubuhkan sebuah kesatuan lain. Mereka memulakan siri pemogokan untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu. Tetapi mereka menghadapi tentangan keras. Mereka mulai memperhebatkan kegiatan menentang semua parti politik dari kerajaan.
Semunya berlaku setelah munculnya dua orang pemimpin dari Pertubuhan Freemason-Vestana dan Seghoi. Mereka telah mempergunakan kebendaan para pekerja dan rakyat dan penderitaan, semasa peperangan Dunia Pertama dan selepasnya, dimana ,keluarga diraja dan penyokongnya mengaut keuntungan besar kerana bersikap berkecuali. Tetapi para pekerja dan rakyat tidak menikmati apa-apa kemakmuran yang berkembang dalam negeri. Akibatnya pada tahun 1923 berlaku huru-hara pemogokan penculikan dan keganasan menyebabkan raja terpaksa menegaskan General Berimodi Revera mengawal keamanan dan menyusun  semula angkatan tentera untuk mencegah golongan komunis daripada mengulangi pemberontakannya lagi.
Sepanjang masa tersebut, ahli Pertubuhan Freemason telah menubuhkan sebuah perkumpulan dinamakan "Persatuan Persaudaraan Tentera" dalam pasukan tentera Sepanyol bertujuan menggulingkan kerajaan beraja. Perkumpulan itu diketuai oleh 21 orang jeneral dari ahli Pertubuhan Freemason. Dalam pertemuan sulit  mereka bersumpah untuk mendirikan kerajaan republik.
Jeneral-jeneral tersebut telah menerima dua arahan. Sekali dalam  tahun 1929 untuk menghapuskan kerajaan diktator yang dipimpin oleh De Revera. Sekali dalam tahun 1931 untuk menghapuskan kerejaan beraja. Jenerel-jenerel tersebut telah melaksanakan arahan yang datang dari pada ketua Pertubuhan Freemason.
Setengah-setengah mereka merasa bersalah kerana diperalatkan untuk melaksanakan rancangan-rancangan sulit Yahudi yang disediakan oleh Stalin kepada agen-agennya untuk menjadikan Sepanyol sebagai sebuah kerajaan diktator komunis Yahudi yang kedua
Tetapi golongan perancang-perancang Yahudi tidak mengharapkan pegawai-pegawai dan ahli Pertubuhan Freemason. Mereka lebih bergantung kepada agen-agen Stalin dalam menubuhkah markas latihan pemberontak di Sepanyol sebagaimana melatih ratusan orang komunis Sepanyol dalam pertubuhan-pertubuhan Lenin di Moskow.
Kemudian agen-agen Yahudi mulai mendedahkan skandal keburukan keluarga diraja setelah berhasil menyusup kedalam istana secara sulit bahawa mereka adalah penyokong-penyokong raja. Mereka menjadikan semuanya sebagai kempen untuk pilihan raya yang akan diadakan pada tahun 1832 untuk menentukan samada Sepanyol menjadi republik atau kekal dengan pemerintahan  beraja.
Keputusan pilihanraya memberi kemenangan kepada pemerintahan republik. Orang-orang komunis mengambil kesempatan  menyokong  pemerintahan tersebut. Mereka menunggu masa yang sesuai untuk menerima arahan-arahan daripada ketua-ketua Yahudi mereka di Moskow melalui agen besar mereka Stalin.
Pada tahun 1935 golongan  komunis berhasil menyeludup di semua bidang pemerintahan Sepanyol. Mereka bersiap untuk memberontak dengan pantas khususnya pertubuhan Freemason telah membuka jalan kepada mereka untuk menubuhkan kerajaan  sementara setelah raja mengundurkan diri.
Satu peristiwa telah berlaku, di sebabkan takut ditentang oleh kerajaan sementara pegawai-pegawai kerajaan dan pasukan tentera yang menyokong raja telah memasuki beramai-ramai Pertubuhan Freemason untuk membuktikan bahawa mereka menyokong kerajaan republik. Dengan demikian mereka dapat menyelamatkan diri.
Golongan komunis mula mengemukakan program kepada kerajaan sementara urituk mewujudkan diktator proletaria dan menghukum setiap pegawai yang menentang kerajaan diktator. Tentera dan polis hendaklah dibubarkan dan digantikan dengan golongan pekerja dan anak-anak rakyat yang miskin. Semua harta awam dan perseorangan hendaklah dirampas. Tanah-tanah dimiliki oleh negara. Semua akhbar dihapuskan dan digantikan dengan akhbar yang pro dengan proletaria Setelah program politik dipersetujui, maka terbentuklah pemerintahan diktator daripada orang-orang Yahudi yang bertopengkan komunis dan Pertubuhan Freemason.
Demikianlah Sepanyol berubah daripada keadaan yang buruk kepada yang lebih buruk. Pada awal tahun 1936 seluruh negeri dilanda hura-hara. Golongan komunis dapat rnembentuk kerajaan yang dinamakan Kerajaan Barisan Rakyat diketuai oieh Ahli Pertubuhan Freemason: Azana, Cabaliro dan Peterito yang berazam melaksanakan impian Lenin bahawa Sepanyol hendaklah menjadi negara komunis Eropah yang kedua.
Pada akhir tahun 1936 perang saudara berlaku di Sepanyol apabila golongan komunis semakin mengganas khususnya setelah memperkuatkan kedudukan mereka. Mereka mulai menghapuskan orang-orang dalam kerajaan republik sementara. Manakala Jeneral Franko dari pihak tentera mencadangkan pengisytiharan kerajaan tentera apabila menghadapi keadaan darurat. Kerajaan memberi kebenaran kepadanya untuk mengumumkan pemerintahan tentera dan menghentikan keganasan dalam negeri serta mengumumkan bahawa semua orang harus memilih perjuangan dengan matlamat yang jelas antara Russia dan Sepanyol.
Jelas, orang-orang Yahudi memerintahkan agennya Stalin melancarkan serangan permusuhan terhadap tentera Franko supaya mereka dapat menguasai Sepanyol.  Pada masa yang sama tentera Franko juga mengambil tindakan yang sama untuk menghapuskan golongan komunis dan pengikut-pengikutnya.
Peristiwa berikutnya jelas memperlihatkan bahawa revolusi Sepanyol telah bertukar menjadi perang saudara dan menelan lebih banyak korban. Orang-orang Yahudi tetap berazam untuk menghapuskan sebahagian manusia dan melaksanakan cita-cita mereka untuk menguasai dunia.                                
Dalam menghadapi keadaan demikian, Jeneral Franko juga berazam untuk menyelamatkan Sepanyol dari cengkaman kuasa golongan komunis. Beliau bersama pegawai-pegawai tentera lain terus memburu golongan komunis dan dalang-dalangnya.


7.6 Keterlibatan Yahudi Menghancurkan Empayar Othmaniah
Pertarungan orang-orang Yahudi dengan Islam beberapa waktu amat jelas sejak Nabi Muhammad berhijrah ke Yathrib (Madinah) hingga mereka diusir darinva, akhimya dan seluruh Semenanjung Arab setelah mengkhianati janji dan bersikap tidak jujur untuk menghapuskan orang-orang Islam dan orang-orang Arab yang menerima mereka sebagai tetamu sebelum kedatangan Islam.
Pertarungan itu terus berlanjutan berkurun sejak tertubuhnya kerajaan khalifah Islam di Madinah, Damsyik, Baghdad dan  Sepanyol. Hinggalah kerajaan khalifah Islam berpecah kepada sultan, amir dan negara-negara kecil sampai kepada tertubuhnya Empayar Khalifah Islam Othmaniah Turki.
Sejarah penipuan orang-orang Yahudi di pusat pemerintahan khalifah Islam Turki Othmaniah telah bermula sejak pemerintahan  Sultan Murad II. Kemudian pemerintahan Sultan Muhammad Al-Fatah (tahun 1481) yang mati diracun oleh tabib Yahudi Jacob  Miastro. Demikian juga pemerintahan Sultan Sulaiman Al-Qanuni  dan anak-anak cucunya diculik oleh seorang wanita Yahudi Norbato, gundik Sultan Salim II.
Komplot orang-orang Yahudi menyusup ke dalam pemerintahan Empayar Othmaniah telah berjalan lebih daripada empat  kurun hingga berakhir di tangan seorang Yahudi yang berpura-pura menganut agama Islam yang dikenal dengan nama Mustafa Kamal  Atartuk, atau "Bapa Kemerdekaan Turki."

Orang-orang Yahudi  telah merancang untuk menghancurkan kerajaan Khalifah Islam Othmaniah melalui beberapa golongan seperti berikut:

1. Golongan orang-orang Yahudi Donmat yang berpura-pura menganut agama Islam setelah mereka diusir dari Sepanyol dan berkumpul di Salanik
2. Golongan Salib Kristian yang pendendam terhadap agama Islam dan orang-orang Islam setelah Islam berkembang di Vilna, Austria, khususnya setelah Constantinople (Istanbul) jatuh ke tangan Muhamad Al-Fatih.
3. Gambaran buruk yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi dan Kristian terhadap pemerintahan khalifah Othmaniah dan orang-orang Islam sebagai ganas dan liar. Ini menyebabkan penjajah-penjajah Barat ingin menguasai bumi negara-negara Islam sejak kurun ke 19 hingga jatuhnya kerajaan khalifah Islam Turki.
4. Penubuhan perkumpulan rahsia, khususnya Pertubuhan Freemason.
5. Segolongan Arab Kristian menimbulkan "Semangat Kebangsaan Arab" bertujuan memisahkan diri dari kekuasaan kerajaan khalifah Islam Turki dan mendirikan negara-negara Arab yang bebas. Semangat ini turut membantu rancangan orang-orang Yahudi memecah-belahkan negara-negara Islam. Tokoh mereka telah diperalatkan dan dijadikan pelopor pembebasan Arab  untuk menentang apa yang dinamakan penjajah kerajaan Khalifah Islam Othmaniah dengan meniru semangat kebangsaan yang melanda Eropah sepanjang kurun 19. Orang-orang Yahudi Donmat telah berjaya merancangkan "Turki Al-Fatat" yang dipelopori oleh agennya Madhat Pasya. Dari parti tersebut lahir pula sebuah parti lain yang dinamakan "Ittihad Wattarqi," meminjamkan cogan kata dari revolusi Perancis: "Kebebasan, Persaudaraan dan Persamaan." Parti tersebut dipelopori oleh seorang Yahudi dari Pertubuhan Freemason yang bertopeng nama Islam, Mustafa Kamal Ataturk yang merampas kuasa daripada Sultan Abdul Hamid II tahun 1908. Akhimya kekuasaan kerajaan telah jatuh ke tangan orang-orang Yahudi Donmat dan ahli-ahli Pertubuhan Freemason yang berpura-pura menganut agama Islam.
Perkumpulan lain yang ditubuhkan oleh orang-orang Yahudi ialah perkumpulan agama "Baktasher" iaitu kumpulan ajaran batiniah. Pada kenyataannya bersifat sufi yang bertujuan menghapuskan agama Islam. Perkumpulan ini telah meninggalkan kesan buruk kepada kerajaan Khalifah Islam Othmaniah, khususnya setelah terlepasnya negeri Al-Bania dari lingkungan negara-negara Islam.
Kalau dilihat pada zaman pemerintahan Sultan Abdul Hamid ii (1876 ) akan kelihatan jelas bahawa orang-orang Yahudi  Donmat seperti Madhat Pasya, Mustafa Kamal Atartuk dan lain-lainnya, mereka mahukan negara tunduk pada kehendak kuasa negara-negara Eropah dengan alasan reformasi dan melindungi rakyat  yang bukan beragama Islam.
Sultan Abdul Hamid telah  bersikap menolak dan menghadapi orang-orang Yahudi Donmat dan Parti Ittihad Wattarqi. Baginda menghadapi perasaan tamak kuasa-kuasa Barat untuk menghapuskan negara-negara Islam.
Sebaik sahaja baginda memegang kuasa, baginda terus memerangi Pertubuhan Freemason dan menghapuskan agen-agennya daripada orang-orang yahudi Donma khususnya pemimpin Madhat Pasya sebelum muncul pemimpin Mustafa Kamal Atartuk.
Setelah berakhirnya Madhat Pasya tahun 1877, gerakan orang-orang Yahudi Donmat dan Pertubuhan Freemason untuk menghancurkan kerajaan Khalifah Islam Othmaniah tidak pernah lemah. Sultan Abdul Hamid pernah menerima tekanan Yahudi Antarabangsa melalui sebuah negara Eropah. Baginda ditawarkan kewangan yang besar daripada seorang Yahudi, Teodor Herthzel (tahun 1902) sebagai jasa membenarkan orang-orang Yahudi seluruh dunia berhijrah dan bermastautin  di Palestin. Di samping tawaran-tawaran lain yang lumayan daripada orang-orang Yahudi Donmat melalui paderi Khakham Mushe Litoni dan Emanuel Qurah So. Tetapi tawaran kerakusan dan ketidak senonohan mereka disindir dan dicemuh oleh Sultan Abdul Hamid yang menjawab di hadapan mereka: “Kami tidak menjual tanahair dengan wang. Kami mendapat negeri kami dengan pengorbanan darah datuk nenek kami. Kami tidak mungkin melepaskannya seinci pun tanpa kami  mengorbankan darah untuknya”.
Apabila Hertzel dan konco-konconya sedar bahawa Sultan Abdul Hamid seorang yang berpendirian tegas, beliau mengarahkan kepada orang-orang Yahudi Donmat dalam Parti Ittihad Wattarqi, Gerakan Kebangsaan Arab yang dipelopori oleh gorongan Arab Kristian dan Gerakan Kebangsaan Turki Toraniah supaya menentang Sultan. Penyokong gerakan tersebut tetah memainkan peranan besar melancarkan fitnah terhadap sultan.
Antara mereka paling benci terhadap sultan ialah Anwar Jawid, Talat Jamal. Husain Jahid Yaltasyin, Qurah So, Mushe Loi dan Mustafa Kamal Atartuk.
Mustafa Kamal Atartuk diberikan perhatian khusus oleh Pertubuhan Freemason. Dia diharapkan untuk menjadi pemimpin Turki masa hadapan. Dia merupakan penghubung antara ahli Pertubuhan Freemason dengan agen-agen dalam tentera kerajaan khalifah Islam Othmaniah.
Sebagai askar yang berpengaruh, Mustafa Kamal Atartuk telah  membentuk satu barisan       teman-teman dari ahli pertubuhan Freemason, orang-orang  Yahudi Donmat dan beberapa orang pegawai tentera yang khianat menunggu kesempatan yang sesuai untuk merampas kuasa. Apalagi melihat keadaan dalam negeri dilanda pelbagai peristiwa, fitnah dan kekacauan serta menyaksikan negeri-negeri jiran dalam peperangan.
Tepat pada tahun 1908 satu rampasan kuasa telah berjaya. Pada tahun 1909 Sultan Abdulharaid dikurung. Tempatnya diambil-alih oleh Sultan Muhamad ke-5 sebagai lambang. Pada zaman pemerintahannya, orang-orang Yahudi Donmat dan golongan ahli Pertubuhan Freemason telah menguasai kerajaan. Malah Pertubuhan Freemason, diperluaskan di kalangan pegawai-pegawai tentera. Dengan demikian membuka jalan untuk memisahkan agama dari politik. Kuasa Sultan dilucutkan dari sifat-sifat khalifah Islam. Banyak penjenayah dan tokoh orang-orang Yahudi berbangsa Bulqan Aab Yunani dan Kristian yang bencikan Islam bersatu dengan ahli  Pertubuhan Freemason mara ke Istanbul untuk nenyingkirkan Sultan Abdul  Hamid secara muktamad.
Setelah Sultan Abdul Hamid disingkirkan, kuasa sepenuhnya berpindah kepada golongan penjenayah ahli Pertubuhan Freemason yang dipelolori oleh parti Mustafa Kamal Atartuk. Bencana mulai menimpa negara-negara Islam. Revolusi meletus di Balqan dan Albania. Austria merampas kawasan Bosf dan Harst. Orang-orang  Islam di seluruh dunia menghadapi kezaliman  dan penjajahan yang lebih buruk daripada apa .yang pernah dihadapi oleh kerajaan khalifah Islam Othmaniah Turki sebelumnya. Libya dijajah Itali, Moroko jatuh ke tangan Perancis, negara-negara Islam dijajah Eropah Barat dan Russia. Sedang Mustafa Kamal Atartuk, seorang ahli pertubuhan tidak membuat apa-apa, malah melihat sahaja apa yang berlaku kepada negara-negara Islam dan orang-orang Islam.
Mustafa Kamal Atartuk telah mengisytiharkan Turki sebagai sebuah negara republik dan sekular hasil dari perancangan Pertubuhan Freemason untuk menghapuskan kerajaan khalifah Islam.
Beliau mulai bertindak melakukan pembunuhan kejam terhadap para ulama yang ikhlas. Semua masjid dan sekolah agama ditutup. Azan masjid dan sembahyang dalam bahasa Arab diharamkan. Rakyat dipaksakan berpakaian secara barat. Wakaf dan pusaka secara Islam dihapuskan. Masjid Sofia dijadikan muzium. Perkahwinan dan undang-undang keluarga yang bersumber daripada syariat Islam digantikan dengan undang-undang Barat. Poligami diharamkan. Lelaki dan wanita diberikan persamaan hak dalam harta pusaka.
Mengenai pendidikan dan kebudayaan: pendidikan Islam  di semua sekolah, universiti dan maktab dihapuskan. Huruf  tulisan Arab yang digunakan sejak seribu tahun telah digantikan dengan huruf rumi. Apa yang bersifat Arab Islam digalak menghapuskannya. Apa yang bersifat kebaratan atau keeropahan digalakkan memperkembangkannya. Pintu negerinya dibuka seluas-Iuasnya kepada orang-orang Yahudi Eropah untuk memasuki di segenap bidang ekonomi, politik, kebudayaan, pentadbiran, universiti dan pendidikan.

8. Perancangan Yahudi untuk menguasai bumi Palestin boleh dibahagikan kepada empat fasa:

Fasa pertama: (1880-1917 ) mengambil masa selama 37 tahun.

1) Meletakkan batu asas pembinaan daulah yang telah dilakukan oleh Hertzel.
2) Memulakan gerakkan penghijrahan serta mengorganisasikan Yahudi dari seluruh pelusuk dunia dan menempatkan mereka di Palestine. Penghijrahan telah bermula sejak tahun 1880 khususnya dari Eropah Timur
3) Usaha-usaha diplomasi untuk membeli Palestine daripada kerajaan Turki Uthmaniah.
4) Gerakan menjatuhkan Khilafah memandangkan ia adalah satu-satunya jalan untuk menguasai Palestine dan memecahkan Alam Islami.

1897-Theodor Hertzel memulakan harakah Zionis di mana matlamatnya ialah menguasai Palestine serta membina kembali Haikal Sulaiman. Gerakan penghijrahan termasuk bantuan kewangan, pembelian tanah-tanah serta pembinaan penempatan baru adalah dibiayai oleh kapitalis Yahudi.
1901-Hertzel menghantar utusan kepada Sultan Abd. Hamid (Khilafah Uthmani) menawarkan kepada Sultan 50 juta paun kepada Daulah Uthmaniah dengan syarat memberi izin kepada mereka mendirikan negara Yahudi di Palestine. Sultan menolak. Pembawa surat tersebut ialah Khakom Kuroh Afendi dari Salonika . Keluarganya berhijrah dari Sepanyol dan menetap di dalam negara Uthmaniah.
Bermulalah misi yang bertujuan untuk menjatuhkan Khilafah Uthmaniah. Dianggotai oleh masoniah, donma dan turki fatat yang terpengaruh dengan Barat serta mengetuai gerakan kebangsaan. Sasaran ialah  dikalangan tentera Uthmani . Berjaya didalam tempoh 7 tahun.
1909-Matlamat mereka tercapai . Surat perletakkan jawatan ke atas  Sultan Abd. Hamid dibawa oleh tiga orang , 2 Turki dan seorang Yahudi ( Khakom Kuroh Affendi). Turki kini diperintah oleh kerajaan Ittihad wa Taraqi
1912-Berjaya menghapuskan larangan berhijrah ke Palestine.
1914-Berjaya menarik balik sekatan pemilikan tanah di Palestine.

Fasa kedua : ( 1917- 1947 ) selama 30 tahun.

1) Menyebarkan gerakan kaumiah di negara-negara Arab.
2) Berjaya menjatuhkan Khilafah Uthmaniah  pada tahun 1924.
3) Mengukuhkan kedudukan Britain di Palestine sebagai langkah pertama sebelum diserahkan kepada Yahudi.

9/11/1917-Tentera Britain memasuki Quds dengan diketuai oleh General Allanby dengan bantuan orang-orang Arab sendiri sebagai kesan gerakan kaumiah yang bertujuan untuk membebaskan daripada Turki.
Awal 1918-Tentera Britain menguasai seluruh Palestin sebagai memenuhi perjanjian Balfor juga kesan perjanjian Saiks dan Biko diantara Britain dan Perancis dalam membahagikan tanah jajahan Daulah Uthmaniah .
1922-Liga antarabangsa mengeluarkan arahan meletakkan Palestine dibawah penguasaan Britain.

Fasa ketiga: 1947 - 1967 (20 tahun )
Antara kejaayaan mereka dalam fatrah tersebut  :-
i )    -    Menguasai keseluruhan al Quds.
ii )   -    Menguasai Palestine seluruhnya.
iii )  -    Semenanjung Sinai dan Bukit Golan (kesan perang 1967)

Fasa keempat : 1967 hingga sekarang.
Fatrah ini merupakan  antara kemuncak yang ingin direalisasikan semenjak 2000 tahun dan antara hasil yang bakal mereka tuai mengikut perancangan mereka semenjak 90 tahun yang lalu :-
* Menguasai kawasan yang mereka sifatkan sebagai warisan nenek moyang mereka ( Israel Kubra ) meliputi Mesir, Jordan, Syria, Lubnan, sebahagian besar Iraq, Selatan Turki dan sebahagian daripada utara Hijaz hingga ke Madinah.
* Menghapuskan/mentahwidkan al-Aqsa dan kubah al-Sakhra untuk digantikan dengan Haikal Sulaiman.

9. Israel Kubra
Penubuhan negara Yahudi di Palestin secara rasmi pada tahun 1948  bukan berlaku secara spontan. Bukan juga kerana kebetulan bangsa Yahudi telah menduduki kawasan itu maka mereka berhak mendirikan sebuah negara naungan untuk keturunan mereka sebagaimana bangsa-bangsa lain memerlukan negara, tetapi ia merupakan perancangan yang berkaitan dengan pegangan mereka terhadap agama "Rakyat Yang terpilih" merupakan slogan yang mereka imani. Ini bermakna bangsa lain selain Yahudi dikategori sebagai hamba kepada bangsa yahudi.
Muktamar Yahudi sedunia telah dianjurkan untuk pertama kalinya pada ogos 1897 di Switherland dan dihadiri oleh seramai 203 orang pimpinan Yahudi dari seluruh dunia. Penubuhan negara Yahudi di Palestine merupakan usul utama dalam persidangan tersebut. Walaupun Yahudi pernah merancang untuk menubuhkan negara mereka di Tanzania atau Mauritania tetapi mereka merasakan gagasan tersebut tidak akan berjaya untuk memujuk seluruh bangsa Yahudi di seluruh dunia supaya kembali berkumpul untuk  mendirikan sebuah negara. Dengan itu Palestine dijadikan target mereka kerana fakta sejarah akan dapat diputar kononnya tanah Palestine adalah tanah warisan nenek moyang yang perlu dikembalikan kepada bangsa Yahudi. Alasan ini hanya propaganda untuk membakar semangat generasi baru supaya berkorban untuk mendapatkan tanah ini.
Semasa lawatan seorang pelancung Yahudi, Benjamin De Tolede ke Quds pada tahun 1170 M, penduduk Palestine keseluruhnnya berjumlah 1440 orang . Ianya semakin berkurang kepada beberapa keluarga sahaja di Quds pada tahun 1258 M. Tentera salib telah membakar Yahudi di perkarangan gereja mereka sewaktu penaklukan Quds. Tetapi setelah Salahuddin al-Ayubi membebaskan semula Quds, beliau telah membenarkan yahudi kembali ke Palestine. Yahudi kembali ke Palestine bukanlah kerana cintakan tanah air nenek moyang mereka tetapi kerana mereka dizalimi disegenap negara yang mereka tinggal. Sejarah Andalus juga telah membuktikan bahawa Yahudi di  Andalus tertunggu kedatangan orang Islam supaya membebaskan Andalus dari cengkaman Khatolik kerana mereka dizalimi. Mereka telah pun merasai keadilan Islam. Tetapi setelah kejatuhan kerajaan Islam di Andalus, Khatolik Masihi kembali memerintah Andalus. Yahudi untuk kali keduanya bersama dengan umat Islam Andalus dizalimi oleh Katholik dengan peristiwa yang amat menyayat hati iaitu peristiwa "Mahakim Taftish". Ekoran daripada peristiwa itu kebanyakan mereka berhijrah ke Perancis, Holand, Itali, Mesir dan Cyprus. Penghijrahan ke Palestine adalah sebilangan kecil sahaja yang mana pada tahun 1880 M jumlah Yahudi di Palestine seramai 25 ribu orang dari jumlah keseluruhan penduduk Palestine 500 ribu orang.
Theodor dengan jelas menyatakan semasa persidangan tersebut bahawa negara Yahudi akan dapat ditubuhkan di bumi Palestine 50 tahun akan datang. Usaha dijalankan dengan berbagai cara agar impian mereka tercapai. Kejayaan mereka yang pertama ialah setelah berlaku peperangan dunia pertama iaitu dengan kejatuhan tanah Palestine ke tangan British. Peluang ini digunakan oleh British agar mereka diberi hak untuk memasuki Palestine. Usaha Yahudi ini telah mendapat sokongan dari kerajaan Britain yang terbukti dengan beberapa kenyataan sokongan yang telah dikeluarkan oleh Perdana Menteri Britain waktu itu. Kemudian disusuli pula dengan perjanjian Balfore pada November 1917 yang telah ditandatangani oleh negara-negara barat untuk memberi hak kepada Yahudi dari seluruh dunia menduduki Palestine. Penghijrahan Yahudi telah bertambah pada tahun 1948 kepada jumlah 650 ribu dari angka 24 ribu orang pada tahun 1882. 10.4% imigran Yahudi adalah dari Asia dan Afrika manakala 89.6% pula adalah dari Eropah dan Amarika.
Ekoran dari perjanjian ini Yahudi dapat bergerak lebih bebas di Palestine untuk mengukuhkan kedudukan mereka. Kawasan penempatan diluaskan serta tanah-tanah dibeli dari anak tempatan untuk tujuan pertanian dan penempatan. Setelah mereka merasakan kekuatan terjamin, tuntutan untuk mendapatkan hak kebebasan berpolitik telah diutarakan sebagai jalan ke arah penubuhan negara Yahudi.
Kedatangan imigran Yahudi amat tidak disenangi oleh umat Islam. Mufti Palestine almarhum Sheikh Husaini pernah mengeluarkan fatwa yang menyatakan bahawa penjualan tanah oleh umat Islam kepada Yahudi adalah ' Haram '.
Akhirnya pada 29 November 1948 Perhimpunan umum PBB telah meluluskan usul pembahagian Palestine kepada dua bahagian iaitu satu bahagian untuk umat Islam dan Kristian Arab dan satu bahagian lagi untuk Yahudi setelah Britain meninggalkan bumi Palestine dan menyerahkannya kepada PBB pada 15 Mei 1948.
S              emasa proses peralihan ini peperangan sengit tercetus antara Yahudi dan anak tempatan. Tetapi  kemenangan selalu memihak kepada Yahudi kerana mereka telah lama bersiap sedia dengan senjata dan peralatan perang dan lain-lain keperluan sebagai persediaan untuk menegakkan negara Yahudi di Palestine. Peristiwa Dir Yasin yang berlaku pada 9 April 1948 sewaktu Britain masih berada di Palestine amat menakutkan anak tempatan Palestine. Satu kumpulan militia Yahudi di bawah pimpinan Manahem Begin telah membunuh seramai 253 orang rakyat Palestine termasuk kanak-kanak wanita dan orang tua hampir sama dengan cara yang dilakukan oleh tentera Nazi terhadap Yahudi.
Tetapi Begin dilambangkan sebagai tokoh damai Timur Tengah bersama Sadat setelah menandatangani Perjanjian Damai Camp David pada tahun 1978.
Yahudi di Palestin pada tahun 1948 hanyalah 30% daripada penduduk keseluruhannya. Bilangan ini meningkat ekoran dari Perjanjian Balfore dan gerakan yang dilancarkan oleh pemuka Yahudi untuk mengumpul semua bangsa Yahudi di dunia ini sehingga Ben Gurion menghukum ‘ Kafir ’ jika Yahudi tidak mahu kembali ke Palestin.

J Yahudi bangsa Taurat???
Yahudi bukan sahaja ingan merampas Palestin dari umat Islam bahkan menjadikannya sebagai tapak untuk meluaskan  kawasan mereka di Timur Tengah yang bermula dari Nil hingga Furat. Tahun 1997 merupakan tahun impian Yahudi yang kian nyata dalam perkiraan mereka untuk membentuk negara Israel kubra. Berbagai perancangan telah dan sedang rancak direka agar tercapai matlamat yang dicita-citakan.
Antara yang paling jelas ialah Perang Teluk baru-baru ini. Kehadiran tentera US ke Teluk adalah babak pertama ke arah penubuhan Israel Kubra. Sebahagian besar tentera US berbangsa Yahudi. Setelah tamat Perang Teluk mereka telah menduduki kawasan Selatan Iraq yang merupakan sempadan Israel Kubra. Tentera US juga dikatakan telah meminta kebenaran dari pemerintah Saudi untuk menziarahi kawasan Khaibar.
Beberapa ucapan pemimpin Yahudi menyatakan bahawa Palestin adalah tanah mereka. Antaranya kata-kata Mohsi Dayan pada tahun 1967 “ Jika kita memiliki Taurat dan jika kita menyatakan bahawa kita adalah umat Taurat maka tidak dapat tidak kita mesti memiliki tanah Taurat, tanah Hakim,  tanah Hakham, tanah Jerussalem dan tempat-tempat lain”. Ucapan Begin pada tahun 1978 di Oslo, Norway menegaskan bahawa :  “Sesungguhnya kita telah dijanjikan dengan tanah-tanah ini maka ia adalah hak kita”. Sementara ucapan pemuka yang lain pula menyatakan bahawa bumi Palestin tidak harus wujud dua bangsa . Bangsa Arab mesti dikeluarkan dari bumi Palestin samada secara sukarela atau kita akan menghalau mereka secara kekerasan. Ben Ghoriun pula pernah menggariskan sempadan Israel pada tahun 1938 kononnya mengikut kitab Taurat katanya: “ Bumi Israel mesti meliputi lima kawasan iaitu : Selatan Lubnan, Selatan Syria yang dikenali dengan nama Timur Jordan, Palestin dan Sinai”. Katanya lagi: “Sinai adalah kawasan Empayar Daud dan Sulaiman”. Tetapi Ben Ghurion menegaskan di hadapan Knesst Israel pada tahun 1967 mendakwa bahawa tanah Yahudi ialah Furat hingga Nil. Kedutaan Yahudi di Mesir sekarang ini menunjukkan bahawa mereka telahpun bersedia untuk menjadikan Nil sebagai milik mereka. Mereka meletakkan kedutaan di sebelah Barat sungai Nil. Sedangkan kebanyakkan kedutaan negara-negera lain berada di sekitar bandar Tahrir dan sebelah Timur Nil.
Sementara Semenanjung Sinai pula walaupun Israel menyerahkannya kepada kerajaan Mesir setelah perjanjian Camp David tetapi Begin pernah menyatakan selepas perjanjian itu di tanda tangani bahawa penyerahan Sinai adalah untuk sementara waktu. Lagipun dalam perjanjian tersebut dalam beberapa fasal menyatakan Mesir tidak dibenarkan menyimpan alat senjata dan menubuhkan kem tentera yang tetap. Kerajaan Mesir hanya dibenarkan meletakkan tenteranya sebagai pengawal sempadan sahaja. Sedangkan Israel pula tidak dikenakan apa-apa syarat dalam kawasan mereka. Kebebasan ini telah menguntungkan Israel kerana dapat membina stesen nuklear berhampiran dengan sempadan Mesir  sebagaimana yang terdapat sekarang ini.
Perkembangan mutakhir ini, US memberi banyak kemudahan kepada Israel untuk mempertingkatkan kekuatan angkatan tentera tanpa mendapat bantahan dari mana-mana pihak sedangkan negara-negara Timur Tengah yang lain selalu mendapat ugutan dari US. Contoh terdekat ialah cubaan US untuk menyekat kapal Korea Utara yang membawa  bekalan peluru berpandu ke Syria dan Iran baru-baru ini. Walaupun di sana terdapat tanggapan para pemerhati yang menuduh Israel cuba menimbulkan desas-desus tentang isu tersebut untuk menyelamatkan negaranya dari kemarahan US kerana Israel telah menjual teknologi tentera US kepada China.  Tetapi ini bukanlah kali pertama Israel bertindak demikian, sebelum ini Israel pernah menjual teknologi tentera US kepada Afrika Selatan dan menjual senjata yang dibekalkan oleh US kepada lain-lain negara. Antara tujuan Yahudi bertindak demikian ialah uuntuk mendapatkan sumber kewangan bagi menampung seluruh keperluannya.
Beberapa kajian yang telah dilakukan oleh sarjana-sarjana barat menunjukkan bahawa Yahudi cuba menimbulkan rusuhan atau peperangan di dunia ketiga adalah bertujuan untuk menjadikan senjata sebagai barang perniagaan. Antara tujuan revolusi yang yang dilancarkan oleh Napolean Bonarpate ialah untuk menghancurkan sesebuah negera sehingga menjadi miskin. Keadaan ini akan memaksa negara tersebut untuk berusaha mendapatkan pinjaman dari negara-negar barat untuk membangunkan semula negaranya. Beberapa fasal dalam undang-undang bank dunia terpaksa diubah untuk menyenaraikan Kuwait dalam negara-negara yang dibenarakan berhutang sedangkan sebelum ini Kuwait dalam senarai negara-negara yang diwajibkan menyimpan duit di Bank Dunia tetapi tidak boleh berhutang.


9.1 Strategi Yahudi di Benua Afrika.
Kita tidak perlu meneliti lebih mendalam tentang strategi Israel di Barat untuk menubuhkan Israel Kubra kerana Barat merupakan tunggangan Yahudi dan pengasas negara Yahudi di Palestine. Namun apa yang menjadi tumpuan kita adalah strategi mereka di Benua Afrika., terutamanya perancangan untuk menguasai Laut Merah. Laut Merah merupakan laluan utama perhubungan di antara Timur dan Barat. Kedudukan Laut Merah yang berada di bawah penguasaan negara-negara Arab amat membimbangkan Yahudi. Untuk mengatasi masalah ini Yahudi cuba mengadakan hubungan baik dengan kerajaan Manjesto sebelum ia digulingkan. Bantuan senjata dibekalkan untuk mengekalkan kekuasaan Manjesto dari tentangan umat Islam Etophia. Lebih utama ialah menghapuskan gerakan mujahidin Islam Eritrea yang berjihad untuk membebaskan tanahair mereka dari cengkaman Manjesto. Pelabuhan di Eritrea merupakan laluan masuk ke Laut Merah. Kedudukannya hampir sama dengan Selat Hormuz di Teluk.
Sejarah peperangan dunia telah menunjukkan bahawa negara penjajah mengatur strategi yang begitu rapi untuk menguasai Laut Merah. Antaranya semasa perang Dunia Pertama dan kedua, Britain berusaha untuk menyatukan negara-negara Arab yang berkelahi sesama sendiri bertujuan agar  pemimpin negara-negara ini dapat membantu Britain dalam peperangan akan datang dan memberi kebenaran serta jaminan laluan tenteranya.
Yahudi juga ingin menjadikan Laut Merah sebagai senjata penting dalam berhadapan dengan Mesir kerana mereka merasakan Mesir adalah musuh utama. Ini berdasarkan kepada beberapa kenyataan pinmpinan Yahudi terhadap Mesir. Perjanjian damai antara Yahudi dan Mesir adalah berbentuk sementara sahaja. Yahudi juga berusaha untuk membentuk kerjasama dengan negara-negara Afrika yang lain mengikut kepentingan Yahudi seperti Kenya, Afrika Selatan dan lain-lain lagi.
Dasar utama yang menjadi nilaian Yahudi dalam merangka sebarang perancangan dengan negara-negara lain terutama negara-negara Arab, ialah ajaran agama mereka yang mendakwa mereka sebagai umat yang terpilih oleh Tuhan untuk menjadi tuan kepada alam ini, diikuti oleh faktor-faktor ekonomi, ketenteraan dan politik. Kesemuanya berkaitan antara satu sama lain dan ia bertujuan ke arah penubuhan Yahudi Kubra pada tahun 1997.
Dengan ini sebarang perancangan akan berkisar kepada dasar dan faktor tersebut untuk menjadikan Yahudi sebagai bangsa yang menguasai bidang-bidang tersebut di dunia keseluruhannya. Berkemungkinan Israel tidak memberi penumpuan yang lebih kepada negara-negara Afrika yang lain untuk perancangan jangka pendek kerana kebanyakkan negara Afrika tidak memberi faedah yang banyak kepadanya tetapi Yahudi tetap merangka perancangan jangka panjang untuk menguasai benua Afrika dengan mengadakan kerjasama melalui beberapa negara yang dianggap sebagai pintu masuk ke benua Afrika.
Perhatian ditumpukan kepada Timur Tengah kerana negar Timur Tengah merupakan penghalang utama penubuhan Yahudi Kubra. Di samping itu Yahudi terlalu mengharapkan kerjasama dengan negara Timur Tengah terutama negara-negara Teluk kerana mereka merupakan pengguna utama barang-barang siap . Tujuannya ialah untuk menjadikan Timur Tengah sebagai pasaran barang keluarannya sedangkan negara-negara Afrika adalah sebaliknya. Walaupun begitu Afrika dijadikan sebagai medan pertempuran kerana perniagaan senjata amat menguntungkan.

9. 2 Yahudi di Benua Asia.
Dua kementerian yang menjadi tumpuan utama Yahudi dalam pentadbiran US ialah Kementerian Luar dan Kementerian Pertahanan. Setiap perancangan dalam dua kementerian ini akan sentiasa menjaga kepentingan Yahudi. Sebahagian besar anggota tentera US dari peringkat bawahan hingga ke peringkat atasan adalah daripada bangsa Yahudi.
Asia adalah menjadi tumpuan Yahudi selepas Timur Tengah sejak kebelakangan ini. Perkembangan Agama Islam yang begitu berpengaruh di kalangan masyarakat Asia amat membimbangkan Yahudi di samping ingin menjadikan Asia sebagai sumber mencari rezeki. Perpindahan pasukan operasi lojistik Armada dari Teluk Subic ke Singapura perlu ditinjau objektifnya. Perang dingin adalah alasan US menempatkan tenteranya di Asia Pasifik tetapi setelah tamat perang dingin kenapakah US tidak mengundurkan tenteranya dari rantau ini bahkan merancang pula untuk menambahkan bilangannya.
Duta US ke Singapura menyifatkan kehadiran tentera US akan dapat meningkatkan ekonomi sesebuah negara. Alasan ini dapat ditolak awal-awal lagi kerana di Philipina berlaku sebaliknya. Alasan yang lain pula menyatakan bahawa  peritiwa Teluk akan berulang di rantau ini kerana kestabilan yang ada tidak menjamin keamanan seterusnya. Kehadiran US sebagai langkah berjaga-jaga untuk menjaga keamanan rantau ini. Berkemungkinaan Perang Teluk akan merebak ke rantau ini kerana akhir-akhir ini sering kedengaran pertelingkahan sempadan berlaku. Suasana ini akan digunakan oleh US untuk menghangatkan suasana agar ianya menjadi alasan kepada US untuk menduduki rantau ini sebagaimana yang berlaku di Teluk atau  juga pertelingkahan ini sengaja diwujudkan oleh US . Walaupun seribu alasan yang diberikan tetapi tujuan utama ialah untuk mengawasi pengaruh Islam yamg kian tersebar di rantau ini. Islam akan menghalang Yahudi dari menubuhkan Yahudi Kubra di bumi Islam. Di samping itu kedudukan ekonomi Asia Pasifik yang semakin meningkat amat menakutkan Yahudi dan Barat. Perangkaan menunjukkan bahawa tentera US berada di kebanyakkan negara Asia Pasifik seperti di Jepun, Korea Selatan, Kepulauan Hawai, Guam, Sinapura dan Australia.
Seharusnya perkembangan ini menjadikan umat Islam semakin berhati-hati dan bersiap sedia untuk menghadapi ancaman musuh yang kian mencabar. Sebarang kekuatan perlu diusahakan lebih-lebih lagi kekuatan kesatuan antara umat Islam untuk membentuk satu kekuatan yang unggul ketika menghadapi musuh dengan memaafkan sebarang khilaf yang berlaku. Cukuplah sejarah-sejarah lepas menjadi ukuran dan pedoman kerana sejarah membuktikan kekalahan dan kelemahan umat Islam adalah berpunca dari perteelingkahan sesama sendiri.

10. Kronologi Ringkas Sejarah Yahudi

1290 - Yahudi diusir dari Portugal.
1394 - Yahudi diusir oleh Perancis sebanyak dua kali.
1370 - Bangsa Yahudi diusir oleh Belgium.
1380 - Czekoslavakia bertindak menghalau Yahudi dari negara mereka , Itali.
1540 - Itali meneruskan penghambatan ke atas kaum Yahudi , kemudian mereka melarikan diri ke Jerman dan cuba menumpang di sana.
1540 - Yahudi diusir / dihalau dari Jerman sebanyak dua kali sehingga tercetusnya Perang Dunia Pertama.
1860 - Setiausaha Napolean iii, Laharane,orang yang mula-mula nampak betapa perlunya didirikan negara Yahudi di Palestin dan juga perlunya memecahkan Empayar Othmaniah.
( Peristiwa Penguasaan Yahudi ke atas Palestin )
1880 - 1917 - Meletakkan batu asas pembinan daulah oleh Hertzel.
1880 - Bermula gerakan penghijrahan serta mengorganisasikan Yahudi dan menempatkan Yahudi di Palestin.
1897 - Hertzel memulakan harakah Zionis dimana matlamatnya untuk mengusai Palestin    serta membina kembali Haikal Sulaiman.
1901 - Hertzel menghantar utusan kepada Sultan Abdul Hamid ii menawarkan kepada Sultan 50 juta paun dengan syarat memberi izin kepada mereka mendirikan negara Yahudi di Palestin.
- Utusan Hertzel ialah, Khakhom Kurah Afendi , yahudi dari Salanoka.
1905 - Yahudi  mula merancang untuk menawan dunia khasnya negara-negara Arab.
1909 - Matalamat mereka tercapai . Surat perletakkan jawatan ke atas Sultan Abdul Hamid ii, dibawa oleh tiga orang. ( 2 Turki , seorang Yahudi.)
1912 -  Mereka berjaya menghapuskan larangan ke Palestin.
1914 - Berjaya menarik balik sekatan pemilikkan tanah di Palestin.
1916- Pembahagian negara selepas perang dunia kedua. Iraq dan Jordan diletak di bawah Britain. Syria dan Lubnan di bawah Perancis.
1917 - Perjanjian Balfore berjaya dimeterai.
1917 - 1947 - Penyebaran gerakkan kaumiah di negara-negara Arab.
- Mengukuhkan kedudukkan Britain di Palestin , sebelum diserahkan kepada Yahudi.
1917 - Tentera Britain memasuki Quds diketuai oleh Jeneral Allanby.
Awal 1918 - Britain menguasai seluruh Palestin sebagi memenuhi perjanjian Balfor juga kesan perjanjian SALKS dan BIKO diantara Britain dan Perancis.
1920- Britain mencadangkan agar tanah Palestin dibahagi dua antara Yahudi dan Arab . Cadangan ini diiktiraf oleh Liga-Liga Bangsa-Bangsa Bersatu.
1922 - Liga antarabangsa mengeluarkan qarar meletakkan Palestin di bawah penguasaan                 Britain.
1924 - Khilafah Othmaniah berjaya mereka jatuhkan.
1947 -Britain menyerahkan masalah Palestin kepada PBB setelah "tugas" yang ditaklifkan selesai.
Nov,1947 - Mengeluarkan qarar pemecahan Palestin kepada dua :- Arab dan Yahudi.
1948 - Ketika PBB mengadakan perbincangan masalah Palestin, wakil Yahudi telah mengishtiharkan terdirinya negara Israel secara rasmi pada jam 10 p.m.
1948 - PBB mengeluarkan qarar gencatan senjata demi menyelamatkan Yahudi untuk tempoh sebulan.
- Di sini memberi peluang kepada Israel untuk melakukan perjanjian damai dengan negara-negara arab setelah ternyata kelemahan negara-negara arab.
Feb,1949 - Perjanjian dengan Mesir.
Mac,1949 - Perjanjian dengan Lubnan.
Apr,1949 - Perjanjian dengan Jordan.
Jul,1949 - Perjanjian dengan Syria.
1948 - Berjaya menguasai keseluruhan al-quds.
- Menguasai Palestin seluruhnya.
1948 - Keluasan Israel hanya 7993 batu per.
1963- Badan pejuang palestin (PLO) telah dibentuk.
1967 - Selepas perang keluasan Israel bertambah kepada 29000 batu per.Tentera Israel telah melancarkan serangan terhadap negara-negara Arab dan telah berjaya merampas Semenanjung Sinai,Tebing Barat, Jurussalam Timur dan Bukit Ghulam di Syria.

1967 - sekarang - ( Antara matlamat-matlamat yang digariskan dalam fatrah ini:- )
# Mengusai kawasan yang mereka sifatkan sebagai warisan datuk nenek mereka ( Israel Kubra )
# Menghapuskan al-aqsa dan qubbah sakhra untuk digantikan dengan Haikal Sulaiman.
Tindakkan yang telah mereka lancarkan untuk menghapuskannya:-
1948 - Memindahkan pusat pemerintahan mereka di quds.
1950 - Mengeluarkan undang-undang " amwal lil ghaibin " ( Qudama' ) tidak lagi punya hak.
1967- Menggabungkan Quds Timur yang berada di bawah jagaan Jordan ke dalam jajahannya.
Hujung 1967 - Melancarkan program al-Quds al-Kubra.
1969 - Usaha melenyapkan mercutanda Islam. Antaranya cubaan membakar dan menggali di bawahnya sedalam 40 kaki.
1973- Mesir dan Syria menawan balik dan berjaya menawan beberapa kawasan .
1977- Perjanjian Camp David berjaya ditandatangani antara Anuar Sadat dan Menahim Bighan , Sinai diserahkan kembali kepada Mesir.
1979 - Mahkamah mengeluarkan surat kebenaran kepada pihak tentera menggunakan kekerasan dan merampas tanah.
1979 - Knesst mengeluarkan qarar bahawa Quds Barat dan Timur akan disatukan menjadi pusat pemerintahan.
1984 - Sekumpulan Yahudi telah meletakkan bahan letupan seberat 120kg disamping         serangan terhadap orang yang sedang solat.
1986 - Bancian menunjukkan 35 mustautanat disekitar Quds.
1987- Gerakan Intifadhoh (HAMAS) dibentuk.
1993- Muktamar Salam ditandatangani bersetuju menyerahkan Giza dan Ariha serta membentuk kerajaan berasingan.
1995- Perjanjian Thoba ditandatangani, Nablous, Janin, Tolkrom, Kolkiliah dan Baitlahmun diserahkan (digabungkan dengan Ariha dan Giza).

10.1 Marhalah Srategi Peluasan Dalam Erti Kata Yang Lebih Luas

MARHALAH PERTAMA: 1948-1956 - Mengukuhkan asas negara.
- Melancarkan gencatan senjata terhadap negara-negara arab.
- Menjadi ahli PBB yang ke-59.
- Mendapat bantuan maddi daripada Barat. Khususnya US, Britain dan Perancis.
- Mewujudkan pintu masuk di Laut Merah ( Teluk Aqabah ) sebagai laluan untuk menguasai Afrika dan Asia.
- Berakhir dengan serangan ke atas Mesir pada 1956.

MARHALAH KEDUA: 1957 - 1967 - Memperolehi tempat di mata dunia.
- Mengadakan kerjasama ketenteraan dengan Eropah Barat setelah berlaku ketegangan dengan Block Timur.
- Lawatan Pope John Paul dan Ketua Katholik telah membantu.
- Mengishtiharkan mashru' salam sesama negara jiran walaupun ketika itu mereka sedang melancarkan perang air.
- Mengadakan hubungan diplomatik dengan negara dunia ke-3.
- Dengan kerjasama US dan USSR mereka sekali lagi melancarkan serangan pada 1967 dan berjaya menguasai Golan, Sinai dan tebing barat sungai Jordan.

MARHALAH KETIGA: 1967-1977- Cubaan Melaksanakan 'Teori Keselamatan Israel'.
- Teori tesebut bermaksud: Tafawwuq disudut persenjataan.

MARHALAH KEEMPAT: 1977-1948 - Menamatkan persengketaan arab dan Israel melalui meja rundingan.
- Mereka tidak nampak sebarang perdamaian kecuali jika memberi manfaat kepada mereka.
- Dalam masa yang sama Israel telah mengadakan perjanjian dengan US membenarkan mereka menghantar Palestin juga telah meneruskan usaha pembinaan mustautonat.
- 1981- Israel telah melancarkan serangan terhadap janakuasa nuklear Iraq dan menyerang Selatan Lubnan.

MARHALAH KELIMA: 1984 -1993 - Menggunakan kuasa geopolatika.
- Maksudnya ialah: Keupayaan harakah alamiah untuk menundukkan hakikat geografi bagi tujuan-tujuan politik dan strategi.

11 Peranan kuasa-kuasa besar
11.1 Kewujudan kuasa-kuasa besar dipandang dari sudut kepentingan kuasa-kuasa imperialis:-

1) Adalah untuk kesampaian maslahah mereka. Selepas perang dunia ke-dua kuasa tersebut merasakan bahawa arab sudah mula bergerak untuk mengusir keluar penjajah dan kekuatan yang dianggap menggugat kuasa mereka di Timur Tengah. Mereka juga bimbang cubaan Arab untuk membentuk wehdah. Jadi mereka rasa perlu ada Israel sebagai satu-satunya kuasa yang mampu untuk terus memelihara kepentingan mereka di kuasa tersebut.
Seperti :
-Serangan Israel ke atas Arab 1967 selain untuk menjayakan misi mereka ia juga bertujuan memenuhi maslahat imperialis yang ingin menghancurkan kekuatan tentera Arab yang boleh mengancam kedudukan mereka.
-Kewujudan Israel di Palastin adalah nafas kepada berterusnya imperialis justeru itu mereka merupakan pembantu dalam segala segi persenjataan ,ekonomi dan politik.
-Mereka akan menggunakan Israel untuk menangani arab juga untuk bedepan dengan mana-mana negara yang menentang imperialis.
-Israel kini menjadi pusat kepada penguasaan US ke atas Suez, mantiqah minyak dan kawasan timur Laut Mediteranan  setelah pusat mereka di Iran gagal (setelah kejatuhan shah) Peningkatan Israel di  sudut persenjataan telah menyebabkan negara-negara arab menjadi pembeli tetap senjata berat di samping peranan Israel sebagai pusat menguji senjata terbaru mereka.

11. 2 Stategi Perluasa Yang Dilaksanakan Oleh Yahudi
Hertzel selepas muktamar bal 1897 berkata “Seandainya aku ingin menyimpulkan perbincangan muktamar terebut dengan satu perkataan dan inilah yang sekali-kali aku tidak akan hebahkan akan aku katakan bahawa di Bal kami  telah mendapat sebuah negara untuk Yahudi. Andainya aku hebahkan ketika itu nescaya  semua orang akan memperkecil-kecilkanaku. Mungkin dalam tempuh lima tahun ….akan tetapi akan tetap menjadi kenyataan dalam tempoh  50 tahun dari sekarang kerana itu Yahudi telah benar-benar menjiwai kehendak untuk mendirikan daulah”  .
Petikan daripada David Trash pada  22/10/1899 didalam suratnya kepada Hertzel jelas menampakkan bagaimana siasah luar yang diamalkan oleh Israel, katanya “Aku ingin mengingatkan anda agar sentiasa merujuk dari masa kesemasa projek Israel Kubra, Palestin Kubra dan kawasan berhampiran sebelum terlambat. Jika tidak, pasti kamu tidak akan berupaya untuk menyambut kedatangan 10 juta yahudi dengan kawasan seluas 25 ribu km.
Penggabungan Yahudi bukanlah berasaskan sebagai sebuh agama akan tetapi adalah sebagai sebuah ummat dan daulah serta mengganggap bahawa Yahudi di seluruh dunia adalah dibawah jagaan umat tersebut. Justeru itu perjuangan untuk menarik mereka kepada daulah tersebut serta menyediakan mereka untuk mengharungi perang perluasan yang berterusan adalah perlu demi untuk menguasi alam. Berdasarkan asas inilah terbentuknya mantik perluasan mereka .
Mosyi Dayan pernah berkata : “Kita memiliki Taurat dan seandainya kita mengganggap sebagai kuasa taurat maka kita mesti memiliki bumi taurat iaitu bumi datuk nenek” .
Berdasarkan asas inilah, Israel sehingga kini tidak mempunyai sempadan yang tetap kerana sempadannya yang bersifat “anjal”(10).
Apa yang dilakukan oleh Israel itu samalah dengan apa yang telah dilakukan oleh US sebagaimana yang telah dinyatakan oleh Ben Gorian: “Sempadan US terus bergerak sehinggalah pengistiharan “penutupan hudud” iaitu setelah US berjaya mengusir keluar Red Indian serta menguasai tanah-tanah mereka. Kita hendaklah mendirikan sebuah  negara yang terbentuk dinamik menuju ke arah perluasan”.
Goldmier pernah ditanya: “Apakah kawasan yang anda anggap sebagai penting denmi keamanan kamu? Beliau menjawab: “Sekiranya anda memaksa kami untuk melukiskannya maka kami tidak akan melakukannya dan kami hanya akan melakukan apabila ia telah benar-benar tertahkik dan seperkara yang menjadi sissah Israel ialah sempadan kami tahun 1967 tidak akan dikembalikan di perjanjian damai.
Strategi mereka sesuai dengan mabda’ yang mereka pegang iaitu matlamat menghalalkan cara disamping fahaman perkauman dan bumi yang dijanjikan . Ini terbukti dengan taktik  mereka merampas, mengusir, membunuh dan bermacam-macam wasilah lain.Yang agak kurang diambil tahu ialah siasah mereka untuk memecahkan negara-negara arab kepada wilyah –wilayah kecil.
Urid Banion, penasihat keselamatan luar ketika Begin menyatakan bahawa pemecahan negara–negara arab mengikut agama dan etnit adalah satu-satunya cara untuk menghadapi ancaman arab. Beliau berkata “Peranan Perancis dan Britain yang melukiskan sempadan negara-negara arab pada tahun 20 an adalah tidak adil dimana mereka tidak mengambil  kira keinginan penduduk sedangkan penduduk disitu adalah terdiri daripada agama dan etnik yang berbeza. Di hati ini di hadapan kita peluang yang cukup baik untuk mengubah keadaan dengan benar-benar terperinci …nescaya tidak kita akan kekal lagi sebagai sebuah negara lagi.

Strategi perluasan mereka dalam ertikata yang lebih meluas yang  mencakupi politik, eknomi dan ketenteraan akan lebih jelas dengan kita melihat marhalah strategi mereka yang dibahagikan scara ringkasnya  kepada dua:-
1) Sebelum  perang dunia kedua, di mana mereka mara dengan menggunakan kuasa imperialis sebagai kuda tunggangg selari dengan perancangan Hertzel  “ kami di Rusia akan menjadi benteng kepada Barat ”.
Selepas Perang Dunia kedua, Israel mara sebagai alat kepada kuasa imperialis yang cukup  berkesan. Terbukti ia menjadi alat kepada US bukan sekadar pengawal kepada Suez bahkan keseluruhan Teluk.

11. 3 Marhalah strategi mereka secara lebih detail boleh dibahagikan kepada lima:-

PERTAMA : marhalah pengukuhan asas negara1948-1956
-Melancarkan perang terhadap negara-negara arab seawal pengistiharan negara pada 1948 sehingga berjaya memaksa mereka tunduk menerima genjatan senjata dan berjaya menguasai 77% daripada buli Palastin.
-Menjadi ahli PBB yang ke 59
-Mendapatkan bantuan maddi daripada barat khususnya US. Mereka juga berjaya memperolehi jaminan keselamatan daripada Us ,Britain dan Perancis berikutan tindakan negara
-Negara arab cuba membentuk kerjasama tentera dan ekonomi pada April 1950. Barat telah mengekalkan persenjataan kepada Israel dan dalam masa yang sama telah mengenakan sekatan senjata keatas arab.
-Mewujudkan pintu masuk di laut merah (Teluk Aqabah) sebagai laluan untuk menguasai Afika dan asia. Mereka nampak antara wasilah untuk menjayakan perancangan ekonomi, politik dan ketenteraan adalah dengan mewujudkan hubungan dengan sekitar arab.
-marhalah ini berakhir dengan serangan ke atas Mesir pada tahun 1956 setelah Mesir cuba untuk menghad milikkan Suez. Pemimpin yahudi nampak ini satu peluang untuk meluaskan jajahan, berjaya membuat pakatan dengan Britain (memang mempunyai kepentingan terhadap suez) dan Perancis (menghapuskan Mesir dalam perang di Algeria). Akhirnya soviet  dan Us berjaya menghentikannya dan mengenepikan langsung Britain dan Perancis daripada Timur Tengah. Hasilnya Israel berjaya memperolehi janakuasa nuklear di Dimonat dari Perancis disamping US telah mula nampak keberkesanan peranan Israel demi menjayakan kehendak mereka. Ini membuka peluang untuk mereka menyusup masuk ke dalam pentadbiran US.

KEDUA: marhalah mempunyai tempat di mata  dunia (1957 –1967)
Faktor politik dunia pada masa ini banyak membantu mereka, politik yamg berkecamuk di Eropah, perang dingin antara US dan USSR, arab sibuk dengan sira’ sesama mereka disamping ideologi kaumiah ala sosialis.
-Mereka menumpukan keatas US, kewangan, media hingga berjaya mengumpul penyokong dalam KONGRES, menubuhkan LOBI YAHUDI.
-Mengadakan kerjasama ketenteraan dengan Eropah Barat setelah belaku ketegangan dengan blok timur.
-Lawatan Pope John Paul & ketua Katholik telah membantu pengiktirafan daulah .
-Melaksanakan dasarnya yang bertentangan LEVI ASHKOL1965, mengistiharkan Masru’al-Salam sesama negara jiran walaupun ketika itu mereka sedang melancarkan  “perang air”.
-Mengadakan hubungan diplomatik dengan negara dunia ketiga : tumpuan kepada Afrika kerana kedudukannya yang strategik kepada  keamanan setempat juga kebanyakan negara tersebut baru merdeka, ini beri peluang wujudkan kejasama ekonomi dll disamping untuk mendapat sokongan politik antarabangsa. Berjaya mewujudkan dengan 34 buah negara . Ini telah berjaya memecahkan “uzlah antarabangsa”
-Keadaan politik dalaman arab yang kucar kacir di samping matlamat untuk menyelesaikan pengganguran. Dengan kerjasama Us & USSR mereka sekali lagi melancarkan serangan pada 1967 dan berjaya menguasai Golan, Sinai dan Tebing Barat Sungai Jordan.

KETIGA : marhalah cubaan melaksanakan “teori keselamatan Israel”(1967-1977)
Teori tersebut bermakna tafawwuk di sudut persenjataan sekalipun mereka menerima qarar 242 iaitu penyerahan semula Sinai.
-Awal 70 an melaksanakan program persenjataan untuk kegunaan sendiri dan penjualan terlaksana melalui kegiatan pencurian maklumat mengenai senjata terkini dan membawa masuk bahan nuklear.
-Terlaksana dengan terbinanya garisan pertahanan di Tebing Timur Suez “Khat Berlif” dan juga parit yang dalam bagi menghalang kemaraan kereta kebal di Golan.
-Menggiatkan usaha pentahwidan di kawasan yang diduduki serta melaksanakannya di Al –Quds untuk menjadikannya ibu kota Israel.
-Setelah Khat Berlif berjaya dimusnahkan ketika perang 1973  yang terhenti kerana qarar PBB juga kejayaan Henri Kissingger dalam jaulahnya terhadap kedua pihak sekali lagi mereka cuba melaksanakan teori tersebut  dengan dua langkah:-
* Pertamanya dengan mewujudkan  “lingkungan hitam” yang bertujuan menggabungkan selatan Lubnan dan sebahagian Syria ke dalamnya serta membina kembali garisan pertahanan di kawasan tanah  pamah Jordan.
* Keduanya: melancarkan serangan seperi yang yang pernah dilancarkan pada tahun 1967. Siasah tersebut berubah setelah Menehiem Begin memerintah.

KEEMPAT: Marhalah menamatkan persengketaan arab dan Israel melalui meja rundingan (1977-1984)
-Mereka tidak nampak sebarang perdamaian melainkan jika memberi manfaat kepada mereka
-Fatrah tersebut merupakan persiapan Zionis kepada bermulanya nufuz mereka  terhadap pentadbiran US, Henry Kissenger telah berjaya meletakkan individu Yahudi di dalam pentadbiran Jimmy Carter, bermula dengan menteri pertahanannya, menteri ekonomi dll.
-Fatrah tersebut juga menyaksikan pemimpin Israel telah menggunakan siasah melalui meja perundingan akan tetapi mereka tidak nampak pertentangan antara mantiq salam dan menggunakan kekerasan.Walau bagaimanapun mereka telah berjaya mengadakan  perjanjian damai dengan  Mesir 1979.
Dalam masa yang sama Israel telah mengadakan perjanjian dengan US membenarkan mereka menghentam Palastin . Juga telah meneruskan usaha pembinaan mustautonat dalam masa tersebut juga Israel telah melancarkan serangan terhadap janakuasa nuklear Iraq (1981) dan menyerang selatan Lubnan pada tahun yang sama. Usahanya sekadar menyatakan bantahannya yang kemudiannya telah di tarik balik.

KELIMA: Marhalah menggunakan kuasa geo-polita (1984-1993).
Maksudnya ialah keupayaan harakah alamiah untuk menundukkan hakikat geografi bagi tujuan-tujuan politik dan strategi.
Harakah Yahudi Antarabangsa berjaya memperolehi keupayaan tersebut bermula ketika naiknya Reagan ( 1980 ) di mana mereka telah berjaya menggunakan seluruh keupayaan US dan pentadbiran  untuk meralisasikan AMN ISRAEL. Ini berikutan mabda’ yang dipegang oleh Reagan terhadap masalah Timur Tengah ialah tidak mengenakan tekanan ke atas Israel serta menjadikan isu Palestin sebagai yang utama.
Kejatuhan komunis dalam fatrah tersebut sangat menguntungkan mereka kerana terdapat 3.5 juta Yahudi yang merupakan aset kepada mereka. Pintu penghijrahan terbuka semenjak Gorbachove mengishtiharkan Prestroika.
Ketua wakalah Yahudi Samha Danitz berkata: Untuk untuk fatrah 1991-1995 kami akan membawa masuk 1 juta Yahud, 112 ribu jurutera,12 ribu saintis 2 ribu doktor dan 170 ribu graduate yang merupakan 15% masyarakat Israel.
Peranan di Eropah Timur, turut terlibat dalam mencetuskan huru-hara, di Romania telah naik Peter Roman (Yahudi ) dan beliau telah memberi jalan penghijrahan 15 ribu dengan wang sebanyak 60 juta ,di Poland naik Hana Shusoka (Yahudi )…..
Peranan terhadap kuasa-kuasa besar Asia antaranya China. Berjaya menghapuskan dasar tertutup dengan US sejak 1984. Matlamat utama ialah penjualan teknologi, politik dan sekurang-kurangnya hasil vetonya di PBB dan jaminan tidak menjual senjata kepada Dual Islam.
Kepada negara-negara EEC, Israel berjaya mendapatkan sokongan usaha penghijrahan , seperti Perancis mengumumkan akan menjadi orang tengah dalam usaha memindahkan Yahudi di negara-negara Arab di samping menjanjikan setengah billion untuk tujuan pembinaan mustautonat.
Israel dalam menjayakan rancangan mereka itu mereka telah menggunakan cara yang kotor antaranya keterlibatan dengan Mafia Amerika Latin (pengedaran dadah). Israel juga berjaya menundukkan pentadbiran US secara jelas bermula dari Jimmy Carten hinggalah Bill Clinton.

12 Muktamar Salam:
Muktamar Salam merupakan penghinaan yang besar kepada umat Islam kerena mereka mengetahui  siapakah penganjurnya dan untuk kepentingan siapa .

12.1 Yahudi sebagai kuasa terkuat.
Muktamar Salam telah diadakan selepas kekalahan Iraq tidak selepasnya kerana  mereka tahu, sekiranya Muktamar Salam diadakan sebelum Iraq dilumpuhkan, sudah tentu perdamaian yang dicitakan-citakan tidak akan tercapai kerana Iraq merupakan antara negara-negara Arab yang mempunyai kekuatan dan mampu menggugatkan pengaruh US di Timur Tengah. Ditambah lagi dengan hubungan yang buruk antara Iraq-US. Lebih-lebih lagi hubungan diplomatik antara kedua-duanya tidak wujud. Oleh itu peluang untuk melumpuhkan Iraq sememangnya ditunggu-tunggu oleh US dan Israel. Sebab itulah Iraq dibelasah habis-habisan sehingga stesen-stesen nuklear Iraq akan dimusnahkan walaupun Iraq tidak mengeluarkan senjata-senjata nuklear. Mereka berpendapat, semua kuasa yang tidak tunduk kepada mereka mestilah dilemahkan dan Israel mestilah dibekalkan    dangan segala bentuk senjata termoden supaya semua negara-negara Arab tunduk kepada Israel dalam menghadapi apa jua bentuk krisis yang timbul. Kini Israel mempunyai 300 jenis senjata nukler yang mampu memusnahkan dunia pada bila -bila masa sahaja .
Untuk tujuan tersebut US telah mencadangkan kepada Israel supaya menganggotai pertubuhan negara-negara pengawas peluru berpandu bertujuan menghalang negara –negara Arab dari membeli peluru-peluru berpandu jarak sederhana dan jauh. Dengan ini, Israel  merupakan satu-satunya negara dirantau ini yang memiliki peluru berpandu jarak jauh . Pada tahun 1989, akhbar an-Nur dan as-Sha'ab telah melaporkan bahawa Israel telah menghalakan peluru berpandu jarak jauh ke beberapa buah bandar besar negara-negara Arab termasuk Kaherah, Riyardh, Mekah, Madinah, Baghdad, dan sebagainya. US pula telah mengetuai lima negara besar pengeluar senjata dan telah membuat beberapa ketetapan khusus mengenai penjualan senjata ke Timur Tengah. Ini bermakna, setiap senjata yang akan dijual ke negara-negara Arab mestilah dikenal pasti terlebih dahulu supaya tidak menggugat kekuatan persenjataan Israel.

12.2 Matlamat Muktamar Salam
Muktamar Salam bukanlah idea baru bagi Amerika Syarikat dan sekutu-sekutunya. Malah ia merupakan diantara beberapa peringkat perencanaan terakhir untuk mencapai matlamat terbesar mereka iaitu pembentukkan ' Israel Kubra '. Ini disebabkan negara-negara Arab tidak mengiktiraf kewujudan negara Israel kecuali Mesir setelah berlakunya perjanjian Camp David. Mesir merupakan negara Arab pertama memasuki perangkap yang dipasang oleh Yahudi. Pada masa itu semua negara-negara Arab menentang Camp David dan bersepakat memulau kerajaan Mesir di bawah pimpinan Anwar Sadat. Mesir juga telah bertindak mengiktiraf kedaulatan kerajaan Israel di bumi Palestin bahkan terus mengadakan hubungan diplomatik, ekonomi, pertanian dan sebagainya.Negara-negara Arab yang lain terus memulau Mesir dan Israel.
Untuk memerangkap negara-negara Arab yang lain, Amerika Syarikat sebagai ' kuasa terkuat dunia' telah mengadakan hubungan baik dan akrab dengan Mesir di atas tujuan menarik perhatian negara-negara tersebut. Banyak bantuan telah diberikan terutama dari sudut ketenteraaan dan industri sahaja. Di  sudut ini beberapa industri senjata ringan dan berat seperti memasang kereta-kereta kebal model lama buatan US, jet-jet pejuang model lama telah dipindahkan dari Amerika Syarikat ke Mesir. Semua ini bertujuan untuk membayangkan kepada negara-negara Arab bahawa Mesir merupakan negara yang terkuat di rantau ini dan mampu mengancam keamanan negara-negara Arab. Pelaburan dari US dan Perancis datang melimpah-limpah ke Mesir. Seperti yang dijangkakan, tidak berapa lama selepas Camp David, hubungan diplomatik antara Mesir dan negara-negara Arab dipulihkan semula. Akhirnya US berjaya menjadikan Presiden Mesir sebagai bonekanya untuk memujuk negara-negara Arab supaya tunduk kepadanya. Dalam masa yang sama, Amerika dan sekutunya-sekutunya berusaha untuk jadikan negara-negara Arab sebagai teman rapat mereka. Mereka membenarkan negara-negara Arab melabur dan menyimpan wang sebebas-bebasnya, sehinggga sejumlah $1000 bilian terkumpul di Eropah. Melalui usaha seperti ini, negara-negara Arab berjaya dipalingklan ke barat. Oleh sebab itu, apabila Muktamar Salam diiklankan , mereka semua bersetuju tanpa bantahan terutamanya Mesir. Mesir merupakan negara terkuat menyokong Muktamar Salam dan menyeru negara-negara Arab supaya menyertainya.
Jelaslah di sini bahawa Muktamar Salam merupakan langkah-langkah akhir Yahudi untuk mengumpul dan memaksa negara-negara Arab supaya mengiktiraf kewujudan negara Israel dan bukan bertujuan untuk mengembalikan hak orang-orang Palestin yang dirampas. Ini disebabkan hubungan secara langsung dengan Israel akan diwujudkan selepas muktamar ini, di mana kedutaan Israel akan di tempatkan di negara-negara maraka . Sebelum ini, Israel telah meminta supaya negara-negara maju menjadikan adanya hubungan dagangan,  pertanian dan sebagainya sebagai syarat untuk menghulurkan bantuan kepada negara yang berjiran dengan nya. Sebenarnya, langkah-langkah ini bertujuan memudahkan Yahudi mengkaji secara lebih mendalam kedudukan negara-negara Arab untuk membentuk Israel Kubra.

13. PENGUMPULAN SENJATA DI TELUK

Semasa semua pihak sibuk membincangkan isu Muktamar Salam, US dan sekutunya (Perancis dan England) telah memeterikan penjanjian pertahanan dengan negara-negara Teluk didahului oleh Kuwait dan kemudiannya diikuti oleh Kerajaan Emerite dan Bahrain. Mereka bersetuju untuk menanggung segala perbelanjaan yang berkaitan dengan perjanjian tersebut. Senjata-senjata yang dibawa oleh US dan sekutu-sekutunya ketika perang teluk masih kekal di sana kerana yang pulang hanyalah tentera-tenteranya sahaja. Ini disebabkan negara-negara Arab yang terlibat dalam perang teluk telah membayar harga senjata tersebut. Melalui perjanjian baru ini jumlah senjata akan bertambah sedangkan US dan sekutunya mengakui bahawa  kekuatan tentera Iraq telah lumpuh dan tidak berupaya untuk mengancam negara-negara jirannya. Dengan ini sudah pasti negara –negara arab akan menjadi mangsa kelalaian merea sendiri.
Mereka tahu selepas Muktamar salam nanti, orang Palestin tidak akan mendapat kembali hak-hak mereka yang telah dirampas oleh Yahudi kerana berapa banyak ketetapan demi ketetapan, seruan demi seruan, laungan demi laungan yang menyeru supaya Israel keluar dari bumi Palestin tidak dipatuhi oleh Israel . Semua pihak mengetahui Israel tidak sekali-kali akan keluar dari tanah yang dirampas. Tidak ada bangsa yang paling durjana kecuali bangsa ini. Al-Quran, As-Sunnah dan sejarah telah membuktikan hakikat ini. Kenapa Israel tidak akan sekali-kali keluar dari tanah yang dicerobohinya, persoalan ini kembali kepada hubungan rapatnya dengan US selaku perlindungan terbesarnya. Sebelum ini telah menghantar surat-surat jaminan keamanan kepada negara-negara yang terlibat dengan muktamar tersebut. Sebahagian besar dari janji US kepada Israel berbeza dengan janji-janji yang diberikan untuk negara-negara Arab khususnya rakyat Palestin.

L Di antara janji-janji US kepada rakyat Palestin:
Israel akan berundur dari tanah-tanah yang dirampas sejak 1967. Dalam surat jaminan US kepada Israel hal ini tidak disentuh langsung bahkan US memberi kebebasan kepada Israel untuk menafsirkan dua ketetapan yang meminta Israel menyerahkan bumi Palestin yang dirampas kepada rakyat Palestin. Sebelum ini, PM Israel Ithzak Syamir telah menyatakan “ Sekiranya di dalam muktamar nanti dibincangkan masalah penyerahan tanah kepada rakyat Palestin ianya bulan perdamaian tetapi pengistiharan perang”. Israel juga sedang rancak membina rumah-rumah untuk penempatan di kawasan yang dirampas dan berjanji akan meneruskannya biarpun menghadapi berbagai-bagai rintangan. Sebelum ini US telah membekukan permintaan Israel sebanyak 10 bilion dolar untuk tujuan tersebut selama 120 hari iaitu sehingga selesai Muktamar Salam yang akan diadakan nanti. Ini bererti US bersetuju untuk membina penempatan baru, jika tidak, bantuan khusus tersebut tidak akan ditangguhkan bahkan akan dihentikan. Di antara sebab terbesar mengapa Israel tidak akan sekali-kali menyerahkan bumi Palestin yang dirampas khususnya Tebing Barat dan Samenanjung Gaza ialah kerana kedua-dua tempat tersebut menjadi punca air kepada Israel. Israel sebenarnya menghadapi masalah air sejak dahulu lagi, sekarang ini masalah kekurangan air semakin meruncing. Ini terbukti apabila Israel mencuri air dari tanah-tanah Palestin. Oleh itu penyerahan bumi Palestin kepada Arab sebenarnya merupakan tindakan “membunuh diri.” Kita melihat bagaimana Ithzak Shamir mensyaratkan supaya masalah penyerahan tanah kepada Palestin tidak akan dibincangkan di muktamar itu kerana Yahudi takut sempadannya akan kembali menjadi kecil seperti sebelum peperangan 1967 dahulu. Kerana itu juga kita melihat bagaimana Ariel Sharon mengugut sekiranya perkara itu dibincangkan, pihak Yahudi akan keluar meninggalkan muktamar.
Perwakilan Palestin yang pergi  ke US baru-baru ini telah berbincang dengan menteri luarnya berkenaan masalah Palestin di mana mereka telah meminta supaya Quds Timur (Jurusalem) mesti diserahkan kepada rakyat Palestin secara mutlak. Jaminan US untuk melaksanakan tuntutan ini bagaimanapun bertentangan dengan beberapa perkara lain seperti surat jaminan US kepada Israel di mana hal ini tidak disentuh langsung dan telah diketahui umum bahawa Yahudi telah mengistiharkan Quds sebagai ibukota Israel. US pula merupakan negara pertama mengiktiraf apa yang dilakukan oleh Yahudi. Quds bagi Yahudi merupakan negara yang mesti dipertahankan kerana di sana akan didirikan “Haikal Sulaiman”selepas Masjidul Aqsa diruntuhkan. Kejayaan mereka di muktamar yang berpuaka ini akan menyelesaikan banyak rintangan dan masalah terutama apabila mereka mendapat pengiktirafan mutlak dari negara Arab sebagai  sebuah negara yang bebas dan merdeka. Di saat itu mereka boleh melakukan apa sahaja di Palestin tanpa ada siapa yang boleh menghalang dan mempertikaikannya.
Perwakilan Palestin juga meminta supaya US mengiktiraf pembentukan negara Palestin yang bebas. Cita-cita untuk pembentukan negara yang bebas seperti ini adalah disangsikan kejayaannya bila melihat siasah ‘talam dua muka’ yang dilakukan oleh US semasa memberi jaminan kepada Israel bahawa US tidak menyokong pembentukan sebuah negara Palestin yang bebas. Sebelum ini pihak Yahudi telah menyatakan harapan mereka agar rakyat Palestin sanggup hidup di bawah satu pemerintahan selepas muktamar ini. Yahudi sendiri tidak mengiktiraf samasekali PLO dan lain-lain gerakan yang ingin mewakili rakyat Palestin. Pemerhatian kita kepada banyak perkara membayangkan bahawa rakyat Palestin akan terus menderita selepas muktamar ini. Shamir ketika membuat komentar kepada muktamar ini berkata bahawa di dalam ketetapan PBB No:242 tidak dijelaskan bahawa Israel mestilah menyerahkan tanah yang diambilnya dari Palestin. Ini menjadi bukti kepada mereka bahawa rakyat Palestin tidak mempunyai hak otonomi untuk membentuk sebuah negara yang merdeka.Israel sebenarnya sangat berhajat untuk mengadakan hubungan diplomatik dengan negara-negara Arab dan ianya berhasil setelah perjanjian Camp David dimeterikan tetapi hanya dengan Mesir. Hari ini Yahudi boleh masuk ke Mesir. Kalaulah tidak kerana Perang Teluk, barangkali negara-negara Arab tidak sebegitu hina melutut kaku di hadapan US. Peluang ini digunakan oleh US untuk memenuhi cita-cita anak kesayangan Yahudi. Tiada sebuah negara Arab pun yang lantang menentang muktamar ini kerana rasa terhutang budi yang sangat mendalam kepada US yang menyelamatkan mereka dari kehancuran. Iraq yang sudah jatuh tersembam tidak lagi dibimbangi maka idea Muktamar Salam ini pun digembar-gemburkan.
Muktamar ini seperti yang dijelaskan oleh US bukanlah satu kuasa yang boleh memaksa pendapat mana-mana pihak kepada pihak yang lain. Secara logik dan matang, tentunya muktamar ini lebih memberi peluang untuk kebaikan Israel. Israel yang terkenal dengan kekerasan dan hati batunya tidak semudah yang semudah yang disangka untuk diajak berbincang sekiranya ia tidak memberi apa-apa keuntungan kepada siasah. Tidak ada pihak yang boleh memaksa pendapat dan cadangan mereka diterima. Sekiranya kedua-dua pihak berkeras, kemanakah sokongan secara tidak langsung akan diberikan oleh US dan Soviet? Malah tidak mustahil jika ada dikalangan negara Arab yang terlibat dengan muktamar ini akan menyokong Israel secara sedar atau tidak sedar,
Terdapat berbagai bentuk jaminan yang diberikan oleh US kepada Israel seperti jaminan keamanan Israel selepas muktamar, usaha-usaha perdamaian negara-negara Arab dan pengiktirafan Golan sebagai tempat penting untuk strategi keselamatan Israel sebenarnya menjelaskan bahawa muktamar ini adalah menyebelahi kepentingan Israel. Ia juga menjelaskan bahawa muktamar ini adalah menyebelahi kepentingan Israel. Iajuga menjelaskan kepada kita bahawa kelemahan pemimpin-pemimpin dunia Arab telah menjerut leher seluruh umat Arab dan Islam .
Menjadi satu pegangan yang penting kepada kita bahawa sebenarnya diplomasi atau meja perundingan bukanlah jalan penyelesaian kepada sebarang krisis dengan Yahudi. Kita akan terus “berkrisis” dengan Yahudi sekalipun apa yang dikatakan Muktamar Salam mencapai kata sepakat. Muktmar Salam ini bukanlah menjanjikan keamanan dan senang-lenang dengan tidur “terbongkang” kepada umat Arab dan Islam. Sebenarnya kita akan memasuki medan pertembungan yang lebih sengit bersama seribu kedahsyatan berhadapan dengan Yahudi yang telah lama bersiap sedia. Melenyapkan dan melupai kejahatan Yahudi dalam kehidupan seharian samalah seperti kita melupai permasalahan asasi umat Islam hari ini!!.


13.  Penentangan Muslimin Terhadap Rancangan Jahat Musuh
Penentangan bermula setelah arab merasakan bahawa mereka tertipu dengan janji Britain untuk memberikan mereka kemerdekaan berikutan terbongkarnya perjanjian sulit antara Britain, Perancis dan Rusia untuk membahagikan negara-negara arab setelah berakhirnya perang dunia 1. Berlaku pertentangan diantara janji Britain kepada Syarif Hussain untuk memberi kemerdekaan dengan perjanjian mereka dengan Yahudi ( Bolfor ) untuk mendirikan negara Yahudi.
Bentuk pernentangan ada kaitannya denngan perkembangan yang berlaku hasil daripada perjanjian Bolfore di mana antara kandungan utamanya ialah pembinaan daulah Yahudi serta menafikan hak arab yang ketika itu mewakili 923 penduduk. Antara gerakan tersebut ialah:
- Gerakkan Peladang; dicetuskan oleh para peladang yang tidak puashati dengan siasah Britain yang memberi laluan kepada penghijrahan Yahudi ( 11 ) serta "wakalah al-yahudiah " untuk menguasai tanah bermula dengan keluasan seluas 690 km pada 1920 menjadi 1200 km. Tanah-tanah yang dibeli diletakkan di bawah pemilikkan khas iaitu ( tidak boleh diusahakan dan untuk bangsa Yahudi sahaja ) . Dan 98% daripada jumlah tersebut adalah dimiliki oleh Yahudi yag menetap di luar Palestin. Larangan bekerja ke atas bukan Yahudi dikeluarkan. Arab terusir daripada tanah mereka hingga terpaksa berhijrah ke bandar malah ada yang terus hilang pekerjaan.
Bermula daripada tahun 1918-1929 berlaku pertentangan. Antaranya ialah yang berlaku pada bulan Mei, 1920 seramai 3000 arab telah menyerang penempatan Yahudi berhampiran Yafa. Serangan tersebut telah berjaya dipatahkan oleh Britain yang menggunakan kereta kebal. 108 mati dan 75 cedera ( arab ) dan 48 mati 146 cedera (Yahudi ).
Diantara tahun 1923 - 1928 berlaku ‘THAURAH BURA‎K’ yang berpunca apabila Yahudi menuntut supaya diserahkan Hait Mabka kepada mereka. Di antara tokoh yang menonjol ialah Haji Amin al-Husaini (pengasas jamiah Palestin al-Arabiah ).      
-Gerakan yang bersifat jamahir ; penentangan berikutan pertambahan Yahudi sehingga 3 kali ganda khususnya yang lari daripada kekejaman Hitler. Penghijrahan tersebut telah mengubah stuktur sosial Palestin dimana Muhajirin tersebut di kalangan mereka yang berharta(12)

Motif penghijrahan ini ialah perpindahan modal , kepakaran serta status mereka . Serta merta terbentuk syarikat kewangan serta permodalan milik mereka di Palestin. "Hestrodouk" dasar yang diamalkan oleh Yahudi untuk menghalang keterlibatan bukan Yahudi dalam sektor perindustrian  sama seperti dasar yang dilaksanakan di sektor pertanian.
Gerakan yang terkenal dalam fatrah ini ialah yang dipimpin oleh Izzuddin al Qassam. Ciri-cirinya bersifat jamahir (mengumpulkan anasir yang kebanyakan adalah terdiri daripada mangsa dasar "hestrodouk"). Gerakan bersenjata dan di atas nama jihad islami. Bermatlamatkan bebaskan Palestin daripada kekuasaan Britain dan mengelakkan penyerahan Palestin kepada Yahudi. Berjaya mentajnidkan seramai 200 orang , disamping 800 yang lain terlibat di dalam tanzimnya. Beliau berjaya menarik sokongan terutamanya di kampung-kampung. Akhirnya pada19-11-1935, beliau terbunuh bersama 25 orang pembantunya di dalam pertempuran Ya'bad setelah markaznya dikepung oleh seramai 600 askar Britain.
1935-1939 perjuangan rakyat Palestin berterusan, mogok umum dilancarkan. Bantuan daripada kerajaan Britain sampai 20,000 orang tentera, 3000 polos disamping bantuan pasukan  bersenjata Yahudi yang mendapat bekalan senjata daripada Britain. Seramai 3000 orang terbunuh, ramai cedera dan seramai   telah ditangkapdan 110 daripadanya dikenakan hukuman bunuh.
Gerakkan penentangan terhenti akibat perang dunia kedua . Britain sekali lagi berjanji untuk memberikan Palastin kemerdekaan kerana khuatir kedudukan mereka yang tidak kukuh ketika itu. Pemimipin-pemimpin arab mengarahkan supaya dihentikan mogok dan penentangan kerana perjanjian Britain.
Pada Feb 1947 Yahudi menolak cadangan yang dikemukakan oleh Haiah Arabiah untuk menuntut kemerdekaan. Lancarkan serangan antaranya ialah penyembelihan yang dilakukan oleh kumpulan Al-Argon di Dir Yasin.
Masa depan Palestin mula ditentukan oleh bukan anak watan Palestin pada 1948 bila angkatan tentera 5 buah negara arab campurtangan dengan ketumbukan seramai 22,000 aaskar  yang dipimpin oleh Jeneral Klob Basya serta tidak terlatih untuk tidak berhadapan dengan 60,000 Yahudi yang bukan sahaja terlatih malah memiliki persenjataan yang jauh lebih canggih.
Gerakan muqawamah selepas itu dipimpin oleh kumpulan-kumpulan  bersenjata antaranya al-Fath yang berpusat di Jordan. Oleh kerana bimbang tindak balas Israel ke atas Jordan, al-malik Jordan telah mengarahkan supaya pusat gerakan tersebut dihapuskan. Gerakan tersebut berpindah ke selatan Lubnan. Israel berjaya mengadakan siri  perjanjian dengan Mesir (1978) dan Syria selepas perang 1973. Ini membuka peluang mereka menumpukan perhatian ke selatan Lubnan untuk menghapuskan gerakan muqawamah.
Setelah berjaya mewujudkan ketidaktenteraman di dalam negara seperti perang saudara dll akhirnya peluang yang dinantikan tiba pada 4/6/1988 serangan dilancarkan keatas Lubnan. Alasan yang diberi ialah tindak balas di atas pembunuhan seorang diplomat Israel di London yang  didakwa dilakukan oleh munazzamah . Gerakan muqawamah yang berkesan tidak lagi berlaku setelah ketiadaan pusat. Begitulah seterusnya sehingga mereka kini hanya menggunakan persidangan sebagai jalan penyelesaian. Apa yang nyata perbezaan dalam menangani masalah Palestin ini timbul akibat kepelbagaian dalam menafsir masalah itu sendiri. Ada yang menakrifkan ia hanyalah masalah sempadan Israel yang bermula daripada tahun 1948-1967 yang boleh selesai melalui perundingan dan membuat beberapa kanazulab.

13.1 Peranan Harakah Islamiah
Masalah Palestin sebenarnya bukanlah sekadar masalah pelarian yang boleh selesai dengan simpati antarabangsa juga bukan masalah sempadan yang boleh berlebih kurang tetapi ia adalah masalah akidah  serta rancangan jahat musuh ke atas Palestin seluruhnya. Dimana Israel sepatutnya keluar dari Palastin dan tiada jalan melainkan seperti yang pernah dikatakan oleh mursyid IM : “Jika mahu mengembalikan Palestin maka harus dengan cara yang pernah dinyatakan oleh seorang Khakhom: “Kami bangsa Yahudi adalah bangsa pemusnah dan akan terus kekal di atas muka bumi sebagai pemusnah ....kerana kami  ingin menguasai alam seluruhnya”.
Mula mendapat perhatian harakah islamiah setelah revolusi '1936` mengadakan persidangan pada 7/10/1938 bertempat di Kaherah dengan dihadiri oleh wakil dari negara-negara arab dan negara Islam yang  lain membincangkan masalah Palestin. Yang dari KL dan yang setempat dengan berlaku (perjajian/pembubaran IM ). Jeneral Fuad Sodik (ketua angkatan Mesir di Palestin ) diarahkan supaya menarik balik senjata IM tetapi beliau tidak mematuhi arahan tersebut. IM terus berpegang dengan kata -kata mursyid "teruskan berjuang walau apa pun yang berlaku selagi ada Yahudi di Palestin selagi itu tanggungjawab IM belum selesai".

14. Peranan Harakah Islamiah Dalam Gerakan Muqawamah Selepas Itu :-
Penyertaan para syabab dalam kebangkitan Islam merupakan aset penting kepada
harakah. Matlamat yang digariskan oleh harakah dalam gerakan intifadhah ini ialah:-
- Menaikkan maknawi umat Islam serta meneguhkan thiqah mereka terhadap Allah , agama serta diri..
- Menjelaskan bahawa Islam adalah menolak  sebarang bentuk penyelesaian melalui meja
perundingan serta penyerahan  walau seinci bumi Palestin kepada Yahudi.
- Menjatuhkan maknawi yahudi.

15.  Intifadah
Kebangkitan Islam di Palestin mula dirasakan pada awal tahun -70an, di mana peranan masjid ketika itu mula terserlah . Gerakan tersebut  mula dikenali sebagai Muqawamah aI Masajid cuma akhirnya pihak media telah berjaya mengubah menjadi Muqawamah aI hijarah kerana nama tersebut cukup menggerunkan yahudi. Gerakan yang dipimpin oleh Abna' Harakah mula mendapat sokongan . Marhalah seterusnya ialah menubuhkan Institusi Perkhidmatan Islam  yang menjadikan medan untuk menyampaikan dakwah. Kebangkitan tersebut telah berjaya melahirkan parasaan dan semangat juang menentang yahudi. Dalam fatrah ini juga, Yahudi telah melancarkan serangan fizikal dan mental yang bertalu-talu terhadap rakyat Palestin . Syiar  mereka ialah "Biar Watani, Jangan Islami","Biar Watani tapi ,jangan menentang". Dalam fatrah tersebut juga banyak mehnah menimpa Harakah, antaranya penindasan terhadap Ahmad Yassin pada 1983.
Tarikh 6-12-1987 adalah detik bermulanya kebangkitan baru dalam siri–siri muqawamah  yang dilancarkan oleh rakyat palestin. Pada tarikh tersebut seorang penjaga Yahudi telah dibunuh di Medan Palestin di Ghazah. Tindakkan tersebut telah disusuli dengan penangkapan seramai 500 rakyat Palestin oleh tentera Israel.
Kemudian pada 8/12/1987, trelar yang dipandu oleh seorang mustautonat dengan sengaja telah melanggar dua buah kereta rakyat Palestin menyebabkan tiga orang terbunuh dan sembilan yang lain cedera. Peristiwa itu menyebabkan berlakunya tindak balas dari rakyat Palestin di beberapa tempat yang dipimpin oleh Abna' Harakah Islamiah . Selang seminggu , kebangkitan tersebut telah merebak ke Tebing Barat. Penampilan muwajahah terhadap Israel yang di pelopori oleh Abna' Harakah Islamiah. Khususnya HAMAS mula  mendapat tempat. Mabdak perjuangannya  yang jelas serta bersumberkan al-quran dan sunnah sejak awal-awal lagi membezakan dengan ittijahatnya yang lain seperti qaumiah ,sekular dan lain-lain. Intifadhah kini telah memberi inspirasi baru kepada perjuangan menentang zionis berikutan kegagalan serta kelesuan pertubuhan yang bertopengkan " bahrin " dalam menangani isu tersebut.

15.1 FAKTOR YANG MENYEBABKAN INTIFADHAH:

1] Kesan-kesan negatif akibat politik kasar Yahudi terhadap rakyat Palestin. eg: pembunuhan, pengusiran, penangkapan , cukai yang berat dan lain-lain.
2] Kesan-kesan negatif dasar ekonomi yang dikenakan ke atas rakyat Palestin . eg: Menafikan hak sosial seperti peluang pekerjaan , khidmat kesihatan dan sebagainya.
3] Kebangkitan Iyang begitu menyerlah melalui kegiatan masjid , universiti dan institusi perkhidmatan.
4] Munculnya puak-puak Yahudi yang semakin berani mencemar kesucian al-Aqsa. Berkembangnya usaha-usaha " Tahwid ".
6] Putus asa dengan dengan penyelesaian  yang cuba dilakukan oleh kuasa-kuasa luar seperti yang dibuat oleh Persidangan Negara-Negara Arab 1987 dan Persidangan Reagan dan Ghobarchove 1987 serta kegagalan PLO dalam mencapai sebarang hasil.

(11)Untuk tempoh 1922-1931 penduduk Yahudi bertambah daripada 83,790 pada tahun 1922
kepada 174,606 pada tahun 1931.

16. Tasawur Ikhwan Muslimin Dalam Qadiyah Palestin
Palestin sentiasa dalam diri umat Islam umumnya dan dalam diri IM khususnya kerana :
# Palestin bumi barakah ,berlaku padanya mukjizat Rasulullah iaitu  Isra’dari Masjidil Haram ke Masjidi Al-Aqsa.
# Ia juga merupakan bumi suci yang telah dijanjikan Allah penuh dengan keberkatan  sebagaimana firman Allah dalam surah Isra’ ayat 1. Ayat ini memberi isyarat supaya muslimin mempertahankannya sehingga hari kiamat.
# Di samping itu ia adalah qiblat pertama muslimin ,salah satu daripada 3 buah masjid yang berlipat ganda pahala sekiranya muslimin solat di dalamnya.
# Disana pula terdapat kubur para sahabat dan tabien,tempat yang solat padanya semua anbiya’ dan rasul.
Qadiyah Palestin qadiyah Muslimin. Islam tidak  menghadkan kepada sempadan geografi ataupun hudud jinsiyyah. Tetapi bila di sana tertegak kalimah Allah maka disitulah ditadbiqkan kalimah Allah. Qadiyah ini tidak selesai kerana bukan sahaja muslimin tidak mampu bahkan mereka tidak  merasainya.Penyelesaian ini bukan hanya dengan cara penghijrahan atau pembebasan sahaja tetapi perlu pada perincian.

Ketika IM mengetahui diadakan muktamar–muktamar sepanjang qadiyah Palestin, IM telah menghantar surat kepada Haji Amin Husaini, Ketua Lujnah Arabiah meminta beliau
menolak semua  penyelesaian  yang berbentuk perjanjian kerana bagi mereka kematian di jalan Allah lebih mulia dari hidup dalam perhambaan. IM akan korbankan segala jiwa dan harta untuk mengekalkan bumi Palestin pada muslimin. Al Syahid Imam Hasan Al-Banna telah menghantar risalah pada kedutaan Britain di Kaherah. Antara isi risalah tersebut “Inggeris dan Yahudi tidak akan memahami melainkan satu bahasa iaitu revolusi, kekuatan dan darah”.

16.1 Kenapa IM mengambil berat Qadiyah Palestin kerana dua faktor utama:
1.FaktorAsasi
2.Faktor Siasah

L Faktor asasi
-Mafhum umat Islam .
IM mengakui muslimin hanya satu umat yang diikat dengan aqidah islamiah.Tidak ada perbezaan pada unsuriyyah atau jinsiyyah. Risalah Nabi adalah umum sebagaimana qiblat juga adalah satu. Islam menuntut bantu-membantu dan tolong–menolong dalam ketaqwaan. Penting untuk tauhidkan kalimah Allah dan muslimin itu bersaudara. Perbalahan Yahudi dan Islam sajak dulu semenjak zaman Nabi. Mereka cuba untuk membunuh nabi 2 kali iaitu: percubaan pertama: dengan melemparpar batu dan
Keduanya:  memasukkan racun dalam makanan Nabi. Mereka juga menuduh Maryam berzina, membakar kalam Allah, membunuh nabi-nabi mereka dan melanggar perjanjian.

-Mafhum jihad .
Sabda Nabi “kalau seorang wanita muslimah ditawan di Timur, penduduk di Barat wajib
menyelamatkannya walau terpaksa mengorbankan harta seluruh umat Islam”. Jelaslah
Islam mewajibkan muslimin jadi ketua di negara mereka.

* Tujuan jihad
1.Menolak musuh dan pertahankan jiwa, harta  dan  negara.
2.Membebaskan agama dan menjaganya dari berlaku fitnah.
3.Menjaga dakwah hingga sampai pada manusia keseluruhannya.
4.Membantu orang yang dizalimi yang mempunyai Iman dimana mereka berada.

IM percaya kebebasan Palastin keuntungan yang tinggi iaitu samada syahid atau kemenangan. 1948 Said Sabiq telah mengeluarkan fatwa, penangguhan haji dan kumpulkan harta untuk jihad di Palestin.

J Faktor Siasah
Yahudi tidak berpada dengan penguasaan Palestin tapi menguasai Sungai Nil hingga ke Furat.
Yahudi ingin menguasai Mesir selepas Palestin kerana:
1) Mesir merupakan tempat kelahiran Nabi Musa
2) Semenanjung Sinai (Jabal Thursina) dianggap tempat suci di mana Nabi Musa bermunajat.
3) Mesir selamat daripada serangan Timur kerana ia berada di antara Laut Merah dan Laut Mediteranean.

Kedudukan Yahudi di Palestin akan mengancam ekonomi Mesir sekaligus memonopoli pasaran Mesir di mana secara tidak langsung dapat menguasai negara-negara Arab khususnya Jordan, Lubnan, Iraq, Sinai, Delta Mesir, kawasan Khaibar, Bani Quraizah dan Bani Nadhir yang berhampiran dengan Madinah. Sekiranya Yahudi menduduki Palestin ia juga akan mengancam Alam Islami, menggugat aqidah dan iman kerana mereka akan menghancurkan Masjidil Aqsa dan menggantkannya dengan Haikal Sulaiman.

17.    Hari Esok Untuk Islam
"Mereka hendak memadamkan cahaya  Allah ( agama Islam) dengan mulut mereka sedang Allah tidak menghendaki melainkan menyempurnakan cahayaNya , sekalipun orang-orang kafir tidak suka akan yang demikian itu " .   (at- taubah: 32)

“Sesungguhnya orang-orang kafir yang selalu membelanjakan harta-harta mereka untuk menghalangi manusia daripada jalan Allah, maka mereka tetap membelanjakan kemudian harta yang dibelanjakan itu mengakibatkan penyesalan kepada mereka kepada Allah, tambah pula mereka dikalahkan”.          (al-anfal 36)

17.1 Jalan Penyelesaian
Islam adalah penyelesaian yang menyeluruh dan bersepadu kepada segenap aspek:

a). Ruhiyyah dan Akhlak
- Tunggak kepada segala penyesalan, melalui proses menghidupkan nilai-nilai keimanan kepada Allah, berpegang kepada akidah yang bersih dari penyelewengan, bersumberkan al-quran dan al-sunnah.
- Sentiasa berbangga dengan risalah Islam yang merangkumi akidah, syariat, tamadun dan cara hidup.
- Menitik beratkan nilai-nilai Islam .
- Memerangi bida'h dan kebatilan dalam segenap aspek.

b). Pendidikan dan Kebudayaan
- Memastikan pendidikan dan kebudayaan berlandaskan falsafah yang selari dengan syara'.
- Menyediakan generasi rabbani yang mampu mengharungi arus perdana yang melalui kurikulum bersepadu  dan fleksibel.
- Penguasaan ilmu syariat dan teknologi yang seimbang.
- Mewujudkan model hiburan dan massa yang selaras dengan tuntutan syariat dan pembinaan generasi yang solehah.

c).    Sosial
- Mengambil berat isu wanita demi mewujudkan generasi ibu yang benar-benar mampu berfungsi sebagai pendidik anak-anak.
- Menjaga hak  kanak-kanak dan baka selaku aset terpenting ummah .
- Memelihara institusi keluarga dan kejiranan.
- Menghidupkan roh takaful yang dikehendaki oleh Islam (tolong menolong dalam perkara kebaikan dan takwa)
- Mengawal dan membasmi gejala sosial negatif melalui pendidikan yang rapi dan penguatkuasaan undang-undang .

d) Politik Dan Pentadbiran
- Perlaksanaan  syariah secara  menyeluruh dalam segenap aspek pentadbiran bukan terhenti kepada perlaksanaan hudud sahaja.
- Perlembagaan yang menjamin  kedaulatan syariah, keadilan dan menjaga hak-hak individu seperti kebebasan bersuara , keselamatan dan sebagainya.
- Perlembagaan yang memastikan masyarakat terpelihara hak, kewujudan dan nilai -nilai akhlaknya serta menjamin kepercayaan yang dianuti.
- Berusaha mewujudkan kesatuan ummah dan keamanan antarabangsa.

e.). Pertahanan
- Melengkapkan persediaan ketenteraan semaksima yang perlu sebagai strategi pertahanan jangka panjang.
- Memelihara kestabilan politik dan kesatuan ummah.
- Kerjasama pertahanan  antara negara-negara muslimin dalam mempertahankan kedaulatan ummah.
- Bantuan ketenteraan kepada negara Islam yang diancam musuh.


17.2 Masa Depan Umat Islam
Masa depan alam islami bergantung kepada jalan manakah yang akan diambil oleh muslimin. Sekiranya alam islami terus bersikap seperti sekarang iaitu pendirian yang dibina diatas asas nifaq, berpura-pura atau adualisme kemungkinan besar kemerdekaan politik yang dimiliki oleh mereka hari ini akan terlepas daripada tangan mereka. Akan tetapi , sekiranya mereka mengambil langkah sewajarnya untuk menghadapi kemungkinan-kemungkinan ini sebagai ummat yang satu di atas binaan prinsip Islam, Insya Allah dengan kekuatan tenaga manusia yang dimiliki mereka, siapakah kekuatan di muka bumi ini yang mampu menahan kebangkatannya? Oleh itu usaha pengislahan masyarakat perlu dilakukan.

J Pengislahan ini dapatlah disimpulkan di atas prinsip-prinsip Islam di bawah:-

1. Rabbani.
2. Peningkatan jiwa kemanusiaan .
3. Pengukuhan i'tiqad pembalasan di akhirat kelak.
4. Persaudaraan sesama insan.
5. Pembangun lelaki dan wanita dengan persamaan antara mereka dan penentuan tanggungjawab masing-masing secara terperinci.
6. Jaminan keamanan sosial dengan mengiktiraf hak kehidupan, hak milik, kerja, kesihatan, kebebasan ,keilmuan dan keamanan bagi setiap individu di samping menentukan punca-punca kehidupan.
7. Menyusun tuntutan perut dan kemahuan.
8. Tegas di dalam memerangi jenayah-jenayah asasi.
9. Penegasan kesatuan ummah dan menghapuskan segala sebab-sebab pepecahan .
10. Komitmen terhadap jihad di atas kebenaran sebagaimana yang dibawa oleh Islam .
11. Menjadikan daulah wakil kepada fikrah Islam dan penjaganya yang bertanggungjawab merealisasikan matlamat-matlamatnya di dalam masyarakat serta menyampaikannya kepada seluruh masyarakat.

Kejayaan umat Islam menerajui dunia akan didahului oleh pertembungan demi pertembungan yang memerlukan pengorbanan yang tinggi . Oleh itu perubahan dunia dewasa ini hendaklah dirempuh dengan penuh keimanan dan kesedaran . Semangat jihad mesti dipupuk . Pemuda dan pemudi Islam mesti mengorbankan masa dan tenaga untuk melaksanakan kerja-kerja Islam yang dapat memberi manfaat kepada dirinya dan mnsyarakat yang sentiasa mengharapkan bimbingan dari mereka. Mereka seharusnya berfikir bahawa Orde Baru Dunia ini bukanlah siasah negara moden yang tidak ada kaitan dengan kehidupan harian bahkan ia akan mengancam masyarakat Islam.

Penutup

Umat Islam akan terus dicengkam penderitaan selagimana kita terus melupakan sunnatullah terhadap jatuh bangunnya sesuatu kaum. Kita beruntung kerana di samping bekalan fitrah , kita juga memiliki apa yang dinamakan ' Rosid Tajribah ' tidak kira samada tajribah tersebut ketika umat Islam berada di kemuncaknya mahupun ketika jatuh tersembam menadah simpati daripada musuh-musuhnya. Cuma yang menjadi tandatanya sampai  bilakah kita akan terus menjadi penonton kepada sejarah kegemilangan silam? Ayuh bangunlah wahai rijal, catatkan dirimu sebagai insan pembentuk sejarah ummah dan bukannya insan yang dibentuk oleh sejarah.

Wallhuaa’lam.